Kristallkoljude mõistatus!

Kristallkoljude mõistatus!

13 Atlantise kristallkoljut

Kõik need 12 elavat andmekandjat loodi nende Suursuguste hingede tahte ja südamete alusel, kes kõik jäid väljapoole 3-nda dimensiooni inimkogemust…

Modernne teadus peab aga inimkoljut teatavasti loogika ja intelligentsi asukohaks. Kolju sees asetseb seni täiuslikuim orgaaniline elav kompuuter, mis loob meie kõigi multidimensionaalse reaalsuse. Seda elevat andmebanka kutsutakse ajuks. See hoiab endas mälu, kogemusi ja liigi teadvust. Teadus ütleb meile ka veel, et enamus inimesi kasutab aga ainult 10% oma aju töövõimest.

Nagu eelnevates osades sai mainitud, siis külastasid seda iidset Atlantise ajajärku paljud maavälised rassid, kes jagasid ühtlasi alati ka atlantislastega oma vaimseid teadmisi ja tehnoloogiaid. Üks selline interplanetaarne leping tõi endaga kaasa esmase Seaduselaeka toomise Maale. Teiste kultuuriliste vahetuste käigus anti aga ühel ajahetkel inimkonnale edasi ka 12 kristallkoljut, mis kõik võimaldasid juurdepääsu planeedivälistele andmehoidlatele.

Selleks, et 12 kristallkolju võimsust ja väge edukalt töösse rakendada, ehitati spetsiaalne astroloogiline altar, mille konstruktsioon sisaldas endas 4-ja Maa kõige võimsamat baasmetalli: vaske, pronksi, hõbedat ja kulda. See mitmetasandiline altar kujutas endast kõige imepärasemat 12-e kristallkolju aktiveerimise ja reguleerimise paika. Antud ringikujuline altar jagunes 4-jaks kvadrandiks (90-kraadiseks sektoriks), mis kõik olid joondatud 4-ja põhiilmakaare suunas: põhja, lõunasse, idasse ja läände. Kristallvastuvõtjad (-koljud) paigutati igasse sektorisse kolmekaupa, kõik igaühele vastava astronoomilisele tähe või planeedi asukohale. Kui nüüd kõik kristallkoljud olid selliselt oma ettenähtud paikadesse asetatud, siis koheselt tekkis ka ringi keskmesse eeterlik 13-nes kristallkolju, mis ühtlasi lõpetas ja aktiveeris selle vooluahela. See nähtamatu komponent ühendas terve koljude ringi automaatselt planeediväliste andmehoidlatega, võimaldades vastu võtta ja edasi anda hiiglaslikke informatsiooni- ja andmehulki. Iga algupärase kristallkolju juurde kuulus eraldatav lõualuu, mis koljude altarilt eemaldamisel asetati alati koljust eraldi. Altari juurde kuulusid veel ka 12 kristallsfääri, mis kõik asetati kristallkoljude alla altari alumisele tasandile. Altari aktiveerumisel hakkasid need sfäärid helendama või leegitsema justkui jahedas müstilises valguses või leegis, mis kõik valgustasid ja võimendasid omakorda iga kolju energiat altpoolt. Iga kristallkolju ja sfääri vahel asetses veel ka sageduse suurendamiseks ja fokusseerimiseks mõeldud vastav lääts. Altari mehaanilised aspektid käivitati vastavate päikese- ja vee-energial töötavate süsteemide poolt, mis kõik töötasid üpriski sarnaselt tänapäeva mehaanilistele kellasüsteemidele. Muidugi kandis see süsteem endas hoopiski mitmetahulisemat eesmärki, mida võib arvata üheks tolle aja kõige arenenumate tehnoloogiate valdkonda.

Neid 12 kristallkoljut kasutati tuhandete aastate jooksul, mis kõik aitasid paljudel iidsetel kultuuridel suhelda teiste maaväliste rassidega ning ühtlasi võimaldasid neil saada jumalikku tarkust universaalsest Akashi Kroonikatest. Atlantise ajajärgu lähenemisel oma lõpule toimus algupärase 12 kristallkolju eraldamine. Mõned (nagu Atlantise, Pärsia ja Lemuuria) kristallkoljud paigutati laiali Maa enda välja ning teised eemaldati üldse Maalt läheneva Pimeda Ajastu ja sellega kaasneva inimteadvuse languse tõttu.

Kõik need 12 algupärast kristallkoljut olid igaüks seotud või ühendatud ühe vastava planeetidevahelise “raamatukoguga” (kokku 12), mis kõik kokku hoiavad endas terviklikku Akashi Kroonikat ning selle universumi ja sellest väljapoole jääva arengu võtmeid. Maa on üks neist 12-st raamatukogust, mis moodustab selle suure teadmisteringi meie Universumis. Ülejäänud 11 raamatukogu nimed on praeguseni olnud pitseeritud, aga kui nüüd ühel hetkel selle planeedi teadvus teeb taaskord oma tõusu, siis muutuvad ka need võimalused inimkonnale avatuks.

Iga kristallkolju omab täiesti eraldiseisvat isiksust (jah ja nad kõik elavad), mis muudab infovahetuse igaühe puhul täiesti unikaalseks. Igaüks neist on ühtlasi mõjutanud ja stimuleetrinud täiesti erinevalt nende iidsete kõrgtsivilisatsioonide kunsti, kultuuri ja hiigelsaavutusi. Iga kristallkolju ühtlasi liigendub inimkeha teatud süsteemidega ja regenereerib neid.

Kristallkolju #1 – Atlantis – Põhja kvadrant
(intellekt, nägemisvõime; laienemine; regenereerib välispidist kaitsesüsteemi – nahk, juuksed, küüned)

Kristallkolju #2 – Egiptus – Põhja kvadrant
(kontsentratsioon, saavutused ja struktuur; luustik)

Kristallkolju #3 – Sumer – Põhja kvadrant
(valmisolek, inspiratsioon ja intuitsioon; lihaste süsteem)

Kristallkolju #4 – Maiad – Lõuna kvadrant
(uuendamine, manifesteering ja metamorfoos; närvisüsteem)

Kristallkolju #5 – Lemuuria – Lõuna kvadrant
(tasakaal, harmoonia ja erapooletus või piiramatus; endokriinsüsteem)

Kristallkolju #6 – Hiina – Lõuna kvadrant
(stabiilsus, organisatsioon ja koostöö; vereringesüsteem)

Kristallkolju #7 – Kreeka – Ida kvadrant
(enesekindlus, usaldusväärsus ja kannatlikkus; lümfisüsteem)

Kristallkolju #8 – Avalon – Ida kvadrant
(kindlus, vastuvõtlikkus ja kinnitamine; immuunsüsteem)

Kristallkolju #9 – India – Ida kvadrant
(kohanemisvõime, suhtlemine ja kirkus; hingamiselundid)

Kristallkolju #10 – Pärsia – Lääne kvadrant
(loomine, eneseusaldus ja entusiasm; Seedeorganid)

Kristallkolju #11 – Tiibet – Lääne kvadrant
(tugevus, järjekindlus/terviklikkus ja lojaalsus; urineerimissüsteem)

Kristallkolju #12 – Babülon – Lääne kvadrant
(kirg, iseseisvus ja spontaansus; paljunemisorganid)

vt.link1

Babüloni kristallkolju
vt.link2

Egiptuse kristallkolju
vt.link3

India kristallkolju
vt.link4

Tiibeti kristallkolju
vt.link5