http://www.hot.ee/wandermast/failid/pilt03.jpg 

Tolle ammuse aja Osirise ja Isise kohta öeldi veel ka, et nad mõlemad olevat sündinud Nyssa’s (Siinai Mäel). Sarnane “sündimise” algupära on olemas loomulikult kõikidel antiikaja päikesejumalustel (Dionysos, Zeus jne). Thothi Smaragdtahvlid annavad meile ka selgituse selle päikesekummardamise tegelikule algupärale või põhjuslikkusele. Nyssas sündimine viitab kõikide nende päikesejumaluste puhul tegelikkuses aga hoopiski sellele piirkonnale, kuhu nad alati oma ruumilaevadega Säravate Maalt välja rännates maandusid. Seega Nyssa-Siinai varjatud avarustes on tänaseni peidus ja veel seniavastamata hiiglaslik ruumilaevade maandumispaik. Sealt need iidsed jumalused (jumalinimesed) ka Vana-Egiptusse tulid. Osiris (Aser, Osireh) oli algusest peale kui Jumalaga ühtesulanud inimene ja inimene, keda ülistati kui jumalat. Ta oli tuntud kõigile kui Osiris-Eloh.
Piibli alusel teame me ka ju, et just niisamuti ronis ka teatavasti Mooses omal ajal Siinai Mäe otsa, et vastu võtta 12 Käsku (mitte 10 nagu me tänapäeval neid teame. 2 lisakäsku olid – Ära järgi Baali Teed (Beliali Poegade Tee; Vasaku Käe Tee); ja teine oli Jeesuse poolt uuesti antud kõike maailma uske läbiv ja ühendav Kuldne Reegel – Kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile; sest see on käsuõpetus ja prohvetid). Kui Mooses siis umbes aasta möödudes Siinai Mäelt tagasi tuli, nägi ta kahjuks juba, et tema oma rahvas oli enamuse edasiantavatest käskudest selle ooteaja jooksul juba rikkuda jõudnud ja Baali kuldset kuju kummardama hakanud…

Thothi juhendusel püstitatud müstiline Knut (Valguse Maja, Suur Püramiid) teenis üldjoontes kolme eesmärki. Esmalt teenis see iidsete jaoks observatooriumi ülesannet, et paremini kaardistada ajastute ja tähistaeva muutuvat kaarti. Teiseks teenis see 7-nda astme initsiatsiooni templi ülesannet. Ja kolmandaks oli see algupärase Seaduselaeka tohutute energiate varjestamiseks või isoleerimiseks mõeldud ehitis. Lisafunktsioonide juures oli see ka joogivee puhastaja ja kliima kujundaja, kus viimase puhul tekitati nö. õhustahtide alusel õhus laengute või potensiaalide vahe, mis kutsus esile vihmapilvede jms tekkimise.
Suure Püramiidi asukoha antud valik polnud tehtud mitte üksnes seetõttu, et ta sümboliseeris Maa täpset keset, vaid et ta asus ka vaimse jõu magneetlises keskmes, mis fokuseeris endas jumaliku väe sissevoolu, ning võimaldas ka selle edasikiirgamise üle terve ümbritseva maa. Iga selline kese planeedil kandis nime Omphalos, naba, jõukese – Maa tsakra. Kõik sellised jõukeskmed on seotud ja joondatud üksteisega, mis kõik kokku moodustavad laetud jõukeskmete planetaarse võrgustiku, muutes Maa enda balanseeritud magnetiks.

Suur Püramiid ise omab endas ka omaenda jõukeskmeid: süda Kuninga Kambris, Kolmas Silm tipukivis, Taassünni Kamber, Elu Kaev (Allikas) – kõik need tema kõige olulisemad ja elutähtsamad punktid, kus jumalik energia kontsentreerus ja oli eriti võimas. Ning loomulikult veel ülejäänud kambrid, mida veel avastatud pole (näiteks jõu-kamber sügaval maa sees püramiidi all jne). Kandidaat, kes läbis oma 7-ndat pühitsusprotsessi, asetati pikali suurde graniitsarkofaagi Kuninga Kambris pühitsusriituste täpsel ajamomendil, kuna sarkofaag oli joondatud täpselt kosmilise valguse langemise järgi läbi püramiidid Kolmandas Silmas asuva Seaduselaeka. Energiat, mis sellest “põletavast” valguse kiirest tuli, oli võimeline aga tajuma vaid selline inimene, kelles kõik füüsilised, emotsionaalsed ja vaimsed jõud olid täielikult teineteisega joondatud ja puhastatud (eelnevate treeningute käigus). Kandidaat, kes omas endas tasakaalust väljas olevat polaarsust, sattus füüsilise keha kahjustamise või surma ohu alla, tänu tipukivist allalaskuvate jumaliku loovjõu kiirendatud sagedustele.

Kui nüüd see massiivne ehitis viimaks valmis sai, siis viimane asi, mis paika leviteeriti oli läikivkuldne kristalljas tipukivi, mis sisaldas endas esmast Atlantisest toodud Seaduselaegast. Selle hõljuva tipukivi paikapanemise järel valmistasid Suursugused lisaks ka mitmed väiksemad Seaduselaekad.
Kuninga Kambri graniitsarkofaagi juurde tagasi tulles, siis oli selle struktuuri ehitusse sisse integreeritud teisejärgulisest Seaduselaekast tulev pinge. Ja kuna graniit sisaldab oma ehituses miniatuurseid kristalle, siis polnud üldsegi mitte raske laadida pühitsus-sarkofaagi tohutult võimsa kosmilise jõuga. Muidugi, et oma potensiaali säilitada, oli vajalik iga Seaduselaeka pidev loovjumaliku jõuga taaslaadimine. Sellise energia allikaks oli aga inimene ise, kuid ainult kõrgemad pühitsetud olid need, kes olid võimelised vastavat energiat enda olemusest välja kiirgama, et Laekaid aktiivsetena hoida. Üldiselt oli see kõrgete peapreestrite, ehk templi Ptah-ide, ülesanne.

Peapreester ütles Suures Püramiidis asetleidva 7-nda pühitsusprotsessi kohta ükskord järgmist: “Liigu alati oma arenguteel edasi tasakaalukalt ja mitte kiirustades, sest et sa lood endale püsivat aluspõhja igavikulisele. Ära tee midagi liialdades. Pühitsemine Suures Püramiidis tähendab uuestisündi – uuesti sündimist koos ärganud teadvusega. Selline taassünd muudab jäädavalt sinu füüsilise keha närvide struktuuri, võimaldades sel vastu võtta ja taluda üha tugevamat ja võimsamat närvienergiat. Jah, ümbersünd tundub aset leidvat ühe hetkega, kuid tegelikkuses toimub see kõik paljute aastate jooksul, mil keha kasvatab endas pidevalt vastupanuvõimet ülitugevate elektriliste vibratsioonide, stimulatsioonide ja laengute vastu. Inimkeha ei suuda taluda selliseid jumalikke kiirguseid ilma end kahjustamata, kui ta ei tee seda läbi pideva transmutatsiooni. Kui aga selline transformatsioon leiab aset enne, kui närvikeskused on selleks õigesti ette valmistatud, siis võib selliste energiate vabanemine kahjustada närvikeskuseid ja aju ennast. Sellisel juhul liigub kontrolli alt väljunud energia, selle asemel et tõusta mööda selgroogu Kolmandasse Silma, hoopiski madalamatesse närvikeskustesse, stimuleerides taastootvaid näärmeid üliohtlikule tasemele, mis omakorda paiskab kandidaadi ja tema teadvuse animalistlikule tasemele. Teadvuse ärkamine ja avardamine peab toimuma alati jätkuvalt, iga tsakraline keskus kasvades närvilaengu ehk kundalini aktiveerumisel oma vibratsioonis sujuvalt ja õrnalt. Selline vägi on jumalik, ent jumalikkus saab ennast manifesteeruda turvaliselt üknes siis, kui füüsiline vorm ja selle närvikeskused on õigesti nende vastuvõtmiseks ette valmistatud.
Pühitsusprotsessil, mis nüüd aset leiab, ühineb personaalne-mina Kõrgema Minaga – hing jumaliku Aum-Akhuaga. Pühitsetute jaoks see ühendus kannab nime ‘müstilised pulmad’, mis kujutab endast positiivsete ja negatiivsete aspektide kokkusulamist terviklikuks hinge olemuseks. Selle ühinemise või tervikuks-saamise käigus kogeb teadvus järgemööda kõiki seitset kasvavat vibratsioonioktaavi või teadvuse vibratsiooni. Ta “tõstetakse” lühikeseks silmapilguks omaenda olemuse jumalik-tasandile.
Pärast pühitsust langeb pühitsetava teadvus tavaliselt tagasi inimlikule tasemele, kuid ta omab nüüdsest võimet või potensiaali üha uuesti naasmaks tagasi sellesse imelisse seitsmendasse oktaavi oma palvuste ja mediteerimiste käigus. Kui ta nüüd pidevalt teostab selliseid meditatsioone, siis seoses sellega tõstab ta oma inimlikku teadvust üha enam ja muutub võimeliseks taluma seitsmenda oktaavi vibratsioone ka pikemaid perioode, kuniks ta viimaks saavutab sellise teadvuse taseme, mis on tema norm. Sellisest pühitsetust on siis saanud jumal-inimene, jumalikkus, Ptah.
Seega ei saa sa siseplaanide tööks olla valmis mitte enne, kui oled saavutanud “müstilised kolmkümmend aastat”, mis alati ei eelda tegelikku 30 aasta möödumist. Esimesed 12 aastat eeldab tõepoolest 12 Maa aasta möödumist sellest ajast, mil kandidaat alustas oma teadlikku vaimset teekonda. Kuid igaüks võib pärast seda saavutada oma müstilise kolmekümnenda eluaasta millal iganes peale seda perioodi ja seda kõike vastavalt sellele, kui palju püüdlusi ja pingutusi ta selleks iseenda puhul ellu rakendab.
Kolmkümmned kolm müstilist aastat on aga vaja selleks, et saavutada Meistri tase. Kuid ka antud aastaarvu puhul puudub otsene seos füüsiliste Maa aastatega. Kõik müstilised aastad vihjavad kandidaadi personaalsetele arenguetappidele, millede käigus on ta läbi töötanud enese jaoks selle tervikpõhjuse, mis on ta inimeseks loonud. 33 müstilist aastat ehk teadvuse transformatsiooni on kõik vajalikud, kuigi neid iseloomustavad kokkuvõtvalt indiviidi liikumine läbi seitsme suure pühitsuse astme (Melchizedeki Ordu alusel), kulmineerudes seitsmenda Sümboolse Surma Pühitsusega Suures Püramiidis.” (Jeesuse Kristuse puhul oli erakorraline see, et antud Salajaste Müsteeriumite viimane pühitsusprotsess toodi Tema pühitsemise näol maailmas esimest korda täiesti vabalt, kuigi traagiliselt, laia avalikkuse ette).