http://www.hot.ee/wandermast/failid/uraeus00.jpghttp://www.hot.ee/wandermast/failid/thoth00.jpg 

                                                                      Parem Pildil: muistne Egiptuse seinareljeef iseloomustamas iibisepealist Thothi.  

 

 Uraeus (kreekapäraselt Ouraios), mis iseloomustab Egiptuse püha madu või madujumalannat (egiptuse keeles Aart, Aartu). Vana-Egiptuses kasutasid kuninglikud persoonid, pühitsetud ja jumala pojad oma väe, võimu ja kõrgema tarkuse sümboliseerimiseks peaehtena kuldrõngast, mis lõppes ülestõstetud mao peaga. Füüsiliseks algeks selle sümboli kujunemisele oli Egiptuse kobra või mürkmadu - Naja Haje. Naja omab aga suurt sarnasust sanskriti sõnaga Naaga. Seega Uraeus sümbolina, enne kui ta oma algse väärtuse kaotas ja pelgalt rituaalseks või formaalseks embleemiks muutus, oli templites või Suures Püramiidis pühitsuse saanud isikute ja ühtlasi ka varjatud või salajase tarkuse kandjate märk.
See märk sidus endas kokku kaks jumalannat, kaks õde - Isise (egipt.k. Aset) ja Nepthyse (Neith; egipt.k. Nebt-het). Uraeus-kroon ise kandis nime Tept.

Isis sümboliseeris sündi, kasvu, arengut ja elujõudu. Nepthys oli aga pimeduse, surma, liikumatuse ja kõige algallika personifikatsioon. Pimedus millest me siinkohal räägime on kõiksuse ruumi ehk vaimse üsa pimedus, siit ka Nepthyse nime ja tunnuste seotus surma ja teispoolsusega. Surm antud kontekstis on justkui mahuti või reservuaar kõigile sellele, mis kunagi on elanud ja samuti sellele, mis kunagi uuesti elama saab ehk taaskord ellu ärkab - kõige, mis kunagi on olnud reprodutseeriv jõud.

Isis iseloomustas ühtlasi maailma seda osa, mis on nähtav - valgust või ööpäeva ilmsikssaanud, nähtavat osa; Nepthys aga ööpäeva seda osa, mis pole nähtav - siit tuleneb müstiline, püha ja igikestev öö, mis on päeva eelkäija ja pime (tume; teadvustamata) üksnes sellepärast, et varjatud müsteeriumid oma algolemuses on arusaamatud või pole nad siis kunagi täielikult lahtiseletatavad inimmõistusele. Seega Isis ühendas endas kõik ilmsikssaanud asjad ja Nepthys kõik selle, mis kunagi olema saab või õigemini kõik selle, mis igavesti on ja mis loob kõik selle, mis on tulevane või eelseisev.

Hiljem kujutati juba Uraeust sageli ka tiivulise päikesekettana või mingi pühaku pea kohal helenduva ringina (aupaistena). Sageli paigutati Uraeus ka mõlemale poole tiivulist päikeseketast, mis iseloomustas Päikese ülemvõimu, headuse võimu kurjuse üle või egiptusepäraselt Horuse võimu Seti üle; samuti on Uraeus seotud surematute inimlike põhimõtetega, millest üks on nii Smaragdtahvlite kui ka Egiptuse Surnute Raamatu alusel identifitseeritav kui hävinematu jumalik leek (vaim).
Oma üldtuntud aspektilt on Uraeus ka veel Kosmilise või Kõiksuse Tule maokujuline embleem - olles ühtlasi nii kosmilise Mahati (kosmiline üldteadvus; Püha Vaim; Jumal-Ema; see vaimne jõud ehk naisprintsiip, mis elab mateerias ja mis reageerib Fohati ehk Kosmilise meesprintsiibi laengule ja tekitab selle käigus loova energia) või Fohati (kõiksuses igavesti eksisteeriv elektriline energia või elu-tuli, elujõud; Ürgvalgus; Jumal-Isa; samuti lakkamatu hävitav ja taasloov jõud; teadus iseloomustab seda kui aatomienergiat) sümbol.

“Ainult neile, kes teavad 7 Väravavalvuri tõelisi nimesid, on juurdepääs Amenti igaveseks valla”, st. neile, kes on läbi käinud iga tsükli kõik 7 rassi – vastasel juhul nad puhkavad madalamatel väljadel. Jumala Valdustes ehk egiptusepäraselt Amenti Hallides muututakse puhtaks vaimuks, igavikuliseks; samas kui Amenti teises jaotuses, mida kutsutakse Aaru (Aanroo või täpsemini Sekhet-Aanre; Laurence Gardneri tõlke järgi Shar-Oni tasandik), neelatakse peale inimese surma tema hing iga kord Uraeuse poolt. See tähendab antud juhul seda, et lahkunu astraalne keha “haihtub” ja hing lahkub Aanroo väljadelt Maa peale kujul, mida ta endale võtta soovib.

Muistset egiptlast, kes sisenes Amenti Hallidesse, juhatati sinna alati Anubise poolt. Seal seisis ta Osirise “kohtujärje” ette, mille kohtutseremoonia läbiviijateks olid 49 (vahetevahel ka 42) kõige targemat ja auväärsemat Melchizedeki Ordu Sulelist Madu (Suleliste Madude Ordu hierofanti). Viimaseid kutsuti ka veel Ah-Hi ehk Tarkuse Draakonid, kõik riietatud särav-valgeisse lehvivatesse kuldtikanditega kaunistaud valguserüüdesse, kõik ja igaüks kandmas oma peas kõrgeimate pühitsetute sümboolset ning Suleliste Madude Ordut iseloomustavat peaehet, Uraeust, ülestõstetud peaga kobrat, mis iseloomustas täiesti aktiveeritud Kundalini väge ning ühtlasi ka Müsteeriumite kõrgeimat tarkust. Juhul kui peaehe koosnes Müsteeriumite kolmekordsest Atef-kroonist – kahe sulega ning Uraeusega eespool- siis sümboliseeris see sisemist seitsme-kordset inimest, hinge, kes oli iseendas integreerinud kosmose seitse põhiprintsiipi Suures Püramiidis (Knut) läbiviidud Seitsmenda pühitsuse käigus.

Suleliste Madude ridadesse pühitseti aga üksnes väga vähesed preestrid/preestrinnad. Need olid sellised inimesed, kes olid ennast täiesti pühendanud Vaimse hirearhia teenistusse ning kelle olemus kajastas endas täiesti ebatavalisi psüühilisi ja vaimseid võimeid. Tavaliselt olid need sellised, kes olid siia looritatusse sündinud algupärase eesmärgiga saada terve inimkonna teenriteks või suurte templite vaimseteks juhendajateks. Suleline Madu oli seega tiitel, mis anti neile kõrgetele pühitsetutele, kes täielikult olid sündinud Kõrgema Mina teadvusse, Suursuguse Aum-akhua teadvusse. Nad kõik olid ühendatud oma jumaliku minaga ning saanud Valguse Meistriteks, omades täit jumalikku tarkust.

Suleline Madu sümboliseeris Jumala Krooni, täiustunud inimest – inimest, kes oli saanud täiuslikuks oma pikal maisel teel läbi paljude elude ja inimkatsumuste. Madalama regiooni Madu – kundalini – peab üles tõusma Elupuu juurtest, loovatest organitest, ning tõusma üles mööda selgroogu püramiidi tippu, inimajusse. Suleline Madu oli selline inimene, kelle seksuaalsed energiad olid täiesti puhastatud ja transmuteeritud. Kui nüüd loovjumalik energia oli sedaviisi ümber transmuteeritud, siis sellise jumal-inimese peast kiirgus välja vaimse valguse aura või oreool, mida sisemise nägemisvõimega inimene nägi kui imeilusat pehmetest valgusesulgedest moodustunud krooni. Ainult sellised pühitsetud kuulusid Suleliste Madude Ordu vaimsete kohtunike hulka. Neid lookulikult oli ja on alati vähe.