Ajalugu on teadus, mis kirjeldab möödunud sündmusi ja olustikku. Ajalugu jutustab sellest, millega inimesed minevikus tegelesid. Seega, kõik, mis on kunagi toimunud, on ajalugu. Teadlasi, kes neid minevikusündmusi uurivad, nimetatakse ajaloolasteks.

Kuidas me aga teada saame, kuidas vanasti elati või mis kunagi juhtus?
Inimeste elust jutustavad näiteks kaugest minevikust säilinud varemed, ehitised, matusepaigad, ohvrikivid. Vana talumaja võib rääkida, kas selles elasid inimesed rikkalt või vaeselt, kas neil tuli läbi ajada kitsastes tingimustes või oli ruumi küllaga. Esemed majas näitavad, millega inimesed tegelesid ja milliseid töid nad teha oskasid.