Inimene, seda ise teadvustamata, viibib kogu elu nähtamatus maailmas. Une ja transi ajal see nähtamatu maailm avaneb meile veidi, tulles tagasi tavateadvusesse on meil sellest aga segased mälestused.

Suure muutuse tagajärjel, mida inimesed nimetavad surmaks,  inimene astub sellesse - nähtamatusse maailma ja elab seal teatud aja. Sellel nähtamatul maailmal on oma madalam ja kõrgem osa. See materjal tutvustab madalamat osa. Põhineb ta paljude inimeste uurimustööl. Ja seda uurimustööd on võimalik iseseisvalt jätkata või oma kogemuse/teadmise abil ümber lükata. Materjali on võetud ainult need faktid, mida on kinnitanud vähemalt kaks treenitud uurijat. Ja kindlasti pole see materjal täiuslik.

Esiteks tuleb mõista, et astraal-tasand on reaalsus. Muidugi ei ole see metafüüsiline reaalsus, mis peab ainsaks tõeliseks reaalsuseks - Ühte Ilmnematut. Sõna reaalsus kasutatakse siin igapäevases mõttes ja seetõttu on kõik astraaltasandi esemed ja asukad reaalsed, nagu meie isiklikud asjad, mööbel, majad ja dokumendid.

Kuid nagu ka füüsilise tasandi esemed pole ka astraaltasandi esemed igavesed. Kuid niikaua kui nad on säilinud, on nad reaalsed.

Meil tuleb taibata, et elame tohutus maailmas, milles me näeme füüsiliste silmadega ainult väga väikest osa. Astraalne nägemine ehk selgeltnägemine avab meile paar lisaakent, laiendades vaatevälja.

Meie päikesesüsteemis eksisteerib erinevaid tasandeid, igaühes oma isiklik mateeria, mis on erineva tihedusega. Mõnda nendest tasanditest on inimene võimeline külastama, täpselt samamoodi kui on võimeline külastama erinevaid maid.

Tasandeid võiks nimetada järgmiste nimetustega: Füüsiline, astraalne, mentaalne, buddhi, nirvaana tasand. nendest kõrgemal on veel kaks, kuid neid on väga raske kirjeldada. Tuleb meeles pidada, et erinevate tasandite mateeria erineb, nagu näiteks aur erineb tahkest esemest.

Astraaltasandit on nimetatud ka illusioonide tasandiks. Seda esiteks sellepärast, et paljud tema asukad omavad imelist võimet muuta oma vormi väga kiiresti. Teiseks, selleks, et eraldada teada füüsilises maailmas. See tasand on füüsilisest tasandist avaram. Igat eset võib näha kõikidest külgedest, nii sisemuses, kui ka välimus on näha. Ja nii ongi kogenematul külastajal uuest maailmas väga raske aru saada. Mis see siis on mida ta tegelikult näeb ja veel raskem on tal seda nähtut kirjeldada.

Okultismi õpilasel tuleb õppida nii õigesti nägema, kui seda nähtut ka interpreteerima. Selleks on vaja mälu viia ühelt tasandilt teisele. Õpilasel tuleb õppida viima oma teadvust füüsiliselt tasandilt astraalsele või mentaalsele ja vastupidi. Kuni ta seda ei suuda jääb alati võimalus, et mälestused osaliselt kaovad või moonduvad selles tühjas vahemikus teadvuse tasandite vahel. kui teadvuse ülekandmine on täielikult omandatud, saab õpilane võimaluse kasutada oma astraalseid võimalusi täilikus ärkvelolekus tavalises füüsilises elus ( kuni selle ajani on see võimalik ainult une ja transi ajal).

Paljud peavad astraaltasandit millekski väärtusetuks. Kahtlemata peab meie eesmärk olema eluvaim, kui inimene alahindab kõrget vaimset arengut ja on rahul ainult kõrgema astraalse teadvuse saavutamisega, siis sellel on hukatuslikud tagajärjed. On olemas ka need, kelle karma on võimaldanud algul välja arendada kõrgemad mentaalsed võimed. Nad justkui jätaks astraalse vahele, kuid sellist õpetamisviisi kasutavad Tarkuse Meistrid väga harva. See muidugi hoiab eemale ebameeldivustes, sest kõrgem sisaldab ka madalamat, kui enamusele on selline protsess suletud, minevikus tehtud vigade tõttu. Ainus mille peale me saame looda on aeglane samm-sammult sillutatud tee.

Inimese esimesed nn üleloomulikud elamused on seotud astraaltasandiga. Paljud inimesed muuutvad vaid korra paar elus nii tundlikuks, et tunnetavad mõne selle tasandi olendi kohalolekut ja kuna kogemus ei kordu enam, siis peavad nad seda hallutsinatsiooniks.On ka neid, kes märkavad, et näevad ja kuulevad midagi sellist, mida enamus ei näe. Mõned ja need on ilmselt enamus inimkonnast, saavad astraaltasandiga kontakti une ajal. ja üha selgemalt ja selgemalt hakkavad nad mäletama unes nähtut.

Võime, objektiivselt tajuda kõikidel tasanditel toimuvat, on olemas igas inimeses. Enamusel on ta latentses seisus ja nende võimete väljaarendamine võta palju aega. Astraaltasandiga on asi lihtsam, kuna paljudel rassidel maailma on see võime kõigil inimestel juba sündides olemas. ja inimesed on võimelised vastu võtma astraaltasandi vibratsioone ja kasutama astraalkeha vahendaja ja töövahendina. Enamusel inimestest on astraaltasand kättesaadav füüsilise keha une ajal. kuid kahjuks ollakse oma päevaste mõtete ja füüsiliste tegude mõju all ja seepärast ei nähta seda intensiivset maailma.

Esimeseks sammuks oleks lahti saada tavapärasest mõtlemisest ja õppida nägema seda uut ja imelist maailma, et olla valmis ka mõistlikult töötama ka seal. Samas jääb ikkagi probleemiks astraaltasandil toimuva meenutamine füüsilisel tasandi.. Mõned püüavad astraalnägemist arendada erinevate meetodite vahendusel, kuid parimaks on ikkagi kompetentse õpetaja juhendamine ja tema kaitse.

Kõigepealt tuleb aru saada, et astraalne tasand omab seitset osa ja igaühes on oma materiaalsus. Keele eripära paneb meid neist rääkima kui madalamatest ja kõrgematest, kuid me ei tohi langeda eksimusse, kui mõtleme neist kui teineteise peal asetsevatest osadest. Kõik on ikka ühes ja samas ruumis. Meie astraalmaailma piirid on mõõdetavad. Meie astraalmaailma puutub kokku Kuu astraalmaailmaga.

Astraaltasandi võik tinglikult jaotada osadeks: 1,2,3, osa moodustavad ühe klassi, 4,5,6 osa moodustavad teise klassi. 7 astraaltasandi osa on kõige madalam.

4,5,6 osa taustaks on füüsiline maailm. 6 astraaltasandi osa on sarnane elule füüsilisel tasandil. 4 ja 5 muutub astraalmaailm vähem materiaalsemaks ja eemaldub rohkem meie maise elu huvidest. Olukord nendel madalamatel alajaotustel on sarnane sellele, mis on meile maal tuttav, kuid tegelikkuses on midagi enamat. Sest siin me vaatame temale uuest vaatevinklist, astraalsete tunnete kaudu ja isegi puhtalt füüsilised objektid astuvad meie ette täiesti teisest küljest. Kelle nägemine on täiesti avatud, näeb asju kõikidest külgedest korraga, samas on näha ka kõik detailid sisemuses. Nii võivad paljud tuttavad esemed olla väga eriskummalised. Sellele lisaks nähakse veel asju, mis on küll füüsilised, kuid tava tingimustes on nad nähtamatud. Näiteks on need osakesed atmosfääris, kõikvõimalikud emanatsioonid, mis väljuvad kõigest, milles on elu. Need on neli peenemat füüsilise mateeria astet, mida kirjeldatakse kui eetertasandit. See kõik moodustab midagi süsteemitaolist ja läbib füüsilist mateeriat ja selle vibratsiooni uurimine on äärmiselt huvitav igale ühele, kellel on selleks võimed ja võimalused. Kuid sellest palju keerukam ja mahukam on astraalse mateeria tundmaõppimine. Igal materiaalses esemel, isegi igal osakesel on oma astraalne vastavus, teisik, mis koosneb erinevatest astraalse mateeria liikidest. Iga elusolend on ümbritsetud atmosfääriga, mida nimetatakse ka auraks ja inimeste jaoks on aura uurimine juba suur uurimisvaldkond. On võimalik uurida ka eeterteisikut, mis peaaegu kattub füüsilise kehaga. Ta on nähtav kui elujõud - prana.

Kõige kirkam ja kergemini nähtav on astraalkeha see osa, mis oma elavate värvi sähvatustega väljendab meie erinevaid soove, mis läbivad aeg-ajalt inimese mõistust.

Selle taga on mentaalne keha, mis on veel peenemast mateeriast, kuuludes mentaaltasandi juurde, millel on omad vormid. See on madalama mõistuse aura, selle värv muutub väga aeglaselt inimese elu jooksul ja näitab mõtete laadi ja isiksuse iseloomu.

Kuid veeltugevam ja ilusam on kausaalkeha valgus, kui see keha on väljaarenenud. See on Kõrgema Mina vahendaja. Kuid selleks, et näha seda keha peab õpilane arendama välja kõigepealt nägemise kolmel tasandil.

Need aurad on emanatsioonid ja "mina" ilmingud vastavatel tasanditel ja see "mina" ongi tõeline inimene. Niikaua kui ümberkehastuv "mina" jääb vormitule tasandile, tema vahendajaks on kausaalkeha. Kuid kui ta laskub vormi tasandile, siis selleks, et tegutseda, peab ta sisenema nende tasandite mateeriasse. Sellisel moel ligitõmmatud mateeria moodustab mõistuse keha. Laskudes astraalkehasse, loob ta seal olevast mateeriast astraalse keha. Füüsiline keha moodustub eeter keha chablooni järgi ja selle määravad ära "karma" isandad. Et suuta eristada erinevat karmat on vaja väga palju praktikat ja tähelepanelikku uurimist. Kuid samas on aura nägemine tavaliselt esimeseks astraaltasandil nähtu objektiks, mida võib aegajalt näha ka treenimata inimene.

Kuigi astraalne aura on tänu oma värvidele märgatav, siis tegelikkuses närvieeter ja eeterteisik koosnevad palju jämedamast mateeriast ja kuuluvad füüsilise tasandi juurde, kuigi tavalisele silmale on nad nähtamatud.

Füüsilise keha chablooni panevad kokku karma isandad, samas astraalse mateeria paneb kokku allalaskuv "mina". Eeterkeha mateeriasse peab minema midagi igast eetermateeria tasandist ja see sõltub sellest, milline on rassi, alamrassi, inimese tüüp ja inimese enda karma. Inimese teine printsiip on väga keeruline ja võimalike variatsioonide hulk on lõputu.

Kui kõrgem nägemine on arenenud täielikult, siis see võimaldab näha väiksemaid füüsilisi osi, on võimalus suurendada ükskõik kui väikest osakest. Ka see annab tohutu uurimise valdkonna.

Võtame näiteks Kaljurahnu. Treenitud pilgule on see midagi muud, kui inertne mass. Esiteks on näha kaljurahnu füüsiline mass, teiseks füüsilisi osakesi on võimalik tajuda. Kolmandaks on näha tema astraalne teisik, mis koosneb erinevatest astraalse mateeria kihtidest, mille osakesed on pidevas liikumises. Neljandaks võib selgelt näha kuidas universumi elu tegutseb temas. Algul me eristame seda jumalikku elu kolmes elementaal riigis. Kui ta astub mineraalsesse riiki, me nimetame teda mineraalseks monaadiks. Taimeriigis me kirjeldame seda jumalikku elu kui taimemonaadi jne. nagu teada pole olemas surnud mateeriat. Kõige lõpuks on kalju ümber näha teda ümbritsevat aurat, ta pole küll nii mitmekesine kui kõrgemates loodusriikides. Sealsamas võib näha tema elementaalseid asukaid - gnoome. See on üks loodusvaimu liike.

Taime-, Looma- ja Inimriigid on palju keerukamad.

Astraalmaailmas nähtut on väga raske panna maisesse keelde. Ilma treeninguta ja kogenematu inimene võib sattuda teise maailma mängurite otsa, kes korraldavad talle igasugu fookusi ja kelle vastu treenimata inimene on täiesti kaitsetu.

Tuleb meeles pidada, et astraaltasandi reakodanik näeb ainult oma tasandit, täpselt samamoodi, kui enamus inimestele on astraaltasand nähtamatu. Kui astraalsed olendid pidevalt toimivad läbi meediumi, siis tema peened astraaltunded võivad tiheneda niipalju, et ta muutub tundetuks mateeria kõrgemate aspektide suhtes oma isiklikul tasandil ja nii võib talle nähtavaks saada füüsiline maailm.

Seitsmes astraaltasandi osa fooniks on küll füüsiline maailm, kuid seal on nägemine osalina ja moonutatud. Kuna kõik hele, hea ja imeline muutub seal nähtamatuks. Sellel tasandil viibimine on inimese jaoks viibimine maal, mis on täis pimedust ja julmust. Kui see pimedus tuleb inimesest endast. Kõik põrgud on inimese enda loodud.

Ei saa väita, et astraaltasandi seitsmes osa on täiesti illusoorne ja et ta ei eksisteeri objektiivselt. Ta asetseb osaliselt maa peal ja osaliselt maa all. Kui ma tahan ütelda, et inimene kes elab puhast elu ei puutu selle valdkonnaga kokku. Kui keegi selle astraaltasandi osaga kokku puutub, siis tänu oma jämedatele ja kurjadele tegevustele, ütlemistele ja mõtetele.

Paljud uurijad leiavad selle tasandi tundmaõppimine on ebameeldiv, kuna seal olles tekib suruv tunne tänu seal oleva jämeda mateeria tõttu. See on vastik tunne vabanenud astraalkehale, kes tunneb seda kui millestki mustast, venivast vedelikust läbi minekut ja selle astraaltasandi osa olendite mõju on ebameeldiv.

1,2,3 astraaltasandi osa iseloomustab juba eemaldumine füüsilisest tasandist. Selle tasandi olendid kaotavad silmist maa ja on tavaliselt iseendasse süvenenud. Ja suuremas osas ise loovad oma ümbruse. Just nendes valdkondades "vaimud" loovad ajutiseks eksisteerimiseks majad, koolid, linnad. Paljud fantaasiad saavad seal vormi. Sealolija tavaliselt ei tea midagi kõrgemat, kolades metsades ja mägedes, nähes kõike imelistes värvides, mis kõik ületavad füüsilise maailmas oleva.

Astraaltasandis on võimalik näha ka akaða kroonikate peegeldusi. See kelle nägemise võime ei tõuse kõrgemale, tema näeb astraaltasandil juhuslikke ja katkendlikke pilte. Ja seegi on üheks oluliseks astraaltasandi uurimise objektiks.