Maailm pole loodud selleks, et me end mugavalt tunneksime ja mingeid eelistusi omaksime. Ometi inimkond kujutleb, et maailma eksisteerib selleks, et talle kasulik olla. Kuid meil tuleb teadvustada oma seisund ja sellega seotud kohustused. Igaüks peaks teadma, et elu on püha ja et ilma kaastundeta kõige elava suhtes pole tõelist progressi. Alles pikaajalise uurimuse käigus selgub ,kui mitmekihiline on elu ja kui tagasihoidlik koht on inimkonnal. Saab selgeks, kui palju on eluvorme maas, õhus, vees ja et kõrgemad tasandid omavad samasugust elanikkonda ja et nende olemasolu me tavaliselt ei teadvusta. Kõige mugavam on mitteinimestest olendeid jaotada nelja klassi. Mõned nendest klassidest on inimkonnast palju madalamal, mõned on võrdsed ja mõned teatud mõttes isegi ületavad meid jõult ja voorustelt. Selles süsteemis me ei maini teiste päikesesüsteemi planeetide adeptide ilmumist. Kui sellise kõrge astme olenditel oleks vaja ilmuda nii madalal tasandil nagu on seda astraaltasand, siis nad looksid selle endale meie planeedi astraalsest mateeriast täpselt samuti, kui nirmanakayad. Samuti ei mainita selles süsteemis kahte suurt evolutsiooni klassi, kes jagavad planeeti inimkonnaga. Nendest räägitakse üldse vähe, kuna ilmselt pole ette nähtud, et nemad teadvustaksid meie olemasolu ja meie nende oma. Kui me kunagi puutume kokku, siis seda puhtalt füüsilisel tasandil. Nad on meie astraaltasandiga väga vähe seotud ja ainus võimalus nende ilmumiseks astraaltasandil ( mis on samuti vähe tõenäoline) on teatud maagiliste rituaalide sooritamise ajal. see ebatavaline sündmus on korra toimunud ja võib toimuda uuesti, nii et neid tuleb mainida.

  1. Elementaal essents, aine, mis kuuluvad meie isikliku evolutsiooni juurde. Elementaalsete olendite all me mõistame monaadilise olendi teatud evolutsiooni staadiumi. Monaadilist olendid võib omakorda määratleda kui jumalikku jõudu mateerias. Kui see vaimne väljavoolamine saavutas oma individuaaliseerumise staadiumi, milles ta moodustab inimese kausaalse keha. Enne seda läbis ta kuus madalama evolutsiooni staadiumi - kolm elementaalset, mineraalse, taimse ja loomse riigi - järjekorras neid hingestades. Nendes staadiumites, kui see emanatsioon varustab neid loodusriike energiaga, siis teda nimetatakse loomseks, taimseks ja mineraalseks monaadiks. Samas on see ekslik termin, sest enne kui ta sisenes nendesse loodusriikidesse, oli ta juba saanud paljudeks monaadideks. Kuid see nimetus võeti kasutusele selleks, et kuigi selle monaad olendi diferentseerumine on juba ammu alanud, ei ole ta veel jõudnud individuaaliseerumise staadiumisse. Kui see monaadolend täidab energiaga kolm suurt elementaalset loodusriiki, mis eelnevad mineraalsele, teda nimetatakse elementaal olendiks. Enne kui me taipame kuidas ta ilmneb, tuleb teadvustada seda teed, kuidas vaim riietub mateeriasse. Tuleb meeles pidada, kui vaim on rahus mingil tasandil,( nimetagem seda tasandiks 1 )ja soovib laskuda madalamale tasandile ( nimetame tasandiks 2), ta peab riietuma selle tasandi mateeriasse, ta peab seda ligi tõmbama endale, looma endale sellest ümbrusest katte. Laskudes edasi tasandile 3 peab ta looma selle tasandi mateeriast katte. Kuid jõud, mis annab talle energia on nn tema hing, tasandil 2 annab selle jõu ja energia vaim. Ta on see jõud pluss tasandi 2 mateeria kate. Laskudes veelgi allapool olevale tasandile number 4, see aatom muutub veel keerulisemaks kuna omab ka tasandi 4 mateeria keha. Tasandite 2 ja 3 mateeria on ka sealsamas. See protsess kordub igal pool igas päikesesüsteemi tasandis. Selleks ajaks kui algne jõud on jõudnud meie füüsilisele tasandile, on ta nii varjatud, et inimesed ei tunne temas vaimu ära. Eeldame nüüd, et see monaad olend on oma õppimise protsessis jõudnud mentaaltasandi aatomitasemele ja selle asemel, et laskuda läbi erinevate alajaotuste, sukeldub otse astraaltasandile, korjates enda ümber astraalolendid, kes kuuluvad kolmandasse suurde elementaal riiki - sellesse mis eelneb kiviriigile. Oma väga paljude eristumistega astraaltasandil tõmbab ta ligi hulgaliselt erinevaid energia kombinatsioone. Sisuliselt jääb ta üheks loodusriigiks, mis on sukeldunud kuni aatomi tasemeni mentaalsesse maailma, kuid ilmneb läbi astraaltasandi aatomi mateeria. Kaks kõrgemat elementaal riiki eksisteerivad ja tegutsevad mentaalse tasandi kõrgematel ja madalamatel tasanditel, kuid see materjal seda ei vaatle. Rääkides elementaal olendites, tuleb meeles pidada, et elementaal pole püsivalt olemas. me avastame tohutu tagavara elementaal ainet, mis on väga tundlik isegi inimese uitmõtetele ja murdosa sekundi jooksul reageerib ta inimese mõttele, tahtele või soovile. Mõtte ja tahte toimel võtab ta elava jõu vormi, siis see elementaal aine muutub selleks, mida on juba korrektne nimetada elementaaliks. Ja siis kuulub ta juba kunstlikult loodud elementaal olendite hulka. Kuid ka siis tema eraldi eksisteerimine omab üsna üürikest iseloomu. Nagu impulss on end ära kulutanud, siis ta valgub uuesti sellesse elementaal olemuse diferentseerimata massi. Püüda klassifitseerida kõiki alajaotusi oleks kurnav, isegi kui selline nimekiri teha, oleks see kasutu inimese jaoks, eks neid olendeid ei näe. Kuid mingi ülevaate saab ometi teha ilma erilise jõupingutuseta. Alguses on lai jaotus, selle mateeria järgi, mida nad asustavad, siin tuleb välja meie evolutsiooni seitsmene iseloom. Kuna selliseid põhigruppe on seitse ja see on seotud füüsilise mateeria seitsmese alajaotusega. See on maa, vesi, õhk, tuli - ehk tahke, vedel, gaasiline ja neli eeterseisundit. Keskaegsed alkeemikud teadsid, mis on eeter ja suutsid seda jälgida. Nad teadsid ka nelja füüsilise mateeria seisundit, mis on kõrgem gaasilisest olekust. Nad teadsid, et kõik füüsilised esemed koosnevad mateeriast, mis on ühes seitsmest olekust ja et orgaanilise keha koostise hulka kuuluvad kõik seitse. Nad teadsid, et iga mateeria olek on aluseks suurele hulgale monaadolendite evolutsioonile läbi ilmnemise ja neid monaadolekuid nad nimetasid "elementaalideks". Me peaksime proovima teadvustada ,et igas tahke mateeria osas, kuni ta on omas seisundis, elab maa elementaal - s.t. teatud hulk talle sobivat elavat elementaal olemust. Iga vedelas, gaasilises või eeterolekus mateeria omab vee, õhu, tule elementaale. Seline jaotus on horisontaalne, nad on nagu astmed, mis omakorda jagunevad alaastmeteks. On olemas ka alajaotus, mis on vertikaalne. Ja temast on raskem aru saada, osalt ka sellepärast, et okultistid annavad vähe andmeid välja, mida saaks kasutada selle selgitamiseks. Igas mainitud horisontaalses klassis ja alamklassis võib avastada seitse täiesti erinevat tüüpi elementaale, kelle vahet ei sõltu enam mateeria kogusest, vaid pigem iseloomust ja sisust. Igaüks nendest tüüpidest on koostegev teistega, kuid olemuse vahetust nende vahel ei toimu. Igaühel neist on seitse alamtööpi, kes erinevad värvilt, kalduvustelt. See vertikaalne jaotus on palju püsivad ,kogu evolutsiooni käigus nad ei muutu. Tuleb meeles pidada, et elementaal evolutsioon on laskumine mateeriasse, mitte tõus kõrgematesse tasanditesse. Hoolimata alajaotustest on neil kõigil mõned ühised omadused. Kui selle olendi mingi teatud osa ei allu mittemingile välisele mõjule, ta ei oma ka mingit isiklikku vormi, kuigi tema liikumine jääb kiireks ja lakkamatuks. Kuid vähima ärrituse puhul, mille on väljakutsunud mõtevoog, nad momentaalselt võtavad pidevalt muutuva kuju. See on nagu peegeldus astraaltasandil, kuigi neil on teatud iseloomu omadused, mis on iseloomulikud teda väljakutsunud mõttevoole. Kuid see kõik on groteskses moonutuses. Muidugi tekib küsimus, milline on mõistus, mis viskab välja moonutatud kujundeid. Me praegu ei vaatle võimsaid ja pikaealisi elementaale, mille on väljakutsunud tugev, teatud mõte, vaid uurime tulemusi, mille on esilekutsunud poolteadlik, tahtmatu mõte, keda suurem osa inimkonda laseb pidurdamatult oma ajust läbi joosta. See elementaal omab üllatavat kohanemisvõimet. Kui me loeme headest ja kurjades elementaalidest, siis peetakse silmas kas kunstlikku olendit või üht paljudest loodus vaimudest, elementaalses riigis ei ole mingit ettekujutust heas ja kurjast. Samas on olemas tendents, et nad suhtuvad inimesse pigem vaenulikult, kui sõbralikult. Kõik neofüüdid teavad, et esimesel sisenemisel astraalmaailma on see täis viirastuslikke olendeid. Samas nad lahustuvad ja ei tee midagi halba, kui nendele julgelt vastu astuda. Kuldsel ajastul, kui inimesed olid vähem egoistlikud ja rohkem vaimsemad, siis "elementaalid" olid sõbralikumad, kuid praegu pole nad enam sellised, tänu inimese enda tegutsemisele. See elementaal riik on selline nagu teda teeb inimkonna kollektiivne mõtlemine. See olemus ei oma taju, ta võtab pimedalt vastu ja peegeldab seda, mis sinna suunatud, tavaliselt peab demonstreerima vaenulikke omadusi. Pole kahtlust, et järgmine rass või ring, kui inimkond tervikuna evolutsioneerub kõrgemal tasandil, elementaalne riib kogeb muutunud mõtete kuju. See, et me nii kergelt saame mõjutada elementaalset riiki, paneb meile vastutuse. Enamus inimesi ei vastuta oma mõtte tasandi eest. kui inimene arvab et tema sõnad ja teod on puhtad ja samas kahjustab teisi, unustades, et paljude aastate jooksul on tema mõistus avaldanud ümbritsejatele mõju, kallutades teisi madalate ja kitsaste mõtete poole. Paljud maagilised rituaalid manipuleerivad elementaalidega. Nende abiga toimivad kõik spiritistlikud seansside füüsilised fenomenid. Kuid alati tuleb meeles pidada elementaal on latentne jõud ja on vaja välist pingutust, et panna ta liikuma. Kõik elementaal olendid omavad võimet peegeldada astraalseid kujundeid.

  2. Loomade astraalsed kehad. See on väga suur klass, kuid nad jäävad sinna väga lühikeseks ajaks. Tohutu hulk loomi ei saanud omandada oma püsivat individuaalsust, enne lihtsalt keegi tapab nad. Monaad olend, kes ilmneb läbi tema, läheb tagasi oma asukohta, kust ta tuli, kandes endaga oma elukogemust. Kuid ta ei saa seda teha kohe. Astraalne keha loomadel jaotub samamoodi ringi, nagu inimestel ja loom omab reaalset elu astraaltasandil. Aeg varieerub vastavalt mõistusele, looma arengule. Tavaliselt on loomad seal unises teadvuses ja seejuures on nad täitsa õnnelikud. Need koduloomad, kes on saavutanud individuaalsuse ja ei sünni enam loomadena, elavad astraaltasandil ka kauem, kui vähem edasijõudnud kaaslased.

  3. Erinevat liiki loodusvaimud. Sellel klassil on väga palju alajaotusi ja siin toome välja ainult nende mõned ühised jooned. Kõigepealt tuleb teadvustada, et need olendid radikaalselt erinevad kõigist eelpool vaadeldud olenditest. Kuid kui me suudaks vaadata kaugele minevikku, siis me näeks, et paljude inimeste monaadid on läbi teinud ka selle astme. Kuid suure osa loodusvaimudega on asi teisiti. Nad ei ole kunagi olnud ja nendest ei saa ka kunagi inimkonna liikmeid. Nende evolutsioon on täiesti teine. Ainus side nendega on, et me ajutiselt oleme ühel ja samal planeedil. Kuna me oleme naabrid, peaksid meil olema heanaaberlikud suhted. Paljud autorid asetavad neid elementaalide hulka, nad on kõrgema arenguga elementaalid. Kuid nad on kõrgemaltarenenud kui elementaalne olemus, kuigi neil on mõned ühised jooned. Nad jagunevad seitsmeks ja asustavad seitset mateeria liiki. Maa, vee, õhu ja tule vaimud elavad ja tegutsevad oma keskkonnas. Maavaime on nimetatud keskaegses kirjanduses gnoomideks, veevaimusid undiinideks, õhuvaime sülfideks, eetervaime salamandriteks. Neid tuntakse ka paljude teiste nimede all - haldjad, majavaimud, dzinnid, trollid, satüürid jnd. Nende vorme on palju, kuid enamasit on nad inimesekujulised, kuigi väiksemad. Nad võivad soovi korral võtta ükskõik mis kuju, kuid neil on kindlasti olemas oma isiklik kuju. Tavaliselt pole nad füüsilisel tasandil nähtavad, kuid nad saavad end teha nähtavaks kui soovivad. Neil on suured suguvõsad, mille liikmed erinevad teineteisest iseloomu ja mõistuse poolest. Enamus soovivad inimesi vältida. Inimese harjumused ja emanatsioonid on neile märkamatud. Pidevalt heitlikud soovid ärritavad neid ja teevad neid rahutuks. Kuid pole ka harvad juhtumid, kus loodusjõududest saavad inimese sõbrad ja aitavad nii nagu oskavad. Kuid enamus juhtudel lõbustavad nad end inimese arvel. Inimestelele kelle üle neil on võimu suudavad nad sisendada seda, mida soovivad. Kuid nad ei saa inimese tahte vastu, kui just pole tegemist nõrgamõistusliku inimesega. Tunnete petmisest nad kaugemale minna ei saa. Kui tunnete petmises on nad osavad. Loodusvaimud on peaaegu astraalne inimkond, kuid mitte ükski ei oma ümbersündivad individuaalsust. Eluiga on väga erinev, mõnedel on ta väga lühike, paljudel pikem kui inimajastu. Me oleme nende elust nii kaugel, et vaevalt suudame aru saada nendest elutingimustest, kuid tervikuna elavad nad lihtsat, rõõmsat, elu, mis meenutab laste mänge. Nad võivad olla torisevad, kuid nad pole kunagi kurjad. Inimeste suhtes on nad üldjuhul usaldamatud. Mõned neist on tundlikud austusavalduste ja meelituste suhtes ja saavad sellest rahuldust ning on valmis meelituste vastu osutama igasuguseid väikeseid teeneid. Adept teab, kuidas kasutada loodusvaimude teeneid, kuid reamaag võib nende abi saada ainult väljakutsumise või needmise abil.

  4. Deevad. Kõrgem evolutsiooni süsteem, mis on seotud meie Maaga. Hindud kutsuvad neid deevadeks, teised ingliteks, jumala poegadeks jne. faktiliselt võib neid lugeda loodusriiki, kes seisab inimkonnast ülemal, täpselt samamoodi, kui inimkond on kõrgemal loomadest. Selle vahega, et kui loomadel ( nii palju kui on teada) pole muud arenguvõimalust, kui edasi inimeseriiki. Inimesel on juba mitmeid valikuvõimalusi ja üks võimalikke teesid on deevade evolutsioon. Selle liini vastuvõtmist paljud raamatud nimetavad "jumalaks saamise ahvatlusele järgiandmist". Kuid kui inimene on teinud selle valiku, kuis tema intuitsioon on ärgitanud teda sellele teele asuma, siis ilmselt on ta sellele rajale ka sobiv. Me ei tohi kunagi unustada, et kiire vaimne tõus on paljudele raske ja nii valitakse aeglasem tee. Me keegi ei tea, millise tee me valime, kui kord selle valiku ees seisame. Ida kirjanduses nimetust "deeva" kasutatakse kõigi mitteinimeste olendite kohta - siia alla kuuluvad nii jumalad ja ka loodusvaimud ja kunstlikud elementaalid. Siin me seda mõistet piirame. Kuigi need inglid on seotud meie Maaga, ei ole nad temaga piiratud, kuna kogu meie praegune keerd seitsme maailmaga on nende jaoks üks maailm ja nende evolutsioon toimub läbi suure süsteemi, milles on seitse ahelat. Nende read on saanud täiendust peamiselt päikesesüsteemi inimkondadest, meie inimkonnas on sinna jõudnud väga väike osa. Meil on raske neid mõista, kuid on selge, et nende eesmärk on meie omast palju kõrgem. Meie inimevolutsiooni eesmärk on seitsmenda keeru lõpuks olla inimkonnana olla veidigi okultselt haritum. Nagu Inglitele, nii ka inimestele on olemas lühem ja pikem tee. Seoses astraaltasandi teemaga peame vajalikuks mainida ainult deevade nn madalamat osa. Allpoole loetuna esineb - kamadeeva, rupadeeva, arupadeeva. Füüsiline keha on kamadeevadele astraalkeha. Seisund on sarnane sellele, kuhu inimesed jõuvad planeedile F meie ahelas. Rupadeevadele on tavaliselt kehaks mentaal keha, ta elutsed selle neljas madalamas tasandis. Arupadeeva kuulub kolme kõrgemasse maailma. Rupadeeva ja Arupadeeva ilmnevad astraaltasanidl väga harva. See on sama harv kui astraal olendite materialisatsioon füüsilisel tasandil. Mitte kõik kamadevad ei ületa meid. ( seda siis intellekti poolest), kuid igasugune kurjus on neis kadunud. Samas on väga erinevad oma kalduvustelt. Mõni isetu, õilis, mõtleb inimene võib evolutsiooniskaalal olla neist kõrgemal. Ainult kõrgema adepti tahe võib nende tahte allutada. Reeglina, nad vaevu teadvustavad meid füüsilisel tasandil. Kuid aeg-ajalt juhtub, et keegi neist saab teda mingitest inimlikest raskustest, see tekitab neis kaastunnet ja nad võivad osutada abi, samamoodi kui inimesed abistavad loomi.

Siin oleks sobilik meenutada olendeid, kes ei kuulu ühtegi meie toodud klassi - deevaradzad. Nad valitsevad nelja "elementaalriiki" maad ,õhku, vett ja tuld. Nad on läbinud teistsuguse evolutsiooniliini kui inimesed. Neid nimetatakse tihti Maa juhtideks ehk neljaks kardinaalse punkti ingliteks. Hindu raamatud nimetavad neid chatur maharadzaks andes neile järgmise nimed. Dhitaraðtra, Virudhaka, Virupakða, vaiðravana. Mõnedes raamatutes on neid kutsutud veel gandharvami, kumbhandami, nagadeks, jaksadeks. Igaühel oma ilmakaar ja sümboliseeriv värv, ida, lõuna, lääs, põhi, valge, sinine, punane, kollane.

"Salaõpetuses" on neid mainitud kui "tiivulisi palle ja tulerattaid". Piiblis Isekül püüab neid kirjeldada. Sellele sümboolikale on vihjeid kõikides religioonides ja alati on neid austatud kui nimekonna suuri hoidjaid. Nad on inimese karma agendid, tema maises elus. Kosmose suured karma jumalused kaaluvad iga isiksust, kui astraalelu lõpus toimub vastavate printsiipide eraldumine. Ja annavad välja eeterteisiku chablooni, mis täpselt vastab inimese karmale. Just deevaradzad jälgivad, et karma oleks täpselt täidetud. Nad on võimelised võtma materiaalse inimkuju ja mõned sellised juhtumid on fikseeritud.