See on kõige suurem astraalolendite klass ja inimese jaoks kõige tähtsam. Olles kõik tema poolt sünnitatud, on selle tõttu nendega karmalistes suhtes ja nad toimivad inimesele elus otseselt ja pidevalt. See on tohutu mass poolmõistuslikke olendeid, kes erinevad teineteisest nagu erinevad inimeste mõtted ja praktiliselt pole neid võimalik klassifitseerida. Tinglikult võiks neid jagada teadlikult loodud ja alateadlikult loodud olenditeks.

  1. alateadlikult loodud elementaalid. Elementaalne aine, mis meid ümbritseb kõikidest külgedest kõiges oma mitemkülgsuses, on väga tundlik inimmõtte mõjule ja isegi uitmõte paneb teda moodustama hetkelisi vorme. Vaatleme nüüd, mis temaga toimub, kui inimmõistuses tekib teatud sihikindel mõte või soov. Temale toimiv efekt on üsna hämmastav. Mõte haarab selle astraal aine ja momentaalselt muudab ta elavaks olendiks, millel on vastav vorm, ja kui ta on juba loodud, siis ta enam ei ole oma looja kontrolli all ja elab oma isiklikku elu. Selle elu pikkus on proportsionaalne mõtte intensiivsusega või sooviga, mis teda ellu kutsub. Faktiliselt ta elab niikaua, kuni mõttejõud hoiab teda tervena. Suurem osa inimmõtteid on nii hetkelised ja kahtlevad, et selle mõte poolt loodud elementaalid säilitavad oma terviklikkuse mõnest minutist, mõne tunnini. Kuid pidevalt korratud mõte või siiras soov vormib elementaali, kes võib eksisteerida palju päevi. Tavaliselt inimese mõtted puudutavad peamiselt teda ennast ja ka siis ka tema enda loodud elementaal on tema läheduses ja püüab pidevalt uuesti tekitada sama ideed, millest ta ise koosneb. Sellised korduvad mõtted uute elementaalide loomise asemel tugevdavad juba olemasolevaid , andes neile uue värske elulaengu. Nii inimene, kes pidevalt omab ühte ja sama soovi, loob endale astraalse kaaslase, kes saab pidevalt uutest mõtetest toitu ja kes saadab inimest palju aastaid pidevalt omades üha rohkem mõju inimesele. Kui soov on pahatahtlik, siis tagajärjed inimese moraalse loomusele on hukutavad. Veelgi suuremad tagajärjed on mõtetel teistest inimestest. Sest sellisel juhul on nad mitte mõtleja läheduses vaid mõtte objekti juures. Hea mõte igast inimeses või siiras hea soov moodustab ja saadab teise inimese juurde sõbraliku kunstliku elementaali. Kui mõte on näiteks kellegi tervenemise soov, siis elementaal saab jõuks, mis soodustab paranemist või kaitseb mõjude eest, mis võivad olukorda halvendada. See on jõud, mis toimib kõige vähema vastupanu liinis, ta kogu aeg mõjutab ühest teatud suunas ja kasutab kõiki võimalikke kanaleid, mida ta suudab leida. Kui see on lihtsal hea soovimine, siis elementaalne olend tänu oma ebatavalisele plastilisusele haakub mõne sarnase ideega ja loodud olend kulutab kogu oma jõu selles suunas, kus teda on kõige kergem realiseerida. Kõikidel juhtudel jõu kogus, mida saab kulutada ja elementaali eluiga, mille jooksul ta saab seda kulutada, sõltub selle soovi või mõtte loonud jõust. Tuleb ka meeles pidada, et teda saab ka toita ja tugevdada teiste heade soovidega ja sõbralike mõtetega, mis on saadetud samas suunas ja nii tema elu pikenebki. Ka see olend soovib oma elu säilitada ja nii toimubki ta enda loonud loojale, et ta uuendaks oma tunnet. Kõik see kehtib ka pahasoovlike soovide ja vihaste mõtete kohta. ja teades palju maailmas on kadedust, vihkamist, kurjust, südametust võime aimata, kui palju elementaalide seas on kohutavaid olendeid. Inimene, kelle mõtted ja soovid on kurjad, julmad, ahned, kõnnib maailmas ja kannab endaga kaasas mürgist atmosfääri, mis on asutatud ebameeldivate asukatega, mis on loodud inimese enda poolt. Selliselt ta teeb kurja nii endale ja on ohtlik ka teistele. Ta võib kõiki, kellega on kontaktis moraalselt nakatada. Kadedus ja armukade vihkamine teise inimese suhtes saadab talle kurja elementaali, kes tiirutab inimese ümber ja otsib nürka kohta, läbi mille tegutseda. Kui see tunne on püsiv, siis selline olend saab pidevalt toitu, mis lubab tal elada väga kaua. Kuid ta ei saa toimida inimese juures kelles pole kalduvust, mis saaks teda toita. Ja siis toimib ta kogu oma loodu jõus oma loojale. On juhtumeid, et selline kunstlik elementaal erinevatel põhjustel ei saa oma laengut maandada, ei selle peale kellele ta saadeti, ega ka oma looja peale ja nii saab sellest midagi eksleva deemoni taolist. Ta liitub kõigega, mis on vähegi tema olemuse sarnane ja leides inimese, on ta valmis temas stimuleerima halba, et saada lisatoitu endale. Kui ta on piisavalt tugev, et vallutada kellegi kasutu kest ja elada temas, siis see aitab tal jõudu kokku hoida. Sellises vormis võib ta ilmutada end läbi meediumi, maskeerudes kellegi heaks tuttavaks ja nii saavutab ta mõju inimeste üle, kelle üle neil muidu võimu saavutada ei õnnestuks. Kõik see kinnitab vajadust kontrollida oma mõtteid. Paljud arvava, kui sõnades ja tegudes on kõik korras, siis on hästi, aga mõtteid on minu isiklik asi, lubades neil käia oma rada. Samas nad ei kujuta ettegi, millist halvaloomulist maailma nad loovad. Mõtte ja soovi loov võime võib olla paljudele kohutav avastus, samas võib ta rahustada neid, kes tunnevad, et ei suuda vääriliselt tasuda teiste heategu füüsilises maailmas. Sõbralikke mõtteid ja häid kavatsusi võib ühtmoodi saata nii vaene kui rikas ja see on jõukohane igale inimesele. Muidugi kui ta on võtnud endale töö luua see praktiline hea ingel ja hoida seda elus inimeste juures, keda nad armastavad. Armastava ema mõtted ja palved muutuvad lapse kaitseingliks. See annab lapsele kaitset ja abi v.a. juhul kui lapses pole midagi sellist, mis haakuks nende heade soovidega. Selliseid kaitsjaid näevad selgeltnägijad ja sellel kaitsjal võib olla isegi niipalju jõudu, et ta võib materialiseeruda füüsilisele silmale nähtavaks olendiks. Isegi lahkunud ema armastus toimib siiajäänud lastele. Ja see kestab niikaua kui lapsed elavad. Sest armastus on tugev side, mida ei piida ei aeg, ega ruum. Kuid kaitseinglitena võivad esineda ka teised olendid. Siiralt soovimine, pidev soovi kordamine, loob olukorra, mida usklikud nimetavad " palvetele vastamiseks". On olukordi, kus palvetava inimese karma on selline, et ta võimaldab saada abi kas adeptilt või tema õpilaselt või isegi deevalt. Kuid kõikidel juhtudel on kõike kergem sellise abi vorm - selle heatahtliku elementaali tugevdamine, kes on juba sooviga loodud.
  2. Elementaal olendid, kes on loodud teadlikult. Kui ülalpool on kirjeldatud neid tagajärgi, mida teeb inimeste mõte, kui nad ei tea mida nad teevad, siis võime ainult aimata, milline tohutu jõud on oskaja maagi käes. Okultistid nii valge, kui musta maagia koolist kasutavad oma töös kunstlikult loodud elementaale ja enamus ülesandeid on nendele jõududele jõukohased. See, kes seda oskab võib elementaaliga pidada sidet ja juhatada teda, sõltumata vahemaast. Elementaal toimib selliselt, nagu oleks ta täis oma peremehe mõistust. On loodud kaitse ingleid, kuid karma väga harva võimaldab sellist vahelesegamist. Kuid õpilastele, kes töös adeptide heaks riskivad sattuda jõudude kallaletungi ohvriks, on selliseid kaitseid tehtud. Ka musta maagi meetoditega on selliseid elementaale loodud ja läbi selle tehtud palju halba. Kuid alati tuleb meeles pidada, kui nad on suunatud inimese peale, kelle iseloom on puhas ja nii nad toimivad võimsa jõuga oma looja peale. Erinevatel põhjustel need olendid libisevad kontrolli alt ära ja nii saavad neist eesmärgita ekslevad deemonid, kellel on suur mõistus ja jõud ja pikk eluiga ja nii on nad väga ohtlikud. Nad otsivad võimalust oma elu pikendada, toitudes inimeste elujõust, sarnaselt vampiiridele. Primitiivsete hõimude juures saavutavad nad tihti külajumala või perekonna jumala seisuse. Iga jumal, kes nõuab veriseid ohvreid, on alati selle madala ja eemaletõukava klassi esindaja. Mõned vähem laiduväärsed tüübid lepivad riisi või mõne muu söögiga. Toit, mida saadakse annetustest ehk elust, mida nad välja oma kummardajatest, pikendavad nende eluiga paljudeks aastateks ja isegi sajanditeks. Nad omavad jõudu aegajalt tekitada erinevaid nähtusi, mis stimuleerivad usku ja nad näitavad rahulolematust, kui tavapärased ohvrid lõpevad. Oskus luua võimsaid elementaale oli üks Atlantise maagide ameteid. Salaõpetuses on juttu rääkivatest loomadest, keda oli vaja rahustada vere ohverdamisega, et nad ei ärataks oma peremehi ja ei hoiataks huku eest. mõned atlantide loodud elementaalid on siiani elus.
  3. Kunstlikult inimesed. Siia klassi kuulub ainult mõni esindaja, kuid selle klassi mõistmine on tänapäeval muutunud järjest olulisemaks. Ta on küll inimene, kuid on sündinud välise tahte tagajärjel. On olemas looz, kes on säilitanud Atlantise aegse keele ja ka rituaalid. See on okultistide looz, kelle eesmärgid on puhtad ja filantroopsed. Seal saadakse psüühiline jõud ja teadmised peale pika ajalist kõrkuse proovilepanekut. Õpetajad ei seisa adepti seisuses, kuid sajad inimesed on saanud sealt sellist õpetust, mis lubab neil järgmistes kehastustes asuda adepti teele. kuigi ta ei ole seotud Himaalaja vennaskonnaga, on seal neid, kes olid temaga seotud eelmistes kehastustes ja nii on suhted sõbralikud. Taevasmaailm lahkunud vaimsed juhendajad jätsid maha oma kunstliku teisiku. Üsna palju on seda juhtunud spiritistlikel seanssidel ilmnenud viamsete juhendajatega. Adeptide vennaskond pole kunagi tegelenud selliste olendite loomisega, kuid nad ei seganud tegutsemast nendel, kes pidasid seda õigeks