Sõna "karma" kasutavad paljud okultismiga tegelejad. Olemuselt on see universaalne seadust põhjusest ja tagajärjest. "Mida inimene külvad seda ta ka lõikab". Karma seadus eeldab, et elu on üks pidev kogemus, mis läbib inkarnatsioone materiaalses maailmas. Tänu sellele universaalsele seadusele säilib üleüldine õiglus ja tasakaal. Iga elu on eelnevate inkarnatsioonide summa.

On olemas kolme tüüpi karmat

 1.  
  1. Pralabd karma, mida peetakse saatuseks. See on karma millega seisame vastamisi selles elus. See on peamine saatusemuster, mida pole võimalik muuta ja sellega tuleb indiviidil oma käimasolevas elu kokku puutuda. Vaime suhtumine ellu võib selle raskust vähendada.
  2. Kriyaman karma on karma, mille me loome selles elus ja mille tulemustega meil tuleb hiljem kokku puutuda. Igasuguse vaimse distsipliini eesmärk ongi vältida tuleviku karma tekkimist.
  3. Sinchit karma, see on nn karma varu, mis kogutud eelmiste elude jooksul, kuid mis ei ole antud inkarnatsioonis aktiine. See on karma osa, mis on ootavas seisus ehk siis reservis.

Sünnikaart sümboolses vormis avab inimese elumustri: võimalused, anded, soovid, kiindumused, probleemid , mis võivad domineerida. Samas on sünnikaart ka plaan, pralabd karma jaoks. Kahte teist karma liiki pole kaardi pealt võimalik välja lugeda. Niisiis räägib sünnikaart, kuidas me kasutasime oma loovat jõudu minevikus. Me ise vastutame oma saatuse ja probleemide eest, mis on kirjas meie sünnikaardis. Sünnikaart näitab karmat, mis on ilmnenud. Astroloogiat võib seaduslikult nimetada karma teaduseks , ta annab meile võimaluse teadvustada ja olla vastutavad oma tegude eest.

Kaardi interpretatsioonis on võimalik iga elementi võtta kui karmalist. Kui ometi on astroloogilised faktorid, millele tuleks teistest suuremat tähelepanu pöörata.

SATURN - teda peetakse Karma isandaks. Ta on saanud selle nimetuse sellest, et tema asetusest ja aspektidest sõltub, kus me kogeme kõige raskemaid katsumusi, kus me kogeme valu ja muserdust. Eriti näitavad seda Saturni asetus majas ja aspektidest konjunktsioonid, kvadraadid ja opositsioonid. Need problemaatilised aspektid näitavad kus meie mõttemuster on kristalliseerunud ja takistab loomingulise energia voolamist. Need aspektid(või aspekt) näitavad, kus me minevikus oleme valesti kasutanud oma andeid ja väge, mida me nüüd peame distsiplineerima ja suunama ümber konstruktiivsesse kanalisse. Just selles sfääris mida näitab Saturn on vaja radikaalselt ümberhinnata meie lähenemine või hoiak. Sellised aspektid ( 0, 180, 90 vähesel määral näitavad seda ka 150, 45 ja 30 aspektid) sünnitavad suure energia oma sisemise pingega ja meil on võimalus seda energiat kasutada, et arendada teadlikkus ja loomingulisust. Saturn on vormi ja struktuuri planeet ja tihti me võime avastada, et planeet, mis on Saturniga aspektis, vajab uut vormi.

ASPEKTID JA STIIHIAD - vaadeldes sünnikaarti karma seisukohalt, kõik 90 ( kvadraat) ja 180 (opositsioon) kraadised aspektid näitavad kooskõlastada oma raskused, arendades teadvust, et haarata nii erinevaid lähenemisis elule, mida need aspektid väljendavad. Kvadraat näitab jõudude ristumist ja need vajavad harmooniasse viimist inimese poolt. See võib võtta aastaid, kui inimene aeglaselt arendab välja uued käitumise mustrid ja õpib seejuures ennast tundma.

Opositsioon haarab teineteisele vastandlikke, kui ometi teineteist täiendavaid jõude, seda inimene kogeb kõige enam suheldes teiste inimestega. Inimene seisab vajaduse ees viia harmooniasse iseenda tundmine ja teiste ootuste tajumine. Jung on öelnud, et vastasseisude probleemi on võimalik lahendada ainult läbi ühe, kolmandat võimalust ei ole. Jung ütleb ka, et konflikti pole võimalik lahendada samal tasandil, kus ta on tekkinud, teda on võimalik lahendada ainult kõrgemalt tasandilt, kus on näha suurem perspektiiv ja omatakse avaramat teadvust. Niisiis kvadraadid ja opositsioonid näitavad kõige pingelisemaid valdkondi meie elus ja samas on need ka kõige suurema arengu potentsiaalid. Oluliseks on ka stiihiad, mida need jõulised aspektid ühendavad. Pingelised aspektid näitavad sfääri, kus me võime täiustada oma natuuri, teha korrektiive, ehitada uut lähenemist ja sellest lähtub, et iga planeet, mis on haaratud sellistest aspektidest, tuleb vaadelda teatud stiihia elustajat. Neli stiihiat näitavad energia tasandit mida indiviid kogeb.

Pinges planeet või planeedid VEE STIIHIAS, viitavad vajadusele täiustada emotsioone ja emotsioonide väljenduse vorme. Võimalik, et on vaja teatud distsiplineerida teatud emotsioone, neid transformeerida. Inimene peab õppima konstruktiivselt suunama oma emotsioonide jõudu ja kaitsma ennast väliste negatiivsete mõjude eest, ilma elu eest sulgumata. Inimene võib ka olla liigselt kiindunud emotsioonide rahuldamisse, asetades selle elus esikohale.

Kui pinges planeet või planeedid on TULE STIIHIAS, siis on võimalik, et on vaja kontrollida oma impulsiivset ja egotsentrilist käitumist ja arendada armastust, tundlikust ja kannatust. Oma tuleenergiat on vaja täiustada ja distsiplineeritult kasutada. Võimalik, et inimene peab õppima elama hetkes ja arendama leplikkust. On võimalikud ka järgmised õppetunnid: kuidas vastu võtta, kuidas paluda abi, kui inimene kannatab, kuidas suhtuda oma puudustesse ja sügavatesse vajadustesse. Tuleinimesed on tihti liiga uhked, et tunnistada, et neil on vajadused ja see koos äärmiselt kandilise käitumisega on tihti väga suureks takistuseks oma arengus.

Kui pinges planeet või planeedid on ÕHU STIIHIAS, siis võib inimese õppetunniks olla oma mõtteprotsesside distsiplineerimine. See tähendab korrastada tuleb oma mõtete teistele esitamise maneeri. Tuleb õppida seda, et intellekt on hea teener, kui ta on piisavalt distsiplineeritud, kuid samas on ta väga kehva peremees. Siin on võimalik ka liigne kiindumus intellektuaalsetesse teadmistesse, tarkadesse ideedesse, "teaduslikesse" tõestusesse ja metoodikasse. Sellele inimesele on eriti oluline mõistmine, et teadmised tuleb elus rakendada, muidu pole ta parem muulast, kelle seljas on koorem raamatuid.

Kui pinges planeet või planeedid asuvad MAA STIIHIAS, siis võib inimesel olla liiga suur kiindumus füüsilistesse tunnetesse, maistesse väärtustesse, mugavusse, reputatsiooni, omandisse. Inimene seisab pidevalt küsimuse ees, mis siis annab kindlustunde. Teadvustades et on vaja ellu jääda võidakse kõrgemad vajadused tuua ohvriks nn maisemate vajaduste rahuldamisele. Inimene võib olla nii praktiline, et miskit abstraktset ja inspireerivad ei mahu tema ellu.

"Karma on kiindumus". Nii on ütelnud üks vaimne õpetaja. Nii näitab ka meie sünnikaart meie kiindumusi.

KARMA MÄRGID - Kõik märgid näitavad seda, kui siin peatume pikemalt kolmel - Neitsi, Kalad ja Skorpion. Need kolm on kõige enam seotud kriisidega. Neitsi ja Kalade inimesed ( mitte ainult Päikesega selles märgis) peavad kandma hoopis suuremat koormat. Neitsi kohustuste ja füüsilise töö kandamit. Kalad emotsionaalse korratuse ja segatuste kandamit. See on seotud sellest, et need märgid mängivad otsustavat osa enesearengus ja kasvus, kus inimene peab vaatama silma oma tegude viljadele. Mõlemad märgid sümboliseerivad puhastumise protsessi kui ettevalmistust edasiseks arenguks. Neitsi puhastab isiklikke motiive, mis käitumise taga. Kalad on seotud emotsionaalse ja mentaalsete kujundite puhastamisega. Skorpion on seotud karmaga ja siin on inimene arengufaasis, kus ta peab vaatama näkku oma tõelistele soovidele ja ta peab teadvustama jõud, mis on sisemuses. See on ka põhjus, et inimesed kellel on Skorpion rõhutatud, on huvitatud okultismist ja salajastest asjadest. Need inimesed omavad kontakti oma olemuse kõige negatiivsemate aspektidega ja sellest tingituna on tihti välismaailmas kahtlustavad.

VEE MAJAD - nn "vee majad" on 4, 8, 12, neid võiks nimetada ka "hinge trigooniks". Need majad on seotud minevikuga, nende tinglike reaktsioonidega, mida me võiksime nimetada instinktideks ja mis tegutsevad läbi emotsioonide. See on see mille poole oma hinges püüdleme. Vee majade tsükkel näitab kuidas saavutatakse teadvustamine läbi minekust arusaamise ja nende osade vabastamise, mis ei ole enam vajalikud arenguks. Emotsionaalsed jäätmed tuleb eemaldada, enne kui hing saab ennast selgelt väljendada. Inimene kellel on rõhu asetud vee majade elavad iseenda sees ja nendest on väga raske aru saada. ( eriti siis kui Päike, individuaalse "MINA" sümbol asub ühes nendest majadest). Suurem osa eluenergiast on alateadvuse tasandil. Motiivid on irratsionaalsel tasandil. Nende tundlikkus on ettearvamatu, kuna inimene ise ka ei tea, mida aktiviseerivad vanad mälestuses, mis kisub lahti vanad haavad või äratab rahutuks tegevad kompleksid. Need maja on seotud vajadusega saavutada minevikuga emotsionaalne rahu ja vabadus. Iga nende majade aktiivseks muutumine toob pinnale kinnismõtted ja hirmud, mis on vaja teadvustada, et siis neist vabaneda. Vee majad võivad viidata erinevatele hirmu tüüpidele. 4 maja - hirm olla uuesti abitus lapseseisus. 8 maja hirm ühiskonna ees ja 12 maja hirm kaose ees. Kust tulevad need hirmud. Ilmselt minevikus, seal valitsenud tingimustest ja teatud kasvatusest, samuti üleelatud traumadest ja vapustustest. Seepärast planeedid, mis satuvad vee majadesse äratavad vanu skandasid, emotsionaalseid hoiakuid, alateadlikke motiive ja hirme ja panevad inimesi neid uuesti väljendama. Nad on tihti mineviku viirastused, mis ikka veel jälitavad inimest. Need jõud ja energiad ei jäta inimest rahuga maha , niikaua kuini inimene vaatab neile ausalt otsa ja võtab ette isetud teod. Planeedid veemajades näitavad, mis toimib peenel ehk alateadvuse tasandil. Niikaua kui me ei tea midagi oma sisemisest ehitusest, on need jõud mida esindavad planeedid veemajades teadvuse jaoks kättesaamatud. Kui me hakkame oma sisemust teadvustama, siis nad võivad aga muutuda väga suureks elujõuks. Ärkamine võib tulla, läbi kaose, "enesehävituse", iseenda kaotamise, kuid samas avavad nad ka vaimsed dimensioone. Tugev veemajade mõju võib näidata, et teatud oma sisemuse osad tuleb teadvustada

4MAJA - avab tingimused, mis on seotud meie praeguse perekonnaga, eraldatuse tundega, kodurahuga ja kõige mis on seotud turvatundega. Ta on seotud nooruse kogemusega ja karmasidemed vanematega ja tegelesid inimese kasvatamisega. Neljas maja viitab ka püüdlusele rahuliku keskkonna poole, kus isik on kaitstud. ( Uraani ja Marsi viibimine selles majas vähendab võimalusi rahu olemasolule selles sfääris).

8 MAJA - avab tugeva vajaduse eraldatuse ja saladuste järele. Ja seda inimest sisemiselt tunda on väga keeruline. Kui peale eraldatuse ihkab ta ka võimu. See inimene omab tugevat motiivi mõjutada ühiskonda, ise samal ajal jäädes varju. Inimene teeb jõupingutusi, teatud ideede elluviimiseks, millega ta on karmaliselt seotud. 8 maja näitab eelmiste elude püüdlusi, mida inimene aegajalt teadvustab, kuid mis ikkagi tegutsevad instinktiivselt ja saavad toitu teadvusele kättesaamatutest emotsionaalsetest sügavustest. Planeedid 8 majas näitavad emotsionaalset-sundivat tendentsi, mida inimene püüab kontrollida ja samas ka saladuses hoida, kuid mis ikkagi mõjutab elu tugevalt. Neid püüdlusi on ainult tahtega väga raske kõrvaldada, kuid neid püüdlusi on võimalik transformeerida. Ainult allasurumisest ja enesekontrollist ei piisa, et tulla toime jõududega, mida esindavad 8 maja planeedid. Inimene peaks suhtlema teiste inimestega, energial tuleb aegajalt lihtsalt vabalt voolata lasta ja lubada sügavatel tunnetel ja püüdlustel pinnale tulla. 8 maja võib ka olla seotud elusid kogutud seksuaalse kogemusega, väärtustega, mis on seotud inimeste intiimsete suhetega ja vastutusega, mis on seotud jõu kasutamisega, mis on avaldanud mõju teistele inimestele. 8 maja esindab ka sügavat rahutust, kuid et selleks vabaneda, tuleb vabastada oma soovid ja varjatud püüdlused. Kuid väga vähesed inimesed tugeva 8 majaga teadvustavad oma sisemuses olevad püüdlusi. Ja pigem selleks et saavutada emotsionaalset rahu, nad püüdlevad oma emotsioonide rahuldamise poole ( seks, raha, maine võim, "okultsed teadmised") ja nad ei tee tööd, et vabaneda sellest võimsast võimust, mida emotsioonid nende üle omavad.

12 maja vastupidi mõju, mis on täielikult väljapool inimese kontrolli. Tihti inimene taipab, et ta ei suuda rahuldada oma sisemisi püüdlusi tavalisel tegutsemise kaudu. Kuid see selgus tuleb läbi aastaid kestnud kannatuse. Püüdlus emotsionaalse rahu poole, mis avastati 8 majas on ikka veel olemas, kuid siin on see teadvustatud kui lõplik hingerahu. Planeedid 12 majas sümboliseerivad jõudu, mis tihti täidab ja hämmastab inimest, kuid kellega on võimalik toime tulla ainult siis, kui see energia suunatakse ideaali poole, mis inspireerib inimest sisemise enesetundmise ja Kõikide asjade ühtsuse tunnetamisele. See maja annab võimaluse suureks kogemuseks erinevate elu mõõtmetes. Läbi pühitsuse, vaimsete praktikate ja isetu teenimise hakkab inimene vabanema mineviku tegude tulemustest. Samuti kontakt oma eelmiste elude kogemusega võib inimesele anda väga suure loomisvõime, samuti arusaamise ja elurõõmu. 8 ja 12 maja on seotud okultsete ja metafüüsiliste teadmiste ja praktikatega, sügava kannatusega ja uuestisünniga ja teadvustamisega.

Planeedid veemajades omavad suurt mõju peenematele tasandile. Nende mõju on tihti nähtamatu ja seda ei ole kerge interpreteerida.

Kuu veemajades inimese enesekindlus ja emotsionaalne turvatunne võib olla väga segane ja alateadlik. Tihti on väga tähtis teada, mis on kord, see on aluseks enesekindlusele. See on ilmselt põhjuseks, miks on paljude astroloogide Kuu nendes majades. Nad saavad korra teadvustamisest toetust.

Merkuur veemajades annab, et mõistuse aluseks on pigem intuitsioon, kui range loogika. Taju ja suhtlemine on vahel segased, vahel peen ja täpne. Mõistus püüdleb sügavama mõtlemise poole ja tihti on siin tegemist andega tegeleda okultismi, psühholoogia, vaimse tegevuse või kirjatööga.

Marss veemajades annab inimese keda tihti juhivad jõud, mis asuvad väljaspool kontrolli ja kõige tugevamaid püüdlusi võib raske olla märgata. Inimene võib võidelda nii välismaailma vastasega, kui oma sisemiste puudustega. Viimane võib viia suure karmuseni iseenda suhtes, kuid see ei pruugi tähendada veel stiimulit enesearenguks.

Veenus veemajades näitab tavaliselt ,et inimene ei suuda leida emotsionaalset rahuldust igast pinnapealsest tegevuses või suhtest. Kuid just see võib viia enese sisemise elu uurimiseni ja oma energia vaimsetele eesmärkidele suunamiseni. See inimene vajab üksindust, et uurida oma sisemist maailmas.

Jupiter veemajades annab inimese, kelle religioossed vajadused on rahuldatud ainult siis kui ta häälestab end elujõudude sügavustesse. Siin esineb tihti sisemine vaimujõud, mis toetab inimest rasketel hetkedel ja innustab, kui väline elu tundub masendavana.

Iga trans-saturni planeetide asetus veemajades võib anda väljendunud psüühilist tundlikkust või väga tugevat alateadvuse jõudude aktiivsust.

Lühidalt planeedid vee majades näitavad seda, mida ei ole võimalik leida pinnapealsel vaatlemisel ja mis vajavad sügavad sisemist teadvustamist. iga planeeti, mis satub veemajja, võib interpreteerida kui inimese natuuri aspekti, kui elukogemuse mõõdet, mida inimene võib rahuldada ainult otsides iseenda seest. Inimesest peab saama otsija, oma sisemiste sfääride uurija, enne kui ta omandab piisava arusaamise oma sisemisest elust, et rahuldada seda püüdlus, mida ta kogeb. Planeedid, mis satuvad veemajadesse ja aspektid, mis nad moodustavad, näitavad probleemidele, kui inimene pole vaimselt küpse. Kui ta veel pole teinud vastavaid samme, et teada ja pöörata näoga oma sisemise loomuse ja motiivide poole. Kui ta teeb vajalikud sammud, siis avaneb inimesel taju selleks, et transformeerida oma teadvus.

KUU - Selle elu individuaalsus ehitatakse eelmiste elude aluse peale. Nii nagu 4 maja on selle aluseks, millele inimene loob oma individuaalsuse, nii Kuu, esindab nn alustundeid mida inimene tunneb iseenda kohta. Kuu printsiip näitab minevikku. Päike näitab praegust orientatsiooni ja Astsendent näitab tuleviku arengu suunda. Kuid hoolimata sellest, kõik koondub hetke, see kes me olime, mõjutab meie sihte siin, praeguses ajas. Mida me enda kohta tunneme ja kui mugavalt me ennast tunneme, see kõik mõjutab meie elu täna.

Nagu Kuu peegeldab päikese valgust Maale meie päikesesüsteemis, nii ta ka fokuseerib elujõudu praktilistele eesmärkidele ( mida sümboliseerib Maa) ja ka peegeldab meile seda, kes me olime minevikus. Kuu näitab omandatud isiklikku kogemust ja käitumismustreid, kus me siin tunneme ennast mugavalt. Kuu sümboliseerib, eriti oma seisuga märgis erilisi mentaalseid ja emotsionaalseid karma mustreid, mis kas siis takistavad, või aitavad meid kohaneda ja ennast(MINA) väljendada välises maailmas. Kui Kuu aspektid on pingelised, mis sümboliseerivad rasket kohanemist ja/või oma "MINA" negatiivset kuju, siis on vaja neist emotsionaalsetest takistustest üle kasvada. Kuu sümboliseerib spontaanseid reaktsiooni ja käitumismustreid ja nii on need suunda peamiselt näha lapsepõlves, kui inimene käitumine on siiras. Niisiis avaldab Kuu märgis ja aspektid kõige suuremat mõju lapsepõlves. Kui inimene saab vanemaks, siis on võimalik teatud emotsionaalsetest mustritest võimalik välja kasvada.

 • Kuu sümboliseerib muljet mida inimene omab endast, kui ta suhtleb avalikkusega. Kuu pingeaspektid võivad näidata võimetust harmooniliseks projektsiooniks, et teised inimesed reageeriksid positiivselt. Harmoonilises variandis Kuu tihti näitab, et inimene võib ennast väljendada harmooniliselt suheldes publikuga ja et ta saab hea tunde, sellest, kui meeldib publikule. Harmoonilised Kuu aspektid näitavad kus inimene suudab kergelt ja vabalt saada head tagasisidet oma tegevusest
 • Pingeseisudega Kuu näitab iseenda "MINAst" vale pildi omamist, sest see, mis inimene tunneb iseenda koha, põhineb mineviku mustritel ja mineviku individuaalsusel ja see ei pruugi enam praegu kehtida. See enda vale nägemine võib väljenduda järgmiselt: vale suhtumine asjadesse, äärmuslik tundlikus, regeeritakse valuliselt pisiasjade peale, riietumise stiil, mis ei vasta sisemise natuurile ja tõelisele individuaalsusele, liigne kaitseseisund.
 • Kuu asetus majas näitab inimese tegutsemise sfääri, kus ta tal on vaja saada tagasisidet, tal on vajadus näha ennast objektiivsemalt ja kus on võimalik häälestada end oma "MINA" tunnetamisele ja mis tagab inimesele sisemise rahu
 • Kuu märgis näitab, kuidas inimene instinktiivselt kaitseb end. Näiteks Kuu tule märgis reageerib raevuga, Kuu õhu märgis ratsionaalse ettepanekuga, diskussiooniga või tüliga. Kuu vee märkides taganemise või emotsionaalsete tunnete liialdamisega. Kuu maa märkides talumise ja rahuga.
 • Kuu märgis sümboliseerib samuti väljenduse vormi, mis on loomulik, see on käitumine kus inimene tunneb ennast kindlalt, kuna Kuu märgis näitab vana elumustrit, mis on tavaliselt väga mugav ( kui muidugi aspektid pole väga pingelised). Näiteks Kuu Kaljukitses leiab kindluse vanusega, tegutsedes nagu vana inimene. Kuu sõnnis võib leida kindluse, tegutsedes kui maavaldaja. Kuu lõvis võib saada kindluse dramaatilistes sündmustes.
 • Kuu märgis näitab ka seda, kuidas inimene peaks käituma, selleks, et inimene tunneks/mõtleks endast hästi. Aspektid näitavad, kui kergelt inimene suudab seda väljendada ja kui kergelt tekib heaolutunne
 • Kuu märk sümboliseerib päikese energia ja eesmärkide praktilist kasutamist. See on ka põhjus, miks Kuu ja Päikese trigoon annab loomingule stabiilsust ja potentsiaali, sest selliselt juhul päikese energia saab praktiliselt väljenduda.

Igaüks meist on võimeline muutma harmooniaks kõike universumis esinevat. Me võime hästi suhtuda kõigisse inimestesse, ka neisse, kellega seoses tunneme ebamugavust personaalsel tasemel. Kas me suudame elada teadmisega, et mitte kõik inimesed pole meie tunnetega harmoonias? Kas me suudame arendada teadvust, mis annab meile võimaluse mängida kosmilises näitemängus oma osa? Kas me suudame oma puuduste üle naerda? Kas meis on usku, et universum on harmooniline ja et meie piiratud nägemises me näeme ebaõiglust? Vastused nendele küsimustele määravad ära, kuidas me võtame vastu karma oma elus ja millist liiki karmat me praegu loome