Praktiliselt kõikides religioonides me kohtame viidet sellele, et inimene ei pea ise muretsema oma eksisteerimise eest, vaid peab selle usaldama Jumala või kõrgemate jõudude hooleks. Vaadeldes seda küsimust, me lähtume positsioonist, et inimene võib mitmekordselt sündida erinevatesse kehadesse. Seda nähtust nimetatakse “reikarnatsiooniks” - see tähendab et inimese teatud osa – tema surematu hing peale inimese surma võis siirduda teise kehasse. Ja nii palju kordi, kuni hingel on selleks soovi ja vajadust.

Oma printsiibi poolest kõrgem substant ei peaks kehastuma Maale. Ta võiks jääda lõputuks ajaks Peen-Maailmadesse. Kuid mingitel põhjustel ta ikkagi tuleb Maale.

 

Paljudest allikatest on teada, et Peenmaailm on paljukihiline. (….)

 

S. Lazarevi järgi inimene tuleb Maale, selleks et armastada Jumalat. Kui inimene asetab midagi maist kõrgemale, kui armastus Jumala vastu, siis tuleb nn karmaline karistus. Sellist situatsiooni, kus inimene asetab midagi kõrgemale Jumala armastusest, S.Lazarev nimetab “absoltiseerimiseks” või maisusesse “kinnijäämiseks”. See materjal kasutab selle mõiste kohta sõna “idealiseering”.

 

Idealiseerimine – see tähendab anda millegile liigne tähendus, midagi või kedagi kirglikult vihata, põlata, solvuda ja tunda teisi negatiivseid tundeid. Idealiseering toimub siis, kui teil on peas eksisteerib teatud mudel sellest, kuidas peaks end üleval pidama mees ( või naine), laps, tuttav, ülemus, võimu esindaja jne. Te teate, kuidas ta peaks end üleval pidama. Kui ta käitub veidi teisiti või üldse mitte kuidagi ning tema käitumine ei vasta sellele ideaalile, mis on meie mõistuses. Seepärast te muutute agressiivseks ja püüate teda sundida käituma nii, kuidas te peate vajalikuks. Te võite ka muutuda kurvaks või langeda meeleheitesse sellest, et teine käitub valesti. Mõlemal juhul te ei võta seda inimest vastu ( sellega koos ka kogu maailma) sellisena nagu ta on, kuna ta ei vasta sellele ideaalile, mis on meie mõistuses.

 

Idealiseerida on võimalik nii inimesi, kui ka välise elu situatsioone üleüldse. Näiteks valitsus käitub ebaõiglaselt ja viib maa hukatusse. Poliitikud mõtlevad ainult iseendale ja ei hooli rahvast. Selliseid idealiseerimisi on tohutult.

 

Idealiseerimisi on kahte tüüpi: Avalik ja varjatud

Avalik idealiseerimine on see, kui miski meie elus kutsub esile ärrituse ( või mõne teise negatiivse tunde). See võib olla ükskõik mis: töö, korter, telesaade, valitsus, ülemus või kaastööline, ämm, naine( mees) ,auto jne. Kui teil on mingi objekt, mis kutsub esile pideva ärrituse, siis te idealiseerite seda objekti ( maist väärtust) . See tähendab te teate, milline ta peaks olema. Ta pole selline, seepärast te ei ole rahul.

 

Teine idealiseerimine on varjatud. See toimub kui teil ei ole pidevat rahulolematust mingi väärtuse suhtes. Kuid kui teilt see ära võtta, siis teil hinges tekib rahulolematuse, agressiivsuse sähvatus või te tunnetate oma eksistentsi täielikku mõttetust. Näiteks olla ilma armastatud töö või perekonnata.

 

Et kujutada ette varjatud idealiseerimisi ,tuleks kujutada elu ette ilma nende väärtusteta. Kui selle väärtuse puudumine ei kutsu teis esile mingeid tundeid, see tähendab te ei ole sellega “seotud”. Kui te ei kujuta elu ette, ilma selle väärtuseta, siis te ilmselt hindate seda liiga kõrgelt. Sõna liiga tähendab, et te hindate seda objekti või võimet kõrgemalt kui see on lubatud inimesele. Tähendab varem või hiljem see väärtus tuleb purustada või teilt tuleb ta ära võtta, et te ei unustaks, et kõike annab ja võtab meilt ainult Jumal/Algallikas. Ja võtab ta teilt selle väärtuse sellepärast, et te ei ole millegagi selles maailmas rahul. Kuid selle maailma on loonud Jumal. Järelikult ei ole te rahul temaga.

 

Kui inimene idealiseerib midagi, siis ta satub karmalise tagajärje alla. See karistus toimib läbi idealiseeritud väärtuse sund korras purustamise .

 

Näiteks kui te liialt olete armunud ja idealiseerite oma partnerit, siis pigem ta jätab teid maha ( või armub teisesse). Kui te idealiseerite mingeid pereelu aspekte, siis kindlasti teie abikaasa ei jaga teie seisukohti pereelu suhtes.

 

Kujutleme, et karma on teatud vedelik, tingliku nimega “patud”. See vedelik koguneb teatud spetsiaalsesse kogujasse, mis on oma mahult piiratud – “karma anum”

 

Eriliste torude kaudu vedelik lisandub “karma anumasse” ülevaltpoolt ja koguneb sinna, see iseloomustab kogunenud “pattude” kogunemist.

 

Samaaegselt seesama vedelik läbi spetsiaalsete klappide voolab alt välja – see toimub vastavalt meie teenete eest Jumal ees. Kui anum täitub teatud piirini, siis hakkab tööle karmaline tagajärg nn. karistus ja inimeselt võetakse mingil viisil ära see, mida ta idealiseerib.

 

Inimhing võib kogu aja asetseda Peenmaailmas ja mitte asuda inimkehasse. Ja loomulikult tahab iga hing asuda aste kõrgemale. Iga hing hõivab sellise astme, nagu lubab tema “karma anum” tema surma momendil.

 

Vähendada oma “karma anuma” täitumust viibides Peenmaailmas on ilmselt võimalik, kuid see võtab palju aega. Kiiremini saab seda teha, viibides inimkehas.

 

Meie planeet on selliseks kohaks, kus on võimalik üsna kiiresti vähendada oma “karma anuma” täitumust. Meie planeet – see on nagu keemiline puhastus, kus on võimalik üsna kiiresti puhastada oma endised “patud”. Sellepärast madalamate Peenmaailma astmete esindajad pürgivad siia maailma tagasi ja satuvad maadesse ja perekondadesse, kus on vaesus, haigused, sõjad, vägivald jne. See keskkond ei soodusta tänulikkust ja andestamist, kuid kui nendes tingimustes inimene ei kalestu ja ei ole solvunud maailma peale, siis tema “karma anuma” tase väheneb tunduvalt.

 

Kõrgemate Peenmaailma astmete esindajatele on Maa kohaks, kuhu võib tulla proovima reaalset elu. Paljud valgustunud hinged tulevad Maale, kuigi nad võiksid seda mitte teha. Nad tulevad siia kõige paremate kavatsustega. Paljud võtavad endale kohustuse anda headust ja õndsust inimestele, valgustada ja tervendada neid.

 

Mõned kõrgemad tegelased võivad paluda ennast niiöelda ekskursioonile. Nemad sünnivad kindlustatud peredesse, muutuvad rikkaks kohe peale sündi ja elavad elu nautides ja nad ei tea mingeid materiaalseid probleeme. Seda muidugi juhul kui nad ei riku ekskursiooni reegleid.

 

Kahjuks sattudes meie maailma mitte kõik ei mäleta kõrgeid lubadusi. Maised kired haaravad inimest ja ta unustab, et asub selles maailmas ainult lühikese ekskursiooni ajal.

 

Meie elu see on ekskursioon. Iga külastaja võib puudutada ja mängida peaaegu iga instrumendiga. Kuid ta ei saa eksponaate endaga kaasa võtta. Maailm pole meie loodud ja tuleb võtta teda nii nagu ta on. Maailm ei kuulu meile ja meid jälgitakse pidevalt, et me ei rikuks käitumisreegleid.

 

Kui “Karma anum” on täitunud peaaegu tervikuna (90-95 %), siis inimesel tekib surmav haigus ja väga suured ebameeldivused. Kui ta ikkagi ei saa aru, et ta rikub seadusi, siis edasi järgneb juba kõrgeim “karistus”.

 

Kui selles “karma anuma” etapis inimene teadvustab, et ta on valesti käitunud ja muudab oluliselt mõtteid ja käitumist, siis vastav klapp avaneb ja “karma anuma” vedeliku tasand väheneb ja haigus kaob.

 

Kui inimese käitumine selles maailmas ei muutu, siis inimene sureb.

 

Kuid sureb ta “karma anuma” täissaamisest. Kui inimene on midagi idealiseerinud ja selle eest on temal ära võetud elu, siis peale surma satub ta samasuguste hulka. Kui ta selles elus põlgas inimesi, siis ta seal satub nende seltskonda, kes põlgavad teda.

 

Kui inimene andis selles elus liigset tähendust seksile, siis sealpool satub ta inimeste hulka, kes on seksuaalsusest huvitatud.

 

Peale surma satub igaüks sellisesse Peenmaailma ossa, mis vastab tema “karma anuma” sisule lahkumise hetkel.

 

Kui inimene tuleb Maale, talle antakse võime näiteks joonistada või luuletusi kirjutada. Või veel tõsisem ravida. Kui inimene unustab, et võime on talle andnud Jumal ja peab seda isiklikuks andeks ja loomulikuks, et suudab mõjutada teiste inimeste saatusi. Kui ta ei ole pühak, kes tegutseb kooskõlas Kõrgemate Jõududega, siis tema isiklik “karma anum” täitub ja ravitseja sureb. Praktiliselt selline ravitseja võtab teiste patud enda kanda. On teada, et ravitsejate ja Peenmaailma uurijate suremus on küllaltki suur. (Venemaal) See toimub sellepärast, et nad segavad Kõrgemate jõudude tegevust.

 

Inimesed, kes omavad juba lapsena selgelt väljendunud võimeid on tulnud meie juurde peenmaailma kõrgematelt astmetelt. Nad on tulnud sellesse maailma oma võimeid proovile panema. Kui inimene suudab oma võimed realiseerida ja mitte “kinni” jääda millessegi maisesse, siis ta võib suures osas vähendada “karma anumat” ja tõusta peenmaailmas aste kõrgemale.

 

Inimene tuleb Maale, et proovida kõike, mis siin on. Igaüks võib tegeleda äri ja poliitikaga, armastuse ja seksiga, suurendada oma kindlustatust ja väljendada end loomingus. Kõike seda tuleb teha naudinguga. Kuid on oluline, et inimene võtaks seda kõike mänguna, ei solvuks ega hakkaks vihkama. Seda juba karistatakse.

 

  

 

KARMA ANUM

 

Selle termini all me mõtleme teatud anumat, millesse kogunevad inimese “patud”

 

Kuidas tegelikult karma anum me täpselt ei tea, kuid me võime seda piltlikult nii ette kujutada. Ülalt vedelik satub “karma anumasse” läbi mitmete torude, mida me võime tinglikult nimetada erinevate maiste väärtuste “idealiseerimiseks”.

 

Mingite maiste või vaimsete väärtuste idealiseerimine tähendab, et inimene annab ülemäärast tähtsust neile väärtustele – sõltumata sellest kas ta omab seda või unistab sellest

 

MATERIAALSETE ASJADE IDEALISEERING

 

Siia alla võivad kuuluda inimese liigne seotus :

 

   

   

 1. Oma füüsilise keha ja tervisega
 2. Ilu ja välise veetlusega
 3. Seksiga, tema kõigis vormides
 4. Raha või materiaalsete väärtustega.
 5. Tööga.
 6. Perekonna ja lastega.
 7. Harrastuse ja hobidega.

VAIMSETE VÄÄRTUSTE IDEALISEERIMINE

 

Siia alla kuulub liigne seotus:

 

   

   

 1. Moraali normide, ideaalidega.
 2. Aususe, au, printsipiaalsuse ja kohusega.
 3. Inimeste liigarmastusega.
 4. Kõlblusega.
 5. Täiuslikkusega.
 6. Arengu, hariduse ja intellektiga.
 7. Loomingu, loomisega.
 8. Usku millessegi, usaldusega.
 9. Võimetega.
 10. Tuleviku, karjääriga.
 11. Kuulsuse, au, austuse, kummardamisega.
 12. Võimuga.
 13. Suhteid teiste inimestega.

Eelpoolnimetutele lisaks on võimalik igat liiki inimväärtuste idealiseerimisi, kaasa arvatud liigne religioossus ja usk Jumalasse. “Kasvatamise” alla ei lähe sellisel juhul mitte usk, vaid teiste mitteusklike põlgamine ja hukkamõistmine. Võib esineda ka Jumala põlgamist, kui ta ei pööra meile piisavalt tähelepanu.

 

 

VALED VEENDUMUSED.

 

Kolmandast torust tuleb inimesepoolt kogutud karma ekslike veendumuste ja vale maailmavaate tulemusena. Enimlevinud veendumused on järgmised:

 

   

   

 1. Kõrkus.
 2. Püüe allutada kogu ümbritsev maailm oma kontrolli alla.
 3. Armukadedus.
 4. Inimeste halvustamine ja põlgamine.
 5. Solvumine elu peale.
 6. Rahulolematus iseenda ja saatusega.

Ekslike veendumuste loetelu võib jätkata, lisades poliitilisi, rahvuslikke, religioosseid ja muid vaateid. Ekslikke veendumuste hulka kuuluvad ka sisemine häälestatus “minu elu ei õnnestunud’, “ma olen kõige õnnetum”, “mind ei armasta keegi”, “ma ei saa kunagi mehele” jne. Selliste veendumustega inimesi tihti ei huvita ei raha, ei au, ei teised materiaalsed ja vaimsed väärtused. Neile lihtsalt meeldib tunnetada ennast sellises õnnetus seisundis, tihti saadakse sellest rahuldust.

 

Kui vaadelda ekslikke veendumusi lähemalt, siis nad on kõige sagedamini mingisuguse maise väärtuse idealiseerimise tulemus. Idealiseerimiste objekte on tihti väga raske kindlaks määrata, ekslikud veendumused on tavaliselt pinnapealsemad ja inimene deklareerib neid tihti ise. Sellepärast on nad eraldi välja toodud

 

TEADVUSTATUD TEOD

 

Neljas vedeliku juurdevoolu toru – “teadvustatud teod”. Sellised inimese negatiivsed teod, mis pannakse toime oma tahe kohaselt. Inimene saab aru, et ta paneb toime ebaõige teo ( vägivald, vargus, tapmine jne.) kuid ta leiab, et talle on see lubatud. Kõrgemate jõudude poolt on kehtestatud normid, mida inimene ei tohiks teha selles elus ja kui nad teadlikult seda rikuvad, siis hakkab vedelik voolama neljanda toru kaudu.

 

TÄITMATA KARMILISED ÜLESANDED

 

Seda toru mööda hakkab vedelik voolama siis, kui inimene ei täida seda, mida tema hing on tulnud siia ilma tegema.

 

Igal inimesel on rida karmalisi ülesandeid reikarnatsioonide ahelas – luua perekond, anda elu lapsele, olla sõdur, maainimene, luua midagi uut, koguda teatud teadmiste kogum Jne. Reikarnatsioonide ahelas inimene peab proovima kõik, mis on tema elus – armastus, perekond, võim, poliitika, pedagoogika, sport, sõda, töö kätega ja peaga jne. Kusjuures mõned inimesed ühe elu jooksul lahendavad kohe mitu karmalist ülesannet Ilmne näide sellest on tegevus valdkondade järsk muutus.

 

Oma karmalise ülesande kindlaks tegemine.

 

Karmalise ülesannet võib hinnata horoskoobi abil.

 

Milline täpselt see on, seda inimesed tavaliselt ei tea. Tihti inimesed tunnevad tõmmet ühe või teise tegevuse poole. Kui inimene tegeleb sellega, mille poole teda tõmbab, siis tal kõik õnnestub ja ta on rahul oma saatusega. See ongi karmalise ülesande indikaatoriks.

 

Kui inimene sugulaste mõjul või omaenda väljamõeldud ideaalide ajel läheb selle vastu, siis hakkab karma voolama sellest torust. Inimene ei tunne elust rahuldust, temas tekib kõrgendatud solvumine, põhjendamatu ärritatus ja kurjus jne. Nii juhtub kui inimene tunneb tõmmet töötada lastega, aga läheb tööle panka soovides saada suurt palka.

 

On neid kes sooviksid elada maal, elavad aga linnas.

 

Väga palju inimesi tegeleb sellega, milleks nad pole loodud. Seetõttu tunnevad nad seletamatut ärritatust, apaatiat, jõu kadumist, saavad haiguse jne. Sellised seisundid on saanud nimetuse “ kroonilise väsimuse sündroom” ja rõõmustab see sündroom ainult ravimitootjaid.

 

Viies toru on küllalt tähtis, kuid ta ei funktsioneeri mitte kõigil inimestel. Mida rohkem oli täitunud “karma anum” surma momendiks eelmises elus, seda enam karmalisi ülesandeid tuleb täita selles elus.

 

KÕRVALISED MÕJUD

 

On veel üks toru – “teiste inimeste mõju” (või olendite). Selle läbi tuleb karma, mis on saadud teadvustatud või teadvustamata teiste inimeste kõrval mõjust. Sõnamine, needmine jne. faktiliselt on see teiste inimeste poolt toodud negatiivne informatsioon ja energia.

 

Kui täpsemalt vaadata, siis kõrval mõju ei kuulu otseselt karma juurde. Kõik karmalised probleemid loob inimene ise. Siin käib jutt kõrvalmõjudest. Kuid kuna need mõjud väliselt on väga sarnased “kasvatusele”, mis tuleb Kõrgemate jõudude nõudmiste rikkumisest, siis me lülitasime selle siia.

 

Peale elavate inimeste tekivad probleemid tihti elustlahkunute või eelmisest elust pärit inimestega. Kui nad ei ole jõudnud täita oma ülesannet, siis nad võivad selle tihti panna teisele inimesele, isegi mitte luba küsides. Tihti ei teata nad ka inimesele täpselt mida see peaks tegema. Kuni inimene ei täida neid ülesandeid, tema tegemised võivad ebaõnnestuda, tekivad probleemid tervisega või isikliku eluga.

 

KARMA ANUMA PUHASTAMINE

 

“Karma anuma” põhjas on jälle mitu toru, läbi mille karma vedelik ära voolab. Inimene lunastab oma mõtete ja eluga oma patud.

 

TEADVUSTATUD TEOD

 

Üks torudest on teadvustatud positiivsed teod. Inimene võib idealiseerida midagi maist, kuid oma positiivsete tegudega võib ta avada oma selle toru kraani ja lükata ära karma vedeliku, ja see jõua raskete tagajärgede astmeni.

 

Kusjuures “positiivseks” me peame ainult neid tegusid, mis vastavad Kõrgemate jõudude nõudmistele. Need ei ole need, kellesse suhtub positiivselt ühiskondlik arvamus.

 

Tihti on need nõudmised täiesti vastupidised. Selline tegu võib olla teadlik lahtirebimine mingitest maistest väärtustest, mille suhtes inimene tunnetab liigset seost, selleks võib olla suitsetamise mahajätmine. Toidust loobumine, kui on suur tõmme toidu suhtes. Või maiustustest loobumine.

 

Siia võib paigutada ka kaastunde, isetu teenimise ja teised teod, mis on suunatud teiste heaoluks.

 

POSITIIVSED OMADUSED

 

Teiseks “karma anuma “ äravooluks on isiksuse positiivsed omadused, headus, heasoovlikkus, lõbusus, optimism jne. Inimene võib olla “kinni” milleski maises, kui oma loomuomase heasoovlikkuse ja optimismi tõttu tema “karma anum” ei saa kunagi täis.

 

KÕRVALINE MÕJU

 

Kolmas toru – see on teiste inimeste mõju. Iga inimene võib minna hea ravitseja juurde, see teeb mingid manipulatsioonid ja osa vedelikku voolab välja “karma anumast”. Kui see mõju on eelkõige lühiajaline, sest ilma ülevalt kraani kinnikeeramata on kõik varsti jälle endine. Seepärast on suurema osa ekstrasenside mõju sarnaneb tablettidele. Niikaua kui tarvitad on kõik normis.

 

Sarnane on ka religioossete puhastavate rituaalide mõju. Paast, piht. Nad on küllaltki efektiivsed “karma anuma “ puhastamisel, kuid inimene peab tegema seda küllalt sageli. Kiriku teenrid saavad sellest küllaltki hästi aru ja kutsuvad puhastuma iga nädal.

 

TÄIDETUD KARMILISED ÜLESANDED

 

Tulles siia maailma hing annab mingi lubaduse. Minimaalselt on see mitte suurendada “karma anuma “ taset. Kui inimesele on antud võimed, siis ta peab neid kasutama inimkonna hüvanguks, isegi kui see on seotud materiaalsete ja muude raskustega. See töö, mis toidab hinge .s. o. nad täidavad oma karmalist ülesannet.

 

TÜHI KARMA ANUM

 

Mingil momendil võib “karma anum” olla täiesti tühi – inimesel ei ole patte. See on püha inimene, mida ei seo miski maine. Tal on õiged veendumused, ta aitab inimesi – ravimise, on prohvet, oma elustiiliga. Talle mitte keegi ei osuta negatiivset mõju, kui ka midagi toimub, talle ei jää midagi külge. Sellist inimest ei hoia midagi siin planeedil kinni. Ta asub siin ainult oma soovi kohaselt ja võib minna igal minutil. Selliseid inimesi on vähe meie maailmas.

 

Selleks et määrata, millisest torust voolab ”karma anumasse” vedelik, tuleks kõik torud ”läbi proovida”.

 

Selleks, et määrata millised idealiseerimisi on olemas, teil on vaja ette kujutada elu ilma; tööta, rahata, terve kehata, kuulsuseta, auta jne. Kui te võite ette kujutada endale eksisteerimist ilma maiste väärtusteta ja eksistents ilma nendeta ei tee teie elu tühjaks ja väärtusetuks, siis teil ei ole idealiseerimisi. Te olete pühaks ja teil ei ole selles maailmas midagi teha. Kõik ülejäänud leiavad üks-kaks või rohkem idealiseerimist, ilma milleta teie elu ei oma mõtet. (perekond, lapsed, töö, moraal jne). kraan on lahti ja sealt voolab vedelik ”karma anumasse”. Just need annavad meile haigusi, ebameeldivusi, konflikte jne. Me ei pane ette, et te peaksite täielikult loobuma väärtustest – elu ilma nendeta võib kaotada igasuguse mõtte. Me paneme ette vaadata ümber suhtumine nendesse. Proovige neid võtta kui võitu mängus ”elu”. Kui teile see ei õnnestu ja tekivad probleemid, siis lugege seda kaotuste ajaks, mitte elu lõpuks. Mängige edasi ja võitke terviseks.

 

Ekslikud veendumused on täiesti nähtavad ja teil ei ole raske taibata, kas te olete armukade, põlgate kedagi või kas teie elu on üldse ebaõnnestunud. Kui te avastasite endal mõne sellise kraani, siis proovige ta sulgeda.

 

Nagu te teate Kõrgemate jõudude nõudmised ei lange kokku Kriminaalkoodeksi nõudmistega või moraali normidega. Kõik need normid on välja mõeldud inimeste poolt, et teha oma elu mugavaks ja ohutumaks.

 

Kõrgematel jõududel on ükskõik kas te saate oma palga kassast, omandate osa raha firma või riigikassast või lihtsalt võtate altkäemaksu. Kui te teete seda kergelt, män-geldes, mitte solvudes ja solvates, siis see ei lähe patuna kirja. Sellepärast mõned ärimehed, altkäemaksuvõtjad ametnikud ja teised on tervise juures ja neil läheb hästi.

 

Teine asi on kui saades ametlikku palka kassast, te olete solvunud maailma peale – selle eest saate täie rauaga. Või kui te altkäemaksu võttes alandate inimesi, tunnete naudingut oma võimust. See on juba hukkamõistmine ja inimeste põlgamine, seda karistatakse politsei ja bandiitide abiga.

 

Samamoodi palgamõrtsukas võib elada edukalt palju aastaid, kui ta suhtub tapmistesse, kui hädavajalikku töösse ja ei oma mingeid emotsioone oma ohvri suhtes. See on töö – see on mäng milles ta peab võitma. Ta ei ole emotsionaalselt oma ohvriga seotud, seepärast tema ”karma anum” ei täitu isegi kui ta täidab oma tööülesandeid selles meie ühiskonnas mitte lugupeetavas ametis. Karma teooria järgi on palgamõrtsukas ainult töövahend ”vaatleja”( meie arengut vaatlema pandud kõrgem tegelane) käes, kes otsustab elu küsimuse.

 

Teine asi on kui tapja naudib ohvri hirmu, tundes võimu teise inimese elu üle. Seda karistatakse ja küllaltki kiiresti.

 

Hinnates oma tegusid ei tuleks neile vaadata moraali seisukohast. On vaja vaadata, milliseid tunded ja mõtted külastavad meid kui me teeme midagi vastu ühiskondlikule arvamusele. Kui seoses sellega ei teki valesid veendumusi, siis sellega on kõik korras. Vastasel korral on teil vaja muuta oma ellusuhtumist. Just nimelt suhtumist, mitte tegusid.

 

Kui neid ridasid lugedes te tunnete halvakspanu, siis te olete kinni jäänud moraali normide ja printsiipidesse selles elus.

 

Täitmata karmaliste ülesannete eest karistus lülitub sisse vaatlusandmete järgi peale 35-40 eluaastat. Kuni selle ajani oodatakse, ehk inimene mõtleb ümber. Kui ei hakkab ”kasvatus protsess” peale. Kasvatamine algab sisemusest, lülitub sisse meie rahulolematus eluga, ümbritsejate peale ärritumine, jõu kadumine või kõrge konfliktsus jne ”kasvatuse” sisselülitumise kriteeriumiks on salajane soov tegeleda mingi asjaga või sõnulseletamatu rahulolematus.

 

Toru ”kõrval mõjud” sisselülitumist ei saa inimene ise hinnata. Seda võib teha selgeltnägija, kuid selliseid on nii vähe selles maailmas.

 

Kuna karma anumasse pole võimalik kiigata, siis tuleb tema täitumist vaadata kaudsete tunnuste järgi. Seda saab teda lähtudes eeldusest, et meie ”vaatleja” võtab ette tegusid vastavalt meie pattude proportsionaalsele tasemele. Erinevalt arstidest ja sensitiividest ei eksi tema kunagi.

 

Meie ”vaatleja” võib meile toimida võttes kasutusele järgmised karistused: väikesed ebameeldivused, plaanide nurjumine, probleemid töö juures, perekonnas või lastega, isikliku elu purunemine, haigus.

 

Paneme ette vaadelda viimast negatiivset sündmust teie elus, et vastavalt sellele hinnata ”karma anuma ” täitumise astet.

 

Kui teil on surmav haigus näiteks vähk või Aids, siis teie ”karma anum” on täis.

 

Kui teil on haigus, kui mitte surmav, siis on ta täitunud vähemalt – 90%.

 

Kui on raskeid õnnetusjuhtumeid nagu autoavarii raskete tagajärgedega, tulekahju, röövimine jne, siis teie ”karma anum” on täis 70-90% ja see on ”viimane hoiatus” teie vaatlejalt, et te vaataksite elu ümber.

 

Kui tekib probleeme rahadega, ”arvete klaarimised” perekonnas või midagi ebaõnnestub isiklikus intiimses elus, siis teie ”karma anum” on täitunud 50-60%. See ei ole surmav, kuid mürgitab piisavalt teie elu.

 

Lõpuks, kui teil on kõik hästi, kuid võiks olla veel paremini, siis teie anum on täitunud 30-40%. See on hea ei ole teda vaja rohkem täita.

 

”Karma anuma” täitumust 15-25% omavad kõige valgustunumad inimesed, kes tegelevad valgustusliku või halastustööga ja ei ole seotud materiaalse rikastumise probleemidega.

 

On võimalik saada informatsiooni alateadvusest otse, ilma mõistuse abita. Selleks on teatud harjutused, mida kirjeldame hiljem.

 

TÜÜPILINE KARMA TOIME

 

Maiseid idealiseerimisi ja ekslikke veendumusi parandatakse selle läbi, et luuakse situatsioonid, milles alandatakse ja purustatakse need samad väärtused. Tähendab, kui me analüüsime, milliseid ”kasvatuslikke” meetmeid meie suhtes kohaldatakse, siis me võime taibata, mille pärast meid ”kasvatatakse”. Me võime eeldada, et meie ”vaatleja” väga täpselt teab meie ”diagnoosi” ja meid ravitakse just nimelt sellest, mida me põeme.

 

Karma toime perekonnas

 

Inimene tule siia maailma teatud ”karma anuma” täitumusega. Midagi seal on, ja just need ekslikud vaated, mida inimene omas eelmises elus. Viibides Peenmaailmas vaated tavaliselt ei muutu – seal on üsna piiratud võimalused karma lunastamiseks. Selleks tulevad inimesed siia maailma. Tulevad nad siia ekslike vaadete pärast, mis on teada Kõrgematele jõududele.

 

Et seda olukorda parandada Kõrgemad jõud planeerivad juba ette situatsioone, mis purustaksid meid ekslikke vaateid. Üks selliseid tüüpilisis situatsioone on elu perekonnas.

 

Suuremasosas perekondades puudub abikaasade vahel üksteisemõistmine, mis viib solvumisteni, tülide, skandaalide ja lahutusteni. Tulemuseks ligi pooled abielud lagunevad? Miks see on nii?

 

See toimub sellepärast nii, et Kõrgemad jõud panevad paarid nii kokku, et iga abikaasa alandaks ja likvideeriks teisel neid omadusi, millesse see ”on kinni jäänud”. Maine väärtuste lammutamise süsteem toimib nii, et abikaasad eitavad üksteise ideaale. See on suurema osa konflikte, skandaalide ja arusaamatuste põhjuseks paljude inimeste elus.

 

Mitte igal inimesel ei ole ”seotust” pereeluga, sellepärast elavad nad küllaltki normaalset pereelu, ilma suuremate arusaamatusteta. Kui neid on vähemus.

 

Teine suur osa inimesi idealiseerib selliseid perekondlikke väärtusi, kui truudus, kodusus ja majanduslikkus, kord ja puhtus, hea olme, rahulik elu ja teised ”õnneliku” abielu elemendid.

 

Ei ole raske arvata, et need on omased inimkonna naispoolele. Just naised omistavad nendele omadustele liigset tähtsust.

 

Kuna naised seda idealiseerivad, siis ei jää meestel muud üle kui purustada need väärtused. Mehed on lihtsalt sunnitud rohkem jooma, sõitma kalale või jahile, tegema kõrvalehüppeid, kulutama raha, tohutu hulga aega töö ja sõprade peale jne. s.o. Täites karmalist ülesannet on nad sunnitud tegema selliseid tegusid, mille suhtes ühiskondlik moraal ja arvamus suhtuvad kui negatiivsetesse tegemistesse. Kuid nagu me oleme öelnud moraal ja karmalised reeglid tihti lähevad lahku.

 

Perekondlikkusse seotusse on tõmmatud tihti ka mehed. See ilmneb armukade-dusena, püüdes kontrollida naise ja laste käitumist, planeeritakse pere eelarvet ja tulevast majanduslikku edu. Need väärtused tuleb purustada ja naised osalevad selles vastavalt oma võimetele. Ka nemad otsivad suhteid, kulutavad raha, lasevad korra kodus käest jne. üldiselt abikaasad kasvatavad üksteist täis programmi kohaselt. Kuid sellest ei saada aru ja tihti lahutatakse kooselu.

 

Selleks et viia kokku vastassugupoole inimesi, Kõrgemad jõud mõtlesid välja pimeda armastuse, mis blokeerib inimese mõistuse. Seepärast on armastuse abielu tavaliselt karmaliste vastandite abielu. S.o. inimesed idealiseerivad vastandlikke väärtusi. Armastus kestab aasta-kaks ja inimene hakkab märkama, et abikaasa ei käitu sugugi nii nagu peaks. Tekib rahulolematus, solvumine, agressiivsus. Karmaline alanduse protsess hakkab toimima.

 

Vaatleme juhtumit, kes inimene astus abiellu mitte armastusest. Või lahutas oma karmalise abielu.

 

Selline inimene teadlikult valib kooselupartnerit. Tema “vaatlejal” on raske leida vastandliku väärtushinnangute süsteemiga partnerit. Inimene ise valib teekaaslase vastavalt oma huvidele. Kas karmaline kasvatamine sellega lõpeb? Kahjuks ei.

 

Kõrgemad jõud hakkavad neid kasvatama kui paari. Kasvatusvahendite hulk on küll piiratud, kuid siiski võimalik.

 

Idealiseerimiste hävitamine korraga mõlematel vanematel:

 

Läbi uue lapse, kes ignoreerib täielikult vanematele kalleid väärtusi.

 

Läbi asjade, mis on kollektiivses omandis (suvila, auto, raha jne.)

 

Läbi haiguse, mis nõuab mõlema tähelepanu ja hoolt.

 

Nüüd tuleks vaatluse alla võtta enda isiklik kogemus. Püüdke meenutada, mis eriti ärritab teid teie abikaasas. Mida ta teeb liigselt või ei tee üldse. Saage aru millist omadust te idealiseerite s.o. annate talle liigse tähenduse (Kõrgemate jõudude seisukohalt) ja selle eest te saate karistada. Mida rohkem te ei ole rahul mõne abikaasa iseloomuomadusega, seda kiiremini saab “karma anum” täis.

 

Nüüd püüdke aru saada, millised iseloomuomadused või harjumused ärritavad abikaasat. Ilmselt tema idealiseerib vastandlikke väärtusi. Mida rohkem ta ei ole teiega rahul ja mida suuremaid pretensioone ta esitab teile, seda tugevamalt täitub “karma anum”

 

Kui olete välja selgitanud mida teis kasvatatakse, võite vastu võtta otsuse. Te kas jätate kõik nii nagu on ja siis teie karma anum täitub edasi. Kuid te võite muuta oma vaadet elule, loobudes ühe või teise idealiseerimisest. Muudatus on vaja teha alateadlikul tasandil , kuna teadlikult te võite ära tõestada et teie vaated elule on õiged. Kuid selleks elu paremaks ei saa.

 

Kuidas loobuda liigsest idealiseerimisest?

 

See ei ole raske. inimkonnale on see tee ammu teada. See on andestamine. Andestage oma abikaasale kõik, mis ta teeb valesti. Saage aru, et ta teeb kõike seda ainult selleks, et teid kasvatada, rebides teid lahti maiste väärtuste idealiseerimisest. Ja teeb ta seda alateadlikust, “Kõrgemate jõudude” juhtimisel, kes on talle usaldanud selle ülesande. Niipea kui te talle andestate tema puudused ja võtate teda sellisena nagu ta on, ta muutub. Ta ei pea teid enam kasvatama.

 

Andestamine on esimene etapp oma saatuse parandamisel. Inimene võib kellelegi siiralt andestada aga päeva pärast jälle solvuda. Kõigepealt tuleb andestada (saatusele, lähedastele inimestele, jne.) ja siis tuleb võtta selline eluline positsioon, mis ei võimalda teil uuesti “ kinni hakata” vanast.

 

Karma toime konfliktides lastega.

 

Lapsed on samuti karmalise kasvatuse instrumendid. Kasvatatakse just vanemaid. Nad kasvatavad oma iseloomu, harjumustega, käitumisega, ellusuhtumisega.

 

Erilist muret tekitab esimene laps. Lapse väärtustega “seotus” on vastupidi vanemate omaga.

 

Selleks, et purustada vanemate väärtuste süsteemi, antakse nende vanemale lapsele iseloomujooned, mis on vastupidised nendele, mida idealiseerivad tema vanemad. Talle antakse ka omadusi, mida vanemad põlgavad teistes inimestes. Just nimelt need omadused ärritavad vanemaid kõige rohkem ja mõjuvad neile kasvatuslikult.

 

Laps-narkomaan purustab vanemate “aheldatust” distsipliini, korra, moraalinormide, ühiskondliku arvamuse suhtes.

 

Halvasti edasijõudev laps koolis purustab vanemate idealiseerimist teadmiste, intellekti, planeerimise ja oma elu juhtimise suhtes

 

Laps, kes osaleb eksootilises noorte rühmituses purustab vanemate idealiseerimisi ühiskondliku arvamuse, käitumisreeglite, moraalinormide suhtes.

 

Laps, kes huvitub seksist purustab vanemate puritaanlikke vaateid suguelule, seksuaalsuhete halvustamist ja piiranguid.

 

Laste ja vanemate probleem on olemas olnud alati. Vanemad on mõistnud hukka uut ja vihjanud alati vanale, kui järgimist väärivale. Noored on alati hinnanud uut ja põlanud vana. Nii “ravitakse” vastastikku üksteist. Ravim sellest situatsioonist on üks teineteisele andestamine ja vastupidiste vaadete ja positsioonide vastuvõtmine.

 

Vanemate kasvatuslikud vajadused võivad olla nii suured, et last lihtsalt ei lasta sellesse maailma. Kui laps on soovitud, siis peaksid vanemad lapse saamiseks vähendama sellega maailmaga “ seotust”. Sellega nad vähendavad oma tulevase lapse karmalist koormust.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karma toime tööl.

 

Suurem osa inimesi veedavad tööl suurema osa ajast. Töö annab inimesele väga palju. Materiaalse kindlustatuse, võime realiseerida oma plaane ja mõtteid, võimaldab rahuldada tõmmet võimule ja juhtimisele, võimalust ennast realiseerida ja palju muud. Siin on võimalik ridamisi kinni jäämisi ja hakatakse liiga südamesse võtma seda, mis toimub. Kuid seda hakatakse karmaliselt “kasvatama”.

 

Võimalik on kinnijäämine rahasse ja materiaalsesse heaollusse. Seejuures võib inimene leida, et ilma rahata pole elu ja hakkab põlgama neid kellel ei ole raha. Või solvutakse elu peale, talle ei anta piisavalt maiseid hüvesid. See ei tähenda sugugi, et te ei peaks püüdlema, selleks et teenida rohkem. Teenige palju suudate. Oluline on suhtumine materiaalsesse heaollusse. Kui te neid idealiseerite. s.o. leiate et ilma nendeta on elu võimatu, siis tekivad teil suured probleemid. Sellise idealiseerimise vormid võivad olla väga erinevad. Kes ei salli uusrikkaid nende rikkuse pärast ja leiavad et nende elu pole õnnestunud, kuna neil ei ole nii palju raha. Teine inimene unistab osta uut autot ja kui see ebaõnnestub, siis on elu peale pahane. Keegi unistab saada mingit tulu ja kui see ebaõnnestub siis muutub agressiivseks. Ja nii edasi.

 

Nagu te aru saate võib püüelda raha, uue auto ja sissetuleku poole. Kui on lubamatu olla pahane elu peale ja ärrituda kui soovitu ebaõnnestub. Vähesel määral võib oma rahulolematust välja näidata. Kuid oluline on, et ei hoitaks pikka aega enda sees negatiivset emotsiooni. Kui see tekib, siis “vaatleja” teeb suuri jõupingutusi, et viia teid palju hullemasse situatsiooni, kust vaadates te näete, et polnud üldse vaja solvuda olemasoleva seisundi peale.

 

Teine idealiseerimise teema on - võim, au, austamine

 

Veel üks tüüpiline idealiseerimine – see on ülemäärane usk inimestesse, nende aususesse, korralikkusesse, sõnapidamisse

 

Inimesed annavad tihti võlgu ja see on normaalne. Kui te idealiseerite seda , kellele annate võlgu, siis ta purustab teie idealiseerimise.

 

Tüüpiline veendumus – soov kontrollida maailma. Nii või teisiti igaüks planeerib tulevikku. Kui mitte kõik ei ärritu ja ei ole pahased elu peale kui plaanid ei õnnestu. Väga kerge on kontrollida on aheldatus maailma kontrolli külge. Vaadake kuidas sujuvad teie planeeritud asjad.. mida rohkem inimene püüab, et kõik toimuks tema plaani järgi, seda suurem on tema ebaõnnestumine. Kui inimene ei suuda seda vastu võtta kui kaotust mängus ja püüab agressiivselt realiseerida oma kavatsusi, seda suuremat vastuseisu ta tajub.

 

Plaane tuleb teha, tuleb anna neisse jõudu, teadmisi ja energiat selleks, et neid realiseerida. Kuid ei tohi solvuda, kui miski ei toimu teie plaanide kohaselt. Ei tohi solvuda inimeste peale, kes ei vasta teie nõudmistele ja ei pea kokkulepetest kinni või et neil miski ei õnnestu. Kusjuures ei tohi solvuda ja mõista hukka neid oma hinges. Väliselt te võite olla range, nõudlik, isegi jäik. Kuid ainult selle mängu raames, mida te elus mängite. Võib karjuda, riielda, kirjutada kaebusi, kohut käia jne. Kuid seda on vaja teha kergelt, hinges andestades, aru saades ja kaastundes kui teised peaksid kaotama.

 

Olge ka valmis, et teid väikeste lahingutega kontrollitakse, kas te vastate peamisele karmalisele nõudmisele – mitte midagi ei tohi idealiseerida. Kui te ei pea kontrollile vastu ja ärritute, siis muutub situatsioon veel hullemaks. Ja nii kasvavalt, kuni negatiivsed kohustused purustavad teie plaanid. Ja teie idealiseerimine koos teistega.

 

Teine selle idealiseerimise äärmus – äärmine rahutus ja kahtlemine. Kas ma ikka kõik tegin õigesti? Kas midagi on valesti? Kas ma olen midagi unustanud? See on samuti usalduse puudumine ümbruse suhtes ja idealiseeritakse võimetust kontrollida ümbritsevat maailma. See on peamise karmalise nõudmise rikkumine ja kuulub kasvatamisele läbi väliste sündmuste ja sisemiste haiguste.

 

Oma plaanide realiseerumise järgi võite vaadata, millises kasvatuslikus situatsioonis te olete. Kui teie mõeldud plaanidest ei õnnestu midagi ja teil ei vea, siis tähendab kasvatamine käib täis programmi järgi. Teie “karma anum “ on täitunud poolenisti ja teid ootavad ees veel suuremad ebameeldivused. Lahendus – on vaja välja selgitada millised kinnijäämised teis on ja paluda andestust Kõrgematelt jõududelt, et te olete oma plaanidele pannud liiga suurt rõhku. Plaanide ebaõnnestumisse tuleks suhtuda kui kaotusesse mängus, kus te püüate võita edaspidi. Võita iseendas, mitte elus. Elus sobivad kõik variandid, seal ei ole kaotusi.

 

Et mitte tekitada “seotust” pole paha aegajalt vahetada töökohti. Te teate juba alguses, et olete sellel kohal kaks-kolm aastat ja siis lahkute ja nii ei võta te seda tõsiselt. Kui mitte kõigil pole võimalik vahetada töökohta. Kui peamine on mitte pahandada elu peale, muidu hakkab elu alandama. Mitte kedagi ei huvita maine pilt. Kasvatuse alla läheb meie hinge seisund.

 

Karma toime autojuhtide seas

 

Avarii on võimalus purustada autojuhi ekslikke veendumusi.

 

Esimene vale veendumus on oma võimete idealiseerimine. See on omane neile, kes sõidavad väga kiiresti ja armastavad teistest mööda sõita. Ilmneb see selletõttu, et tuntakse üleoleku tunnet ja põlatakse nõrku. Idealiseeritakse oma võimeid ja põlatakse teisi inimesi. Mingit alust sellistele mõtetele ei ole.

 

Teie vaatleja püüab teie ebaõige veendumuse kinni ja kui täitub “karma anum” teatud normini, alustatakse teie “kasvatamist” . karistuseks on tõestus, et te ei sõidagi nii hästi. Te satute avariisse.

 

Kõrgemad jõud on humaansed ja oma kasvatuslikke vahendeid kasutavad nad vastavalt “karma anuma” täitumusele negatiivsetest emotsioonidest ja mõtetest. Kui sellest ei ole abi võetakse kasutusele rangemad vahendid. Kuni elu äravõtmiseni välja.

 

Kas ei tohi siis kiiresti sõita? Sõitke nii kiiresti kui suudate. Kuid ei tohi põlata inimesi selle eest, et nad sõidavad aeglaselt ja korralikumalt kui teie. Muutke oma mõtlemist. Tundke neile kaasa, et nad ei ole nii täiuslikud, mõttes vabandage nende ees, et teil ei ole aega oodata.

 

Tüüpiline veendumus, mis on seotud autodega – on auto kui sellise idealiseerimine. Paljude inimeste elueesmärk on auto. See on märk elus edasijõudmise kohta. Siit arenevad kaks ekslikku veendumust.

 

Võib areneda üleolekutunne ja põlgus inimeste suhtes, kes ei oma autot, või kelle auto on hullem. Absolutiseeritakse iseennast ja põlatakse teisi inimesi.

 

Et vähendada teie ekslikku veendumust, teie vaatleja võib ettevõtte meetmeid, et vähendada teie rahuolu ja teiste põlgamise tunnet. Kõige lihtsam viis on saata teile muresid seoses avarii tagajärgede remondiga. Kui te kiiresti likvideerite tagajärjed, kuid ei võta käsile oma veendumusi, teilt võidakse ära võtta teie idealiseerimine. Teie auto lihtsalt varastatakse. Kui te ei idealiseeri oma autot, ükskõik kui luksuslik ta ka ei oleks, temaga ei juhtu midagi.

 

Teine variant on siis, kui teil ei ole üldse autot või on vana mudel. Te vaatate imetlusega uusi automarke ja tunnete kas varjatud viha nende valdajate suhtes, või solvumist oma elu peale. Sellega te idealiseerite rikkust ja materiaalset heaolu ja mõistate hukka oma praeguse seisundi.

 

Selleks, et likvideerida teie ekslik veendumus, “vaatleja” võtab käsile teie olukorra veelgi halvemaks muutumise. Teie vana auto läheb katki, satub avariisse või lihtsalt aetakse ära. Kui te kogute raha auto ostmiseks, siis majanduslik seis läheb veel halvemaks.

 

Koguda raha uue auto ostmiseks võib, kuid ei tohi solvuda elu peale, kui teile ei lähe kõik nii nagu peab. Mida rohkem, te olete solvunud, seda rohkem teid kasvatatakse. Nii täieliku vaesuseni, haiguseni ja isegi surmani.

 

Eksisteerib ka inimesi, kes idealiseerivad distsipliini, korda, liikluseeskirju. Nad püüavad ise neid järgida ja tervikuna on see kasulik. Kuid vahel osutatakse neile liigset tähelepanu ja küllalt agressiivselt mõistetakse hukka neid, kes neid reegleid rikuvad.. vaatleja hakkab purustama veendumust, et on vaja olla absoluutselt distsiplineeritud. Teie teele hakkab sattuma hulgaliselt distsiplineerimatuid juhte, kes oma tegevusega lihtsalt sunnivad teid liikluseeskirju rikkuma. Te võite sattuda avariisse, kus süüdlaseks olete just nimelt teie. seni kasvatatakse teid, kuni te loobute üle idealiseerimast.

 

Kui midagi on juhtunud, siis tähendab see, et mind kasvatatakse, jääb ainult aru saada mida tuleb parandada.

 

KARMA – SEE ON INIMESE HINGE KASVATAMINE VASTAVALT KÕRGEMATE JÕUDEDE POOLT KEHTESTATUD REEGLITELE. PEAMINE NORM – ÄRGE IDEALISEERIGE MIDAGI MAIST.

 

Kasvatamine toimub klassikalise meetodi “piits ja präänik” abil. Õige käitumise korral on inimesel võimalik saada kõik mida ta soovib. Reeglite rikkumise eest saab ta karistada.

 

Kui inimene võtab “mänguri” või “vaatleja” positsiooni, siis ta võib väga kergelt lugeda oma “järelevaataja” signaale ja õigesti neile reageerida. Kui inimesel on ikkagi oma arvamuse ja ta ei reageeri kasvatusele, siis temalt võetakse lihtsalt elu ära.

 

Kasvatusliku töö peaks viima meie hinge sellisesse olukorda ,et ta oleks võimeline võtma koha sisse Peenmaailma kõrgemates kihtides. see tähendab, et lõpuks peavad kõik inimesed saama pühakuteks. Buddha üleskutse vältima kirgi, on sama mis mitte idealiseerida maiseid väärtusi.

 

Kokkuvõte

 

   

 1. Inimene tuleb siia ilma ja võib siin teha kõike, mida tahab. Kuid ta ei tohi midagi pidada iseenda omaks ja ei tohi idealiseerida midagi maist. Ta on ainult lühikesel reisil sellesse maailma ja peab suhtuma oma edusse ja ebaedusse kui mängu.

   

   

   

   

 2. Kui inimene hakkab midagi idealiseerima meie maailmas, omandab ekslikud veendumused või osutab liigset tähendust materiaalsetele või vaimsetele väärtustele, siis tema “karma anum” täitub ja inimene saab karmalise karistuse haiguse näol, ebameeldivusi või õnnetusjuhtumeid.

   

   

   

   

 3. Kui inimene ei saa karmalistest hoiatus signaalidest aru ja jätkab meie maailmas elamise reeglite rikkumist, siis tal võetakse ära elu.

   

   

   

   

 4. Kui inimene vaatab ümber suhtumise oma ellu ja inimestesse, siis ta võib lahti saada igasugustest haigustest, ebameeldivustest, õnnetusjuhtumitest ja kõigest, mis segab tema elu.

   

   

   

   

 5. “Karma anum” täitub kuuest torust, mis kannavad nimetusi “materiaalsete väärtuste idealiseerimine”, “vaimsete väärtuste idealiseerimine”, “ekslikud veendumused”, “teadvustatud teod”, “täitmata karmalised ülesanded” ja “kõrvaltoime”. Igast torust võib tulla vedelik, mis iseloomustab teie ekslikku suhtumist sellesse maailma.

   

   

   

   

 6. Vedelik “karma anumast” võib välja voolata nelja toru kaudu, mis kannavad nimetusi “teadvustatud teod”, positiivsed iseloomuomadused”, kõrvalmõju” ja “täidetud karmalised ülesanded”

   

   

   

   

 7. Teades “karma anuma” täitumise ja tühjenemise mehhanismi inimene võib teadlikult reguleerida selle täitumist ja sellega juhtida oma saatust ja oma tervist.

   

   

   

   

 8. Iga inimene on võimeline iseseisvalt määratlema, kui palju patte on ta kogunud eelmise elu jooksul ja millise täitumusega on tema “karma anum” täna.

   

   

   

   

 9. “Karma anuma” täitumust tasandit sündimise hetkel võib hinnata järgmiste näitajate põhjal : sünnimaa ja koht, perekond, lapse tervislik seisukord, ilmsed anded ja iseloomujooned.

   

   

   

   

 10. “Karma anuma” täituvuse astet täna võib hinnata nende karistuste järgi ,mida me oleme saanud viimasel ajal.

   

   

   

   

 11. Nõudmised, mida esitavad meile Kõrgemad jõud lähevad lahku nõudmistega, mis on välja mõeldud inimkond ja mis kirjutatud seadustesse ja religioossetesse kaanonitesse.

   

   

   

   

 12. Iga inimese mõte ja tegu on pideva Kõrgemate Jõudude kontrolli all. Inimest pidevalt “kasvatatakse” vastavalt käitumisnormidele, mis on kindlaks määratud Kõrgemate Jõudude poolt