Järgnevalt räägime mõningatest võtetes, mida võiks kasutada selleks ,et lahti saada „karmalisest kasvatusest“.

 

Mida siis teha, et meid ei kasvatataks. Kõige üldisem on järgmine vastus: on vaja puhastada meie kehad sinna kogunenud negatiivsusest.  On vaja puhastada kõik meie kehad ilma, et me unustaks ära füüsilist keha. Puhastust on vaja alustada kõige peenemast kehast ja tasapisi minna üle jämedamate juurde.

Täiesti puhast „karma anumat“ omavad ainult pühakut, kes ei oma mingeid isiklikke soove selles maailmas. Soovitame teil valida mõned karma anumat täitvad valdkonnad ja püüda neid sulgeda või jätta veidi nirisema. See tähendab lubada endale väike elu idealiseerimine. Näit. Armastus, raha või looming jne. ja teised kanalid oleks vaja sulgeda.

 

KARMALISE KEHA PROBLEEMID ( KAUSAALNE KEHA)

See keha kuulub meie hinge juurde, meie surematu seisundi juurde, mis liigub elust elusse, meie inkarnatsioonide käigus. Selles kehas on informatsioon probleemide kohta, mis tekkisid eelmistes eludes.

Neid probleeme tasub uurida siis, kui jooksev elu mitte kuidagi ei selgita ära teie ekslikke veendumusi, mis täidavad „karma anumat“. Selliseid probleeme on vähe, kuid nad eksisteerivad. Sellised probleemid tekivad seletamatute tegude, hirmude ( foobiate ) või teiste inimeste seletamatu käitumise tõttu.

 

Et iseseisvalt uurida oma eelmistes eludest tulenevaid probleeme, on alguses vaja analüüsida kõiki teie elus olemasolevaid probleeme. Lähtuda tuleks „kasvatuslikest sanktsioonidest“. Kui mingile probleemile üldse ei leita selgitust „karma anuma“ mudeli raames, alles siis võib proovida, millised negatiivsed sündmused võisid aset leida kauges minevikus.

 

Kuidas saada vastuseid küsimustele eelmiste elude sündmuste kohta:

Seda võib teha meditatsiooni ajal küsides ja te näete vajalikku pilti.

Võib esitada küsimuse enne magamajäämist.

Vastus võib tulla une ajal, eriti kui te esitate seda küsimust mitu korda. Vastus võib tulla ükskõik mis kujul.

On võimalik ka otsese küsimusega pöörduda alateadvuse poole.

Võib pöörduda ka selgeltnägija poole. On oluline mitte käia korraga mitme selgeltnägija juures. Pöördudes ühe selgeltnägija poole piirduge ühe vastuse läbitöötamisega.

Nii võib töötada iga probleemiga, mida ei saa selgitada „karma anuma“ positsioonilt.

 

Kui olete saanud vastuse negatiivse sündmuse toimumisest kauges minevikus, siis mida edasi teha? On võimalik see informatsioon, mis asub karma kehas, ümber kodeerida. Reaalselt teie minevikku muuta ei saa. Kuid teie mälu selle suhtes pole raske muuta. Järgnevat harjutust tuleb teha meditatsiooni ajal. ( Samas kui te meditatsioonis alles nägite seda probleemi, siis võite seda harjutust teha hiljem).

 

HARJUTUS: MINEVIKU ÜMBERKODEERIMINE

Looge olukord, kus teid keegi ega miski ei häiriks 15-20 minuti jooksul.

Võtke mugav asend, sulgege silmad, lõdvestage keha lihased, peatage mõttejada. Vaadelge ( või kujutage ette ) seda sündmust üksikasjalikult ( kui see on võimalik). Nüüd kerige sündmus tagasi, algusesse. Ja TEADLIKULT TEHKE SÜNDMUS ÜMBER NII, ET TA LÕPEKS POSITIIVSELT. Avage silmad ja tulge tagasi normaalsesse seisundisse.

 

Harjutus on lihtne ja on jõukohane igale inimesele, kes oskab midagi näha oma sisemisel ekraanil. Kui see ei õnnestu võib toimuvat kirjeldada ka sõnadega.

See harjutus omab laiemat kasutuspinda kui oma mineviku muutmine. Me soovitame teda kasutada alati, kui teil esinevad õudusunenäod  - teid ajas keegi taga, te kukute kuhugi jne. Kodeerige see ümber!

Juba ärganuna sulgege silmad, tuletage meelde hirmutav uni ja tehke sellele õnnelik lõpp.

SELLEGA TE VÕITE MUUTA PAREMUSE POOLE OMA TULEVIKKU.

Võib olla, et unes tuli teile informatsioon mingist negatiivsest sündmusest lähitulevikus. Kui te muudate seda informatsiooni, siis võib sündmus pöörduda paremuse poole. Niisiis selleks, et parandada negatiivset informatsiooni eelmise elu sündmustest ( see tähendab puhastada oma karmaline keha) on vaja teadvustada see sündmus ja mõtteliselt see ümber teha, jättes alles sündmuse alguse ja luues õnneliku lõpu.

 

MENTAALSE KEHA PROBLEEMID

Siin on hoiul meie ideed, teadmised ja informatsioon kogetud kogemustest. Sinna on maetud ka meie idealiseerimised, mida loob meie rahutu mõistus. Idealiseerimised on peamised, mis loovad rahulolematust, nad täidavad „karma anumat“ ja satuvad „kasvatuse“ alla. Järgmisel puhastumise etapil on vaja vabaneda ekslikest veendumustest ja idealiseerimistest, mis on kogunenud teie mentaalsesse kehasse.

 

TE PEATE ENDALE TUNNISTAMA; ET IGAL AJAMOMENDIL TE ELATE PARADIISIS! Ükskõik kui õudne see ka teile endale ei tunduks.

Seda on raske saavutada. Elu juba ammu ja edukalt „kasvatab“ teid. Mis paradiis, hullem ei saagi olla. Te pole ilmselt mõelnud, et saab ka hullem olla.

Kõik meetodid kutsuvad üles mõtlema hästi. Kuid miks elu ikkagi läheb halvemaks. Halvemaks läheb sellepärast, et „karma anum“ täitub ja elu võtab meie suhtes ette rangemaid „kasvatuslikke meetodeid“. See ei ole karistus ega kättemaks, vaid meie ekslikke veendumusi püütakse parandada.

Kuna me unistame paremast elust ja ei ole rahul olemasoleva seisundiga, siis situatsioon pigem halveneb edasi. Seepärast on soovitav mitte pead liiva alla peita , vaid julgelt vaadata oma võimalikku tumedat tulevikku, kus kindlasti on kõik hullem kui praegu.

Millisel kujul saab halvem olla, see sõltub sellest, millise eluküljega te ei ole rahul. Kuidas siis vältida tulevase situatsiooni halvenemist, juhul kui te olete väljaselgitanud peamised idealiseerimised.  See on lihtne  - tuleb taibata – ET JUST PRAEGU TE ELATE  PARADIISIS. Sest kui te seda ei tunnista, siis varem või hiljem te satute põrgusse. Ja siis on teil juba palju hullem kui täna. Mõisted paradiis ja põrgu on tinglikud.

Selle tunnistamisega, et igal momendil te elate paradiisis, te võite sulgeda kõik kraanid, mis täidavad „karma anumat“ ja puhastada mentaalset keha.

Idee ei ole keeruline, kuid nagu näitab kogemus, seda on väga keeruline elu viia, isegi kui te tunnistate oma ekslikke veendumusi.

 

Üks võimalus töötada mentaaltasandil,  on eneseprogrammeerimine erinevat liiki positiivsete lausetega. Need tehnikad on suunatud sellele, et eemaldada meie mentaalsest tasandist ekslikud veendumused ja täita tasand positiivsete mõtetega.

Rahutu ja kontrollimatu mõistus on paljude aastate jooksu täitunud erinevate idealiseerimistega ja ekslike veendumustega. Selleks, et neist kiiremini lahti saada, on vaja energeetiliselt ja intensiivselt täita ennast positiivsete mõtetega. Positiivseid mõtteid peaks olema sama palju, kui mentaalkehas negatiivseid mõtteid. Kuna meil ei ole võimalik kulutada ekslike veendumuste kõrvaldamiseks aastakümneid, peab ümberprogrammeerimine toimuma väga intensiivselt.

Seda on kerge saavutada grupis, hea juhiga, kes loob kõrgenergeetilise õhkkonna. Kui te tegelete sama metoodikaga iseseisvalt, on tulemused aeglasemad tulema. On raske tekitada ekstaasilähedast energeetilist seisundit, kui pea on täis probleeme ja kahtlusi.

On üks võimalus. Lisaks positiivsetele mõtetel võib mentaalseid veendumusi puhastada järgmiste võtetega.

Ärge oodake, et elu hakkab teid „kasvatama“. Ennetagem teda. Selleks sobib harjutus „Sündmuste siil“. Selleks, et sündmus, olukord, või suhted inimestega ei muutuks halvemaks, te peate mõtteliselt lubama tal oma ellu siseneda halvimal kujul. Seda enne, kui asi veel hullemaks läheb. Sellisel juhul reaalsuses polegi ta enam nii halb. Ta võiks ju olla hullem, aga ei muutu selleks.

 

HARJUTUS „SÜNDMUSTE SIIL

Looge olukord, kus teid mitte keegi ja mitte miski ei sega 15-20 minuti jooksul. Võtke mugav poos, sulgege silmad, lõdvesage lihased, peatage mõttejada.

Kujutlege oma elu erinevate sündmuste variantide kujul. Need võivad olla piltlikud kiired, mis lähtuvad ühest punktist.

Võimalikust arengust te soovite näha ainult ühte, mis teid rahuldab reaalselt, vastavalt idealiseerimiste purustamise järgi, elu pakub teile seeria halvimaid variante sündmuste arengust.

Kujutlege endale, kuidas kujuneks teie elu, kui „kasvatuslik“ protsess jätkuks, kuidas realiseeruksid halvimad variandid.

Elage iga halba varianti läbi mõne minutiga. Kujutage ette, mis te teete, kuidas kujunevad teie suhted inimeste ja maailmaga, mis mõtteid te kogete.

Iga variandi lõpus öelge: „Taevane Isa! Kui sa seda soovid, siis ma võtan selle vastu solvumata ja leplikult. See on minu õppetund. Kui ta on mulle vajalik, siis ma võtan ta vastu tänutundega. Kuid kui on võimalik, siis ma palun, et toimuks................

( ja tuleb esitada kõige soovitum variant)“

Selliselt te mõttes elate üle mõned halvad variandid vastavalt sellele kuidas võivad kasvada „kasvatuslikud“ meetmed. Iga variandi lõpus kinnitage, et te võtate selle variandi vastu, ilma viha ja hukkamõistuta, kuid palute seda mitte enda suhtes kohaldada.

Lõpetuseks kinnitage veelkord, et te ei mõista hukka praegust olukorda, vaid võtate seda kui õppetundi, mille olete ise põhjustanud oma mõtete ja käitumisega. Te olete selle eest tänulik, kuid palute, kui on võimalik parandada sea teile parimas suunas.

 

Tehes seda harjutust, te väldite negatiivse tuleviku „tellimist“ sellega, et iga variandi lõpus te palute mitte kohaldada sea enda suhtes. Ja ühtlasi kinnitate kõrgematele jõududele, et te võtate vastu teiega toimuva, kuid õppetunni  oma mõtete ja käitumise eest.

 

Sündmuste arengu kiiri võib olla palju ja kõik nad tuleb läbi elada, ilma elu peale solvumata. Mõtteliselt elatakse läbi vastav sündmuste kulg ja iga kord lõpetatakse: „Jumal kui see on Sinu tahtmine, siis ma elan seda elu ja ei virise. Kuid kui on võimalik, siis mulle sobiks.....variant“.

See võimaldab teil ennetada kasvatuslikku varianti ja näitab, et olete vajaduse korral selleks valmis. Igal juhul ei tohi olla rahulolematu käesoleva situatsiooni suhtes.

 

EMOTSIOONIDE KEHA PUHASTAMINE

Selles kehas on varjul meie solvumised, hukkamõistmised, armukadedus ja viha ning mälestused kõigist emotsioonidest. Meid huvitavad nn „negatiivsed“ emotsioonid.

 

Iga meie emotsioon on seotud  mõtete kogumiga. Iga tugev emotsioon kujundab vastava mõttevormi ( teatud energia ja informatsiooni tükikese), mis kas kaunistab või määrib meie emotsioonide keha. Mida tugevam on solvumine või hukkamõistmine, seda suurem ja tihedam on vastav mõttevorm.

Meie üleelamised kahjuks ei kao kuhugi. Nad jäävad meie emotsioonide kehasse ja ärgitavad järgmisi üleelamisi. Kui te näete tänaval teid solvanud inimese sarnast inimest, siis teis kohe elustub vastav mõttevorm. Teile meenub teile tekitatud solvang ja te elate selle uuesti üle ja sellega tugevdate veelgi olemasolevat solvumist. Ja te muutute veel maisemaks ja tihedamaks. Saate muidugi aru, et samaaegselt täitub ka teie „karma anum“.

Neljakümnendaks eluaastaks olete kogunud endale juba suure negatiivsete mõttevormide kandami, iga mõttevorm on seotud teatud inimesega – isa, ema, laps, abikaasa, sõber, kellega olete elu jooksul kokku puutunud ja nendega seoses midagi negatiivset läbi elanud.

Aja jooksul läbielamised ununevad, kuid nad ei kao kuhugi, me võime neid mitte mäletada, kuid emotsioonide kehas on nad olemas. Negatiivne mõttevorm võib küll aja jooksul laguneda, kuid see protsess on väga aeglane, eriti kui me oleme kellegi peale mitmeid aastaid vihased olnud. Seda ei lahusta ka see ,et te oma solvajale andestate. Andestamisega sulgub see kraan, mida mööda voolab karmavedelik anumasse, kuid vedeliku nivoo sellest ei vähene.

Kuna solvumine või hukkamõistmine on varjul meie peenkehas, siis meie karmaline „kasvataja“ vastavalt idealiseerimiste purustamisele, peab teid panema sarnasesse situatsiooni, milles asus inimene, keda te hukka mõistsite.

Laps, olles pahane ja ärritatud vanemate peale võib sattuda samasugusesse situatsiooni, mille peale ise oli solvunud.

 

On erinevaid emotsioonide puhastamise meetodeid.

Puhastada tuleks kõikidest negatiivsetest mõttevormidest, mis on kunagi tekkinud mingite inimestega seoses. Te võite endaga kaasa tassida sadu mõttevorme, vastavalt sellele hulgale, kelle suhtes te olete tundnud negatiivseid emotsioone. Selgeltnägija –ravitseja võib teil erinevate tehnikatega kaotada üks-kaks kõige suuremat mõttevormi ja ülejäänud jäävad ikkagi teie elu mürgitama. Nii et tuleb ise hakkama saada.

Kõigepealt on soovitav teha nimekiri kõigist inimestest, kellega te olete elus kokkupuutunud. Nimekirja tuleb lülitada kõik, keda suudate meenutada. Kõige enne tuleb teil panna kirja inimesed, kelle suhtest on teil teravaid negatiivseid emotsioone. Ja siis kõik ülejäänud. Emotsioonide keha tuleb puhastada kõikide nende inimestega seoses. Asi ei ole lihtne ja te peaksite selleks varuma kaks – kolm kuud tihedat tööd.

„Karma anuma“ puhastamiseks soovitame kasutada harjutust nimetusega

 

ANDESTAMISE MEDITATSIOON

Seda harjutust kasutavad mitmed koolkonnad. See harjutus samaaegselt aitab mõttejada peatada. Kontrollimatud mõtted asendatakse positiivsete mõtetega. Harjutust võib sooritada igal ajal, kui te ei pea tegelema pingelise tööga. Autos, tänaval, kus iganes.

Valige inimene, kellega seoses olevaid mõttevorme te hakkate puhastama. Näiteks isa.

Hakake kordama näiteks järgmist fraasi: „Armastuse ja tänutundega ma andestan oma isale“. Seda fraasi on vaja korrata senikaua kuni teie rinnus tekib soojuse tunne, mis tuleb südamest. Selline tunne annab märku sellest, et te olete täielikult lahustanud mõttevormi sellest inimesest. Aega võib selleks kuluda mõnest tunnist, mõne päevani.

 Soovide vabaneda solvumise mõttevormist  hakkate mõttes kordama järgmist fraasi :“armastuse ja tänutundega minu isa andestab mulle“. Sellega te kustutate enda emotsioonide kehast need solvumise mõttevormid, mille tekitas teie peale solvunud isa.

Ka seda fraasi tuleb korrata nii kaua kuni teil rinnus hakkab soe. Te võite sulgeda silmad ja näha isa kuju. Kui mõttevormide lahustamine ja kustutamine on edukalt lõppenud, siis teie isa võib pöörata teie poole näoga, naeratada aj käega viibata. See räägib sellest, et teie emotsioonide keha on puhastunud solvumistest ja teistest negatiivsetest emotsioonidest seoses selle inimesega.

 

Edasi tuleb kohaldada sama tehnikat teiste lähedaste suhtes, sugulaste suhtes, kes kasvõi kuidagi teid elus on häirinud. Töökaaslaste suhtes, inimeste suhtes, keda te olete armastanud. Ka iseenda suhtes. Meditatsioonifraas oleks sellisel juhul: „Ma armastuse ja tänutundega andestan iseendale“. Inimestele on omane iseenda peale solvumine, kuid iseenda hukkamõistmine on samasugune patt, kui teiste hukkamõistmine.

On soovitav mediteerida ka elu peale. Kui olete vahel olnud elu peale solvunud, tuleks seda teha. Fraas võiks olla järgmine: „Armastuse ja tänutundega ma andestan elule ja elu andestab mulle“.

Meditatsiooni aeg sõltub sellest, kui palju te olete elu ja inimeste peale solvunud olnud. Tavalisel keskealisel inimesel võib selleks minna kaks – kolm kuud, kasutades kogu vaba aega, mis inimesel on. Et mõista selle sisu, kujutlege, et negatiivne mõttevorm on plekk valgel paberil. Mida suurem ja tihedam mõttevorm, seda suurem on plekk paberil. Teil on pleki puhastamiseks väike hari. Iga harja liigutus pühib teatud osa mustusest. Selleks, et puhastada kogu plekk, te peate tegema palju puhastavaid liigutusi. Mida suurem on plekk, seda rohkem liigutusi. Selleks ongi vaja korrata mõttes andestamise meditatsiooni. Iga kord on see kui üks harja liigutus.

 

EETERKEHA  - FÜÜSILISE TERVISE ALUS

Peale pikki negatiivseid emotsioone tekivad suured ja tihedad mõttevormid ja varem või hiljem tungivad nad eeterkehasse ja moondavad eeterkeha. Eeterkeha pikaajaline häiritus toob kaasa füüsilise keha haigestumise.

Eeterkeha ja füüsiline keha omavad „karma anuma“ suhtes kaudset suhet.

 

Inimesel võivad olla keha, hinge ja vaimu haigused.

Keha haigused  tekivad siis kui inimene käitub oma keha suhtes valesti. Koormab teda liialt, sööb, magab valesti, siis haigestuvad korraga füüsiline ja eeterkeha. Isegi kõige kõrgema vaimsusega inimene, kes ei hooli oma kehast, võib haigestuda pikalt ja raskelt. Need haigused ei oma ekslike veendumustega muud suhet,  kui  et inimesel on ekslikud veendumused füüsilise tervise suhtes.

Hinge haigused  tekivad inimestevahelise energia ja informatsiooni vahetuse käigus. See vahetus toimub mitmel tasandil korraga – mentaalsel, emotsionaalsel ja eetertasandil. Käesolev vaatlus ei käsitle energeetilise kallaletungi ja kaitse probleeme.

Me lihtsalt konstateerime, et need vahetused omavad „karma anuma“ suhtes kaudset mõju. Kui teie „karma anum“ on tühi, siis teile ei hakka midagi külge. Kui teie „anum“ on pooleldi täis ja rohkemgi veel, siis teie mentaalses kehas ( või emotsioonides) on palju mõttevorme, mille külge võivad haakuda välised sündmused ( sajatused, needused, kaetamised, kurjad silmad jne)ja nendega tuleb tegeleda.

Vaimu haigused omavad otsest suhet „karma anuma“ täitumisega. Nad tekivad kuna karma anum on täis. Kui on tegemist vaimsete haigustega, siis eeterkeha muutused on tingitud saastunud emotsioonidest ja mõtetes. Kui ravitseja mõjutab ainult eeterkeha, siis saab inimene ainult lühiajalist abi. Kui ei töötata läbi ellusuhtumist ja ei puhasta emotsioonide keha negatiivsetest mõttevormidest, siis eeterkeha moondub edasi. Moonutused eeterkehas tingivad varem või hiljem füüsilisse kehasse -  haigustena. Ei ole soovitav ravida karmalisi haigusi ilma inimese maailmapildi muutumiseta. Kui emotsioonid ja mõtted on puhtad, siis abi eeterkehale on igati õigustatud.

 

Väliselt võivad eeterkeha aidata ravitsejad, kaastundlikud inimesed ja teatud tehnikate kasutamine.

Enamus ravitsejaid töötab eetertasandil. Nad on võimelised korrastama eeterkeha voogusid ja suurendama eeterkeha laiust. Meie tervis hakkab sellega seoses paranema.

Iga kaastunne, ka kaasaelamine on teatud liiki doonorlus, energeetiline doonorlus. Me tunneme kaasa haigetele, nõrkadele, saatuselöökides kannatajatele jne. Sellega me anname ära osa oma elusjõust – energiast. See ei ole paha, kui teil selleks jätkub tervist ja jõudu. Kuid kui omal on jõudu vähe, siis liigne kaastunne võib saada isiklike haiguste põhjuseks. Südamlik ja kaastundlik arst haigestub ise sagedamini, kui ükskõikselt oma tööd tegev arst. Südamlik ja kaastundlik arst annab patsientidele oma elujõudu.

Oma tööd hingega tegev õpetaja teeb seda sama, kuid tavaliselt õpilase on noored terved inimesed ja kui nad austavad ja armastavad oma õpetajat, siis pigem nemad toidavad oma energiaga õpetajat.

Kui keegi küllalt professionaalselt palub teiste kaastunnet, siis ta võib tunduvalt parandada oma tervislikku seisundit ( või vähemalt enesetunnet ).

Peale väliste võimaluste on olemas ka sisemised võimalused oma eeterenergeetika parendamiseks.

Ivanovi süsteem – külma veega karastamine. Või ükskõik milline tehnika, mis mõjub füüsilisele kehale ja mille tulemusena tekib võimas  emotsionaalne laine. Positiivsete emotsioonide tulemusena tervis paraneb.

Hingamisega seotud tehnikad – näiteks Hatha – jooga.

Võimas eeter ja emotsionaalse keha puhastaja on nn „vabastav hingamine“ ( Kristiina Tuulse „Elurõõm“)

Sobivad kõikvõimalikud idamaa võimlemised

Võib kasutada ka Osho hingamismeditatsiooni.

 

FÜÜSILINE KEHA

Seda keha ei tohiks ära unustada. Hea terves on kui võime, mis antakse inimesele sünniga kaasa. Meie ülesanne selles elus on mitte idealiseerida seda annet.

Toitumises sobivad kõik süsteemid, mis hoolivad meie füüsilisest kehast.

Perioodiliselt on vaja ennast puhastada igasugustest mürkidest ja šlakkidest, selleks sobib paastumine ja spetsiaalsed puhastavad protseduurid ( Malahovi raamatud)

Võib kasutada igasuguseid toidulisandeid