Mitte igaüks ei saa Kalendri chamaaniks ehk Päevahoidjaks. Ainult need, kes on sündinud vastaval päeval ja omasid “välku veres”. Omamata keha välku – sünnipärast liigset kundalini jõudu – on raske saada Päevahoidjaks. Kuid ka need, kes on sündinud tavalise koguse koiopiga( kundaliniga), mis on omane sellel päevamärgile, on võimalik intensiivse praktika ja vaimse treeningu käigus “keha välku” suurendada.

Püha kalendrer on

  1. 1.      “astroloogia” süsteem.  
  2. 2.      Ennustamis tehnika.
  3. 3.      Ja peamine rituaalne tsükkel, mille järgi voolab vaimne elu.

 

Chamaaniõpilane  hakkab koostama isiklikku ennustamiskotikest, korjates sinna seemneid, kristalle. Kalendri teadmistesse pühitsetakse erinevates kohtades erinevatel päevadel. Teada on 8 Chuen, 9 Manik, 8 Men

Maiad jätkavad elamist Nelja Suuna maailmas. Selleks, et arusaada, kuidas maiad teadvustavad vaimset universumi, tuleks teha järgmine harjutus.

NELJA SUUNA MEDITATSIOON

  1. 1.      Seiske näoga Itta
  2. 2.      Tehke sügav väljahingamine ja sulgege silmad. Kujutlege, et te seisate kõige olemasoleva keskpunktis. Te olete Maailma Puu. Teie juured ulatuvad sügavale Allmaailma sügavustesse ja teadvus puudutab Taevast. Teie pea kohal särab (Polaartäht). Te olete Linnutee, suur kosmiline tee.
  3. 3.      Nüüd kujutlege, et maa-alt tuleb energia kiir ja tõuseb ülesse, jalgade taga­kül­gedelt, mööda selgroogu – mööda Maailmapuu tüve. See energia on tihe, pü­siv ja rikastav. Faktiliselt kogu võimalik rikkus ja õnnelik saatus on selle maa-aluse jõu tulemus.
  4. 4.      Nüüd kujutlege veel ühte energiakiirt, mis tuleb taevast ja siseneb teie kehasse pealae kaudu ja laskub pikki selgroogu allmaailma. See jõud kehastab vaimset energiat. See on teie inspiratsioon, teie side jumalikuga. See on energia, mida klassikalised maiad nimetavad itsiks ehk “taeva roosiks”.
  5. 5.      Visualiseerige need kaks energeetilist jõudu valget värvi spiraalidena, üks laskub taevast maale ja teine tõuseb maast taevasse. Koos nad moodustavad kahese spiraali, mis liiguvad piki selgroogu üles ja alla, sarnaselt DNA mudelile.
  6. 6.      Nüüd ajage käed laiali, kehastades risti kõige oleva keskpunktis. Tuleb mee­les­pidada, et maiade rist on Nelja Suuna, Maailma Puu ja neljasuunalise uni­versumi sümbol. See universum olete – Teie. Paremale teist Lõunasse kogu­nevad kõik universumi meesjõud. Sellel momendil te peate õppima austama kõiki oma sugulasi ja unustama probleemid nendega. Armastage neid, vaata­mata kõigele. Paremal asuvad ka kõik iseloomuomadused, mida me reeglina seostame mehelikkusega, vastutuse, enesekindluse, jõu ja võimuga. Nüüd kont­sentreeruge oma vasakule käele. Siin Põhjas kogunevad kõik universumi naisjõud. Hoolimata sellest, kas olete mees või naine, nähke kõiki sugulasi ja elavaid naisi endast “vasakul” unustage kõik hõõrumised nende inimestega ja lihtsalt armastage neid. Teie seljataga seisavad teie esivanemad, siin asub kõi­gi nende kollektiivne vaimen jõud, kes on elanud enne teid. Kui  saab otsa meie aeg muutume ka ise selle jõu osaks. Meie ees Idas on meie tulevik. Meie lapsed on Idas, kuna neis on osakesed meie tulevikust. Sinna viib teid teie vaimne tee, kuna mööda vaimset teed me liigume alati edasi ja mitte kunagi tagasi.
  7. 7.      Hingake ja rahulikult mõtisklege oma isiklikust puust, kuni ta muutub osakeseks teist.

 

Igas maia külas või selle läheduses oli oma “maailma keskpunkt”. Need on jõukohad, mis kehastavad maailma telge, püha puud või mäge. Igaühe kodus  aitab luua isiklikku universumi keskust altar.

 

Jumalik kolmik erineb kristlikust kolmainsusest. See kolmik on Tiosch, Mundo ja Nantat.

Diosch tähistab jumalat. Ta haarab nii kristliku jumala, kui kõik tema pühakud.

Mundo tähistab sõna maad ja koos maaga ka kõiki mägesid, koopaid. Santo-Mundo ehk Püha Maailm on kahenäoline figuur.

Maine isa on küllaltki kaval ja teatud mõttes ebakindel. Kuid hoolimata sellest vastutab ta kogu maise heaolu eest. Ta elab maa all ja igaüks teab, et just sealt saavad alguse rohelised taimed. Kogu toit, mille annab meile loodus, on sündinud maa all. Maine Isa võib olla etteäraarvamatu jõuga. Mõned kutsuvad teda isegi kuradiks, leides, et just tema on süüdi meie rumalas ja mõtlematus käitumises. Kuid tegelikult on ta see, kes annab kõik maailma hüved.

Kolmas maiade kolmaainsuse jumal on Nantat, mis tähendab “esivanemaid”. Esivanemad asuvad kõikjal, nende vaimudega on meie igapäevane elu läbi põimunud. Maiad küsivad esivanematelt luba iga teo sooritamiseks, mis mõjutaks nende pereelu. Esivanemad võivad teie juurde tagasi pöörduda.

Suurem osa maiasid usub, et eksisteerib kaks hinge. Iga inimene omab “eluhinge”, seda, mis on seotud kehaga. Kui see lahkub kehast, siis sureb küllalt lühikese aja jooksul. Hing siseneb sündides ja elab südames.

“Eluhingel “ on üks komponent, mida vahel võetakse, kui eraldi olendit. See on koiopa ehk keha välk. Mitte kõik ei sünni koiopaga.( kuigi seda on võimalik saada rituaali käigus), selle välgu omamine on märgiks mis määrab chamaaniks olemise.

Teine hing on “vaba hing”. Ta erineb”eluhingest”. “Eluhing”on seotud kehaga, vaba hing võib käia igal pool, ilma et teeks kahju valdajale. Võib eeldada, et vaba hing vastab astraalsele kehale.

Vaba hinge kutsutakse vahel nagualiks. Vastavalt traditsioonilisele määratusele nagual on kaitsevaim või loomtootem, kes juhib individuaalset inimsaatust. See kaitsevaim võib avaneda unenägudes. Nagual võib olla ka loodusjõud, näiteks äike. Side inimese ja naguali vahel kestab kogu elu. Nagual on seotud päevamärgiga, milles inimene on sündinud. Just vaba hing peale inimese surma on võimeline ümbersündima. Arvatakse, et maide hinged suunduvad “hingede järve”, kust nad võivad tagasipöörduda ja suhelda läbi koobaste “ Allamaailma väravate”.

 

Ajal on kaks mõõdet. On olemas tavaline aeg ja püha aeg. Tavaline aeg on protsess, millele alluvad kõik olendid. Püha aeg kehastab kosmilist korda. Ta on universumi rütmi ja liikumise aluseks. Ta hoiab universumit koos. Aja loomine tegi võimalikuks inimese tekkimise. Aja loomine tekitas kosmilises kaoses korda.

Püha aeg eksisteerib üheaegselt tavalise ajaga. Ta moodustub samadest elementidest, mis tavaline aeg. Ainult  rituaalse aja vastuvõtmine lubab meil siseneda sellesse pühasse mõõtmesse.

Kui shamaan joonistab maagilise ringi või vaimulik läheneb altarile jumalateenis­tuseks, siis nad astuvad “rituaalsesse ruumi”. See on püha koht, kus ei kehti tavalise olme seadused. See on maagia kuningriik. Shamaaniringi keskpunkt, altar – seal on universumi keskpunkt. 

Meie oma igapäevases els astume “rituaalsesse ruumi” iga kord, kui palvetame, mediteerime või tegeleme loominguga – me avaldame austust jumalikule kohalolule meie elus. Sellel momendil me oleme maailmaloomise keskpunktis. Sisenedes rituaalsesse ruumi, me momentaalselt satume “rituaalsesse aega’. Tavaline aeg jätkab kulgemist  ümber meie, kuid me väljume sellest voost. Meie aja vastuvõtt muutub. Aeg muutub elavaks, ta ei ole enam lihtsalt tundide ja minutite vahetumise jada. Aeg muutub elavaks, loominguliseks ja vaimseks kohaloluks.

Maiad uskusid, et igale aja momendile toimuvad muutused, energia nihked. Evo­lutsioneeruv maailm – see on ebastabiilne maailm, teda on vaja tasakaalustada, harmoni­seerida ja hoida sellises seisundis, et ta ei muutuks maailmaks ,milles ei ole harmooniat. Inimesed peavad kogu aeg võitlema universumi korra ja harmoonia pärast, isegi kui nad ületavad isikliku arenguga seotud takistusi.