Maag, Jaagua, Kassienergia, Pimeduses nägija, Maagiliste jõudude omandamine. Kõrgeim individuaalse teadvuse tasand. PÕHI (1)

Jaaguar (2)

 

Peaaegu kõigile Päevahoidjatele on see päev tuntud kui Jaaguar. Ta asub jahti pidama öösel ja on üks peamisi tootemloomi Mehhiko ja Kesk Ameerika mütoloogias. Ta kehastab Maiseid Valitsejaid. Tema valdus on pimedus.

Keskseks kujundiks mesoameerika müütides oli Päikese liikumine päevataevas. Päikese teekond sümboliseerib igavest inimteadvuse rändamist ja tema transformatsiooni. Kirgas Päike laskub horisondi taha, samamoodi ka meie, sarnaselt kangelastele-venda­de­le , sisenedes kõikehõlmavasse meie sisemise “mina “ pimedusse - Allmaailmasse sel­leks, et kohtuda seal oma sisemiste deemonitega ja tõusta üles pimedusest ümberkuju­ne­nuna. Kui keskpäeva Päikest võrrelda kotkaga, kes lendab pimestavas valguses, siis var­jatud Päikest kujutatakse Jaaguarina, kelle täpiline nahk sümboliseerib tähti. Seepärast “Päike-Jaaguar” see on nähtamatu päike, mis rändab Allmaailmas jaaguari kujul.

Asteekidel, nagu ka keskaegses Euroopas olid oma rüütelkonnad, pühad sõja vennastkonnad. On teada kaks sellist ordut : Kotka ja Jaaguari oma. Kotka sõjamehed olid truud Päikesele, päikesele seniidis. Jaaguari rüütlid olid truud maaalusele päikesele, keskööle. Nad olid spioonideks ja salaagentideks. Nad tegid oma tööd vaikides.

Päevamärk Jaaguar on üks neist Püha Kalendri kujunditest, mis omab suhet pimeduse kogemusele. Talle on omased samad omadused, mis Päevamärgile Öö. Kui päevamärk Öö sümboliseerib neid samu “pimeduse maja” kogemusi, milles kaksikud kangelased “Popol Vuhist” kohtuvad vaimsete katsumustega, siis Jaaguar sümboliserib “pimeduse maja” valitsejat ja peremeest. Tänapäeva Päeva hoidjate jaoks see päev on Maise Isa päev, kes ilmus jumaliku lurjuse (Maksimona) kujul. Habetunud ja riietatud musta, suitseva sigariga (esines ka iidsetel Allmaailma valitsejatel) ja pudeli alkoholiga. (Maksimon) toimib tänapäeva maia elus nagu tark jaaguar jahil, tegeleb pühaduserüve­tu­sega, astudes homoseksuaalsetesse suhetesse Kristusega. Ta on tark, amoraalne ja igave­ne. Ta on Maine Isa.

On ka teisi sümboolseid sidemeid päevamärkide Jaaguar ja Öö vahel. Tänapäeva  maiade arvates on mõlemad päevad on suguluses mägede ja loomadega. Öö nagu me nä­gi­me oli (Tepeiolotli) või (Pakal-Votoni) mõju all, igavene vaim, kes pesitseb mägedes ja andes neile vaimse jõu. See “mägede süda” on samal ajal ka loomade valitseja. Nagu mai­ne jumal, ta  valitseb püha jõudu maasisemuses ja loomade üles, kes elavad tema pin­nal. Jõud, mis asub mägedes ja annab neile vulkaanilist ja ümberkujundavat jõudu – ei ole midagi muud kui see sama maaaluse energi ja jõu allikas, mida esindab päikese- jaaguari kuju.