Taevane Rändur, Taeva ja Maa tugi, püüdlus Taeva ja Maa ühtsusele, Kõrgema mõistuse kasvu printsiip, Pilliroog.  IDA(1)

Mais (2)

 

Maia keelse sõna Ben tähendus on jäänud saladuseks, nagu ka selle päevamärgi tähendus.

Seda päeva seostatakse sümboolselt maisiga. Asteegid pidasid teda üheks Aasta Toeks. Oli isegi ettekuulutus, et Quetzalcoatl tuleb tagasi 1 Pilliroo aastal. See vastas 1519 just sellele päevale kui Mehhikosse tulid vallu­ta­jad. Imperaator  Montesuma võttis seda vastu kui provetluse täitumist ja see usalduslikku soodustas iidse Mehhiko langust.

Me kohtusime Quetzalcoatliga vihma jumala kehastuses. ( vt. Tuul). Ta on Meh­hiko iidsemaid Jumalaid ja tema kujutisi leidub pühamutes ajast 800 aastat enne meie aega. Quetzalcoatl oli üks Taevase Mao ilminguid ja mängis maia müütides suurt rolli.

Üks Quetzalcoatl on teada kui tolteekide suur juht-vaimulik. Vastavalt legendile oli ta vaimne liider, sündis 935 aastal ja elas üle teatud überkujunemise. Kui tolteekide linna Tula valitseja  tegi ta lõpu inimohverdamistele. Selle asemel ta käskis austada juma­laid lillede, laulude ja meditatsiooniga. Tema vastu astusid Tezcatlipoca “Suitseva Peeg­li” vaimulikud. “Nad näitasid talle nägu peeglis” – see tähendab äratasid temas üles tume­da poole või Varju, selle algse jõu, mida sümboliseerib Tezcatlipoca ja kelle kohalolekut endas me teadvustame, kui vaatame enda peale tema peeglist. Langenud ja häbistatud proh­vet jättis oma rahva ja suundus lahe kaldale. Mis juhtus temaga siis, see jääb saladu­seks. Ühe versiooni järgi, ta põletas ennast lõkkes ja tuli tagasi leegist Hommiku Tähena, planeet Veenusena. Selles rollis on ta tuntud kui Ke Akantal ehk 1 Pilliroog. Teise ver­sioo­ni kohaselt, ta istus madudest parvele ja purjetas itta, lubades tagasi tulla. Just see versioon eksitas (Montesumut).

Kui ta tõesti purjetas 987 aastal ära, siis kuhu ta suundus. On huvitav, et maiade raamatus  Chilam Balam on räägitud, et 987 aastal tuli vaimulik-tsaar (Kukulkan). Maia raamatu põhjal lõi ta oma riigi, ja suri 999 aastal.

Vastavalt  legendile püstitas Quetzalcoatl samba Tula linna. See on üks Maailma Puu, universumi keskpunkti, liike. Tänapäeva  maiade seas märk Mais sümboliseeirb “võimu saua”, mida kannab endaga kaasas küla juht võimusümbolina. Kasvavat maisi võib pidada Maailma Samba, Maailma Puu üheks väljenduseks, sisemise jõu ja võimaluste allikaks.

Meie saatuses liikumapanevaks jõuks on sisemise jõu ja võimaluste tunnetamine. Seepärast on see päev ka isikliku saatuse sümbol, mis kehastus nagualis või elujõus. Kui keegi on haige – kannatab isikliku jõu puudumise käes – siis maia tervendajad hakkavad tervendama 8 Mais päeval. Naguali või elujõu tseremoonia ajal palutakse haigele tervist.