Õppematerjal inglite ja dimensioonide kohta.

"Avastades suhet inglite hierarhiate, dimensioonide ja Maa elanike täieliku teadvustamise saavutamise transformatsiooni kohta "

See on kokkuvõte Lghtwork-L (põhinevad pühadel käsikirjadel) postitustel ja teistel kirjeldustel, millest võiks nimetada:
1. "___" kommentaarid on Alma Danieli, Tiomothy Wyllie ja Andrew Ramer raamatust "Küsige oma inglitelt", 1992, Ballantine Books
2. >___> kommentaarid on John Ronneri raamatust "Kas sul on kaitseingel?", 1985, Mamre Press
3. [     ] Kommentaarid on Virginia Essene, Sheldon Nidle Raamatust "Sinust saab galaktiline inimene", 1994, Spiritual Education  Endeavors 408 245 5457
4. *___* kommentaarid on pärit erinevatest allikatest, mida tutvustatakse vastavalt ilmumisele
5. Italicus kommentaarid on võrdlused minu märkmete ja teiste vaatlusandmete kohta selle materjali õppimise käigus.

 

 

"Inglite hierarhia" kirjeldus

 

"Kõik kolm põhireligiooni : kristlus, judaism ja islam, nagu ka kõik ülejäänud ususüsteemid, sisaldavad jumalikke olendeid oma teooriates. Nende käsikirjad räägivad inglite sekkumistest."

 

"Inglid, nagu inimesed, kuuluvad perekondadesse või klannidesse. Neile on antud palju nimesid, aga inglite uurijate arvates kõige tuntumad on võimalik jagada 3 kategooriasse, alustades kõige lähemal olevatest Jumalale ja alla poole laskudes on need, kes on seotud füüsilise maailmaga."…..

 

"Sõna "ingel" on kasutusel kui üldine termin taevalike olendite jaoks ja kui spetsiifiline termin kolmanda sfääri liikmete jaoks, kes kõige lähemal füüsilisele. Ka "peaingel" on kasutusel kui mõiste taevalike olendite kõrgema vaimuliku seisuse kohta, kuigi nad ongi  üks kõrgem vaimulik seisus."

 

"Abigraeli järgi on 4 klassi taevalikke olendeid, kes meile praegu korda lähevad: inglid, peainglid, vürstiriigid ja troonid."…..

"Kuigi tundub, et olemas kõrgem ja madalam aste, oleks korrektsem visualiseerida neid seisuseid suures ringis, "kõrgemad" ja "madalamad" käest kinni hoidmas. Näiteks seerav, kes on Loojale lähim, teenib ka Jumalat meie sees."

Uuues testamendis on taevalikud olendid grupeeritud seitsmesse astmesse: inglid, peainglid, vürstiriigid, võimud, voorused, ülemvalitsused ja troonid. Pluss Vana Testament lisab keerubi ja seeravi, mis koos 7 astmega hõlmab endas üheksat inglite koori hilisemas kristlikus teoloogias, kuigi üldiselt jäädi arvu seitse juurde. Suurimat tähelepanu on saanud neli, mida mainiti VT ja Apogrüüfis.

 

Vaimne Hierarhia

 

9 ingellike olendite vaimulikku seisust.

 

Esimene sfäär - inglid, kes teenivad kui taevalikud nõuandjad
1- Seerav
2- Keerub
3- Troonid ehk aujärjed

 

Teine sfäär- inglid, kes töötavad kui taevalikud valitsejad
4- Ülemused ehk valitsusvõimud
5- Väed ehk vägevad
6- Valitsused ehk vürstid

 

Kolmas sfäär- inglid, kes on taevalikud sõnumitoojad
7- Võimud
8- Peainglid
9- Inglid


SEERAV
"Kõrgeim seisus, mis öeldakse olevat ümber Jumala trooni ja laulmas sfääride muusikat, ning nad reguleerivad taevaste liikumist nii nagu see väljub Jumalalt."

 

KEERUB

"Troonide taga on keerubid, kes on valguse ja tähtede valvurid. Kui te lahkute oma reaalsuse tasandilt, nende valgus puudutab ikka teie elusid, jumalik valgus, mis on keerubite poolt filtreeritud Taevalikust Valgusest."Lucifer on teada kui "valguse ingel" enne kui ta "patustas Jumala vastu".

 

TROONID EHK AUJÄRJED

"Esimene aste kolmandas sfääris on troonid. Nad on planeetide saatjad inglid. Teie ajaloo praegusel etapil on teie jaoks oluline teatud troon, Maa Ingel, kes on teie maailma valvur"- Lady Gaia

 

ÜLEMUSED EHK VALITSUSVÕIMUD

"Ülemused on jumalikud olendid, kes valitsevad kõikide endast madalamal olevate inglite tegevust. Jumalikud bürokraadid, kes teenivad ka vaimse ja materiaalse maailma integratsiooni. nad saavad korraldusi Jumalalt ja harva kontakteeruvad indiviidiga. Nende töö on seotud teie reaalsusega."

 

VÄED EHK VÄGEVAD

"Ülemuste taga on on grupp olendeid, vägevad. Praegusel momendil on nad teie jaoks väljaspool tähtsust, sest nad on võimelised kiirgama massilistes kogustes jumalikku energiat. Mida rohkem inimkonnast õpib töötama vägevatega seda suurem vaimse energia vool on võimalik teie planeedile."

 

VALITSUSED EHK VÜRSTID

"Teise sfääri esimene aste on olendid, keda tuntakse kui valitsusi. Nemad on inimkonna teadvuse hoidjad, kollektiivse ajaloo hoidjad.Sünni ja surmainglid on siin katgoorias. Nad on võimelised alla tooma ja hoidma jumalikku plaani, nagu puud toovad planeedile Päikese energiat. Neil on võime inimestele saata visioon maailma vaimsest võrgust. Nii nagu süda, maks ja teised on keha organid ,on ka erinevad usud planeedi vaimse keha erinevad organid."

 

VÕIMUD

"Peainglite taga on võimud. Nad on kõikide suuremate gruppide kaitseinglid, alates linnadest ja rahvastest kuni viimaste inimeste poolt loodud multi-rahvuslikke ühinguteni. Neid võib nimetada liiduingliteks.. Neid on palju teie planeedil. Üks konkreetne liiduingel kannab südames ühendatud globaalse korra mustrit."

 

PEAINGLID

"Inglite taga on peainglid. Me soovitame neid kutsuda valgustunud ingliteks, kuna nad hoolitsevad suurema levialaga inimlike püüdluste eest. Nad on erinevatest inglite peredest. On palju valgustunud inglite liike selles peres. Neli kõige tuntumat on Gabriel,  Michael, Raphael; Uriel."

 

INGLID

"Inglid, mida inimesed tunnevad kõige rohkem on viimasel astmel. Nad on kõige lähemal inimkonnale. Nad muretsevad inimeste tegevuse pärast, neil on palju erinevaid funktsioone. Kaitseingleid tunnete te kõige paremini. Kuna nende funktsioonid ja teie teadvus muutub, on neist kasulik mõelda kui kaaslastest. Kuna te astute suurema valguse ja armastuse aega oma planeedil pole neil vaja olla kaitseinglid, vaid hoopis teejuhid suurema teadlikkuse poole." See saab olla seotud Maa muutumisest Galaktika Föderatsiooni osaks, st Maa sisenemisest footonite vöösse, mis viib  meid Neljandasse Dimensiooni. Galaktilise Föderatsiooni seaduse järgi, meid assisteerivad sel ajal inglite hierarhia ülal ja massiliselt maandunud Inimesed Siiriuse Tähe Kogumilt.