INGLID JA LOODUSVAIMUD.

"Kord kui te avanete oma inglitele, enne vast leiate kontakti nende nõbudega, loodusvaimudega. loodusvaimud on iseenesest inglite hierarhia, aga nad on teisel lainepikkusel võrreldes meie vaimsete kaaslastega."

"Mõned nimed, mis on antud erinavates kultuurides loodusvaimudele:  deevad, haldjad, undiinid, salamandrid, trollid, gnoomid. Nad on juhtivad mustrid kõigele elavale looduses: vili, aiad, metsad, järved, kalad, linnud, loomad."
….
"Meie inimlikud kehad omavad loodusvaime ehk deevasid (häälda dayvah) . Deevad on organiseerivad printsiibid, mis koordineerivad informatsiooni kogust, mis pidevalt voolab läbi meie füüsilise keha. Nad on vaimne ekvivalent rakkudele, organismidele ja mikroorganismidele…"

 

 

"JUMALA JA KAITSE" KIRJELDUS

 

[… momendil, ei mõista maa elanikud  täielikult oma ülespoole hoidvat mustrit. Loodetavasti see uus Siiriuse mudel aitab Maa inimesi õppida kuidas planeet Maa on loodud nii vaimses kui füüsilises olekus.]

 

[ Alustame Jumala loomingu vaatamist puht vaimsest aspektist. Maa, nagu teisedki päikesesüsteemi planeedid, on ümbritsetud Vaimse Hierarhiaga, mis loodakse vaimsetest olenditest nagu inglid, peainglid ja ülestõusnud meistrid.]

 

[Nende viimati mainitute hinge ülesanne on tegutseda kui vaimsed vahendajad kaheksale interdimensioonide evolutsioonilistele energiatele. Need ingellikud vahendajad muundavad need energiad läbi teatud interdimensioonaalsete portaalide (näiteks energiad footonite vöölt) transportimiseks teie 3-dimensioonilisse energia mustrisse. Need loovad ja evolutsioonilised energia mustrid  loovad füüsilist universumi, mis hõlmab teie päikesesüsteemi  ja planeeti, kus elate.]

 

[Et te paremini mõistaksite oma suhet loomisse ning lõppkokkuvõttes teie rolli kui planeedi ja tähtede valvurina. Me selgitame kuidas loomine viidi lõpuni Jumaliku Loomis Jõu poolt, mida teie seal nimetate "jumal". See loomine on pidevalt jätkuv ja evolutsiooniline loomult. Iga aspekt teatud loomisaktis on oluline ja tal on unikaalne tsükkel. Praegune loomisakt on 6.tsükkel ja kestab 50-100 miljardit aastat. Vaatame siis antud loomisaktile.]-Kas see kinnitab või on kuidagi seotud entroopia teooriaga?

[50 miljardit aastat tagasi, teie füüsiline loomine algas Aja Meistrite poolt Jumaliku Loomis Jõu juhatusel. Praegune loomisakt oli viimane seerias, mis on jätkunud aegade algusest. Iga füüsiline loomisakt omab oma tsüklit ja mustrit. See füüsiline (maa) looming loodi näitamaks, et valgus suudab muundada pimedust, tootes isegi kõrgemat valgust, mis koosneb kõrgeimast armastusest. see armastus muudab teie galaktika ja tõstab teid Jumaliku Loomis Jõu  ja Aja Meistrite poole.]

 

[Kuna te arvatavasti pole kuulnud Aja Meistritest, me kirjeldame neid. Neid võib kutsuda füüsilise loomingu jumalikeks karjusteks. Kui Jumalik Loomis Jõud esimest korda hakkas looma, lõi ta ka Aja Meistrid; aja ühiku jaoks, mis kontrollib kogu füüsilist loomingut. Aja Meistrid eksisteerivad lõpmatus hulgas dimensioonides ja nende ülesanne on reguleerida ja juhendada füüsilist loomisakti vastavalt jumalikule õigele tegutsemisele…… Tegelikult on nende ülesaane loomult kahene: nad pidid looma kaheksa füüsilise loomingu dimensiooni ja teiseks olid nad abiks dimensiooni Vaimsele Hierarhiale nende ülesandes, reguleerida vaimse energia vahendmisel erinevate dimensioonide vahel. Vaimsete Hierarhiate ülesanne on kontrollida dimensioonidevahelise energia kandumist läbi dimensioonidevahelise väravate….Need väravad on kui voolu tõke, et reguleerida dimensioonide vahel energia ja abi voolu, nii effektiivselt, et füüsilise loomingu elujõulisus püsiks edukalt. Osana jumalikust plaanist oli ka Aja Meistritel ülesandeks luua 3-dimensiooniline galaktika. Et ülesannet lõpetada anti neile loominguline "ajapulss". Selle energeetilise tööriista abil on kõik asjad võimalikud ja saavad loodud jumalikule plaanile vastavalt.]

 

[ Ajal on palju tähendusi ja kaasmõtteid jumalikus plaanis. See on protsess, mille abil loomise valgus on kinnitatud füüsilisse universumisse. Aeg on ka mehhanism, mis teeb võimalikuks kõik seadused ja meetodid loomises. Tema funktsioon varierub vastavalt vajadustele. Aeg on kõik ja samas mitte midagi. Need kontseptsioonid on kirjeldatud meie galaktilises teaduses ja vaimsetes filosoofiates loomisest. Läbi selle teadmise on teada, et aeg on suur mõistatus.  Räägitakse, et nagu vesi teie maailmas, otsib ka aeg  oma tasandit.]

 

[Meie suurimad targad, teadlased, müstikud, ja ka Aja Hoidjad on uurinud ajapulsse miljoneid aastaid. ja siiski aja tõeline tähendus jääb varju . Teie teadlased, eriti kvantmehaanika alal, on hakanud aja mõistatusi avastama. Siiani oli aja ja valguse suhe, suhe mateeriasse ja loomisse olnud välistatud. Õiged footoni teadused ja filosoofiad viivad inimesi uuele arusaamisele loomisest ja ta lõpmatutest tsüklitest. tegelikult polnud "suurt pauku" või äkilist loomisakti lõppu..]

 

[ Nüüd on oluline märgata kuidas vaimsed hierarhiad on korraldatud. Kõik vaimsed süsteemid on oragniseeritud esimesest kuni 8. dimensioonini 8. dimensiooni taga on kõrgeimad vaimsed dimensioonid, mis on sarnased Jumalikule (Aja Meistrid ja peainglid…..]

 

[…Neile, kes ei mõista täielikult vaimset teadust, võiksid need alad olla vaadatavad kui maagia ja ime. Siin kõrgemates maailmades, vaimsed olendid, nagu inglid ja peainglid Jumala lähedal aga on tõelised.

Need inglid ja peainglid elavad Vaimse Hierarhia erinevatel tasanditel ja asetsevad ümber maakera erinevates dimensioonides (5., 6., 7. dimen.), et teda kaitsta.Peainglid ja inglid peavad kättetoimetama ja laiali jaotama armastuse ja valguse loomeenergiat üle füüsilise universumi. Aja Meistrid aga kontrollivad ja jätkuvalt loovad füüsilist universumi, kasutades armastuse ja valguse energiat, mis antakse dimensioonidevahelise vahetuse käigus Vaimse Hierarhia poolt. Viimased peavad järgima dimensioonidevahelise vahetuse eeskirju. Füüsilise maailmas , eriti 3. dimensioonis, vajavad nad füüsilist hooldajat, kes suudab nende energia vahetuse viia väiksemale ja lokaliseeritud tasandile, nagu seda on tähesüsteem või planeet. Seepärast füüsilised hooldajad igal planeedil peavad olema nii füüsilised kui vaimsed---teisi sõnu need on füüsilised olendid, kes on saavutanud täieliku teadvustamise.]-Nagu meie inimlikud sugulased Siiriuse tähe süsteemilt.

 

[ Meie Siiruslased, ja teie vennad ja õed Galaktika Föderatsioonist, oleme siin, et aidata teid tõusu protsessis ja muuta elu teie planeedil õitsvaks. Me pole olendid, kes mingiligi moel tahaksid hävitada elu planeedil. Hooldajate tegevuse juurde selline tegu ei kuulu. Selline lõhkumise tegevus on omane neile, kes ei taha olla hooldaja rollis. Te olete tulnud maale, et täide viia Vaimse Hierarhia nõuandeid, mitte, et ignoreerida hooldamise rolli. Ärge unustage, et Maal eksisteerib suurepärane ja uskumatu küllus ja see tekitab veel suurema külluse, kui seda mõistlikult kasutada. See tõde peaks olema kõigile Maa elanikele-see on meie soov.]

 

[…Hooldamisleping töötab läbi loomise 8 dimensiooni. Läbi Vaimsete Hierarhiate laieneb ta ise ja kiirgub teie maailma. Vaimse hierarhia ümber on füüsiline universum ilmnenud ja teie olete selle osa. Kui hooldajad, galaktilised inimesed on nii füüsilised kui ka vaimsed valguse olendid. teie võime olla vaimne mateerias teeb teist unikaalsed olendid. lisaks, on teile antud eriline teadvus, mis on kaugel sellistest refleksidest nagu seks, nälg, janu ja suremine. Teil on võimalik olla rohkem kui füüsiline.  Te olete pandud planeedile kui ülevaataja teise elu üle. Te olete võimelised saavutama täielikku  teadvustamist.]

 

 

SIIRIUSE NIMED

 

[Siiriuse nimed, mis lõpevad "tron" lõpuga viitavad galaktilisele tiitlile Meister või Õpetaja]

[Metatron- Keskpäikse Nõukogu pea.]

[Aumtron-Siiriuse ekspert teaduse alal, vanempreester teadus-insener klannist, üks esindajaid Keskpäikse Nõukogus.]

[Teletron- Siiriuse ekspert Lüüra/Siiriuse kultuuri ja galaktika ajaloolane.]

[Siraj- Siiriuse nais- sidepidaja Vaimsete Hierarhiatega ja tuntud eksobioloog ning nõuandja.]

[Washta- uus Siiriuse ülestõusnud meister, kes on vastutav materjalide"Sinust saab Galaktiline Inimene" vahendamise eest.]

 

SOMAATILINE UURIMUS-KOLM INIMKEHA VORMI.

1) [meie füüsiline keha - 3-dimensioonilise keha tüüp.]
[Praegused olendid koosnevad lihast ja verest, mis vananeb ja sureb küllaltki lühikese ajaga-5-10 dekaadi. Seitse tðakrat.]
 
2)[Eeterlik keha-sarnane auradele, vaimudele ja kõrgematele dimensiooni kehadele.]
[Galaktilised Maa Elanikud hakkavad koosnema semi-eeterlikust kehast. See kehatüüp küll omab ka füüsilist poolt, kuid on rohkem eeterliku keha omadustega. 13 tðakrat.]

3) [Puhas vaimne keha (nn hingekeha). Kolm alumist tðakrat hoiavad üleval hingejõudu ja ühendavad selle "hõbedase paelaga" päikespõimikuga. See "hõbedane pael" on unikaalse vibratsiooni mustriga.-
igale hingele omane. Hing ühendatakse selle abil universaalsete allikatega kõrgemates dimensioonides (nimetatud Universumi Isa) ja see ühendus reguleerib kuidas hinge energia kantakse laiali kehas. Võti selle protsessi toimimisele on päikesepõimik ehk kolmas tðakra. Päikesepõimiku hõbedane pael ühendab viimast esimese ja teise tðakraga. Ümber päikesepõimiku on elektrivõrgustik, mis ühendab paela viienda ehk südametðakraga, mis sisaldab hingejõu teist poolt, Universumi Ema. Viimane formeerub kõrgema mina loominguliseks pooleks.]

Aabrahami Raamatust 5:5-7, Hinnalises Pärlis, Viimsepäeva Pühakute kirikus:*5- vastavalt sellele, mis öeldi iga taime kohta enne idanemist, iga lible kohta põllul enne kasvamist; Sest Jumalad {Jumal ja Kristus} ei olnud tekitanud vihma enne seda, ja ei olnud loonud inimest maad harima. 6- Udu tõusis üles ja kastis kogu maa, et taimed saaksid võrsuda. 7- ja maa tolmust vormisid Jumalad inimese ja nad võtsid ta vaimu ja panid selle inimese sisse ning hingasid ta ninasõõrmeisse eluhingust ja inimesest sai elav olend.*

[Kokkuvõte Jumala Duaalsest Loomisest. "Abistajad"ja "Riigid"]

 

JUMAL (JUMALIK LOOMIS JÕUD)


Aja Meistrid koos loomise "Ajapulsiga"
Vaimse loomingu meistrid (peainglid)
Füüsilise Loomingu Aja Meistrid (Ajapulss)

 

LOOMISE JÄRJESTUS
[lisa ja lõputu arv kõrgemaid dimensioone ja reaalsuse tasandeid.]

[Pane tähele: iga dimensioon omab oma inglite ja peainglite hierarhiat.]
8.dimensiooni vaimse valguse riik- valgus saab vaimuks
7.dimensiooni vaba vormi riik - vaimul on vorm
6.dimensiooni eeterlik  riik - vorm arendab eesmärki
5.dimensiooni eeterlik riik - vormi eesmärk on defineeritud
4.dimensiooni ülemineku riik - füüsiline pole enam päris reaalsus
3.dimensiooni füüsiline loomine - Füüsiline on reaalsus.

 

MAA ELANIKUD
[Loomine on kahepoolne vastutus: Aja Meistrite ja Vaimsete Hierarhiate poolt. Aja Meistrid kontrollivad füüsilist loomisakti, sel ajal kui vaimsed hierarhiad kontrollivad armastuse ja valguse energiate vahendamist kõigi loomise aspektide juures.]
[Ingellikud valvurid reguleerivad dimensioonidevahelisi portaale.]