Teosoofia ja castaneda

Don Juani ja Castaneda liini õpetus on eelkõige vaimse Vabanemise doktriin, tee vaimsele Vabadusele. Kui kogutakse taotluse jõudu? Siis milleks seda tehakse. Mida hakata kogutud energiaga peale? Ja kui nihutada kokkupanekupunkti, siis kuhu üldse on võimalik sattuda?  Järgnev on pikemalt kirjas Juri Kapteni raamatus "The Latter covenant by Don Juan: the toltec magic and the esoterics of spirituality.

 

Don Juani ja uute nägijate õpetus on vaimse Vabanemise õpetus. Inimene, kes alles alustab vaimset teed, on hämmingus kui palju igasuguseid religioosseid, vaimseid ja müstilisi liikumisi on maailmas. Segaduse põhjustajaks on enamasti see, et väliste erinevuste taga ei suudeta näha nende sarnasust, nende sisemist sisu. On vaja teatud vaimset küpsust, et näha vormi taha. Kuid paljud inimesed tunnetavad intuitiivselt, et on olemas "sisemine tuum". Kõik maailma religioonid kinnitavad Armastuse olemasolu. Kõik maailma religioonid arendavad Armastuse printsiipi. Kõik maailma religioonid viivad inimese maisest  riigist Taevasesse Riiki.

            Puhas süda on iga vaimse praktika sisemine eesmärk.

            Maagiale on antud väga erinevaid tähendusi. 20-40 ndatel aastatel A.Baily ennustas, et lähiajal ilmuvad vaimsed raamatud, mis ei ole religioosse kallakuga, kuid kujutavad endast vaimseid avastusi inimese tõelisest olemusest.  Need on raamatud, mis lähtuvad nn "tuumast". Kuigi tolteekide õpetused tunduvad vastuseisvat  olemasolevatele religioonidele, ometi on temas see üldine "tuum" olemas.

            On Jumal, on inimene ja ülesanded, mida inimene peab elus lahendama. Kõik väga keerulised selgitused on inimese looming. Inimesele on omane jagada ja analüüsida ja siis veel jagada. Isegi sellest ühest õpetusest, mida inimene peab vajalikuks järgida, on tihti väga raske märgata kõige olulisemat. Paljud satuvad surmajärgse paradiisi lummusesse, olles selle nimel valmis tegema ükskõik mida.

            Alles siis kui saavutatakse kriitiline suhtumine oma saavutustesse, hakatakse küsima :"Kas ma tõesti satun paradiisi?" "Ja milliste teenete eest paradiisi üldse satutakse? Ja kes inimene üldse on?

           

            SEITSMENE INIMENE JA UNIVERSAALNE OKULTSETE TERMINITE SÜSTEEM.

            On olemas Seitse tasandit ehk Maailma.

 1. Füüsiline maailm koos eeter tasandiga
 2. Astraalne maailm
 3. Mentaalne maailm ( konkreetne intellektuaalne valdkond, abstraktne mõtte maailma ja isiklik karma tasand)
 4. Budhi maailm
 5. Atma maailm
 6. Monaadide Maailm ( Anupadaka)
 7. Jumalik Maailm ( Nirvaana ehk Adi maailm)

 

5 madalamat maailma moodustavad inimese seitse keha. Kuues ja Seitsmes maailm on inimeses olemas eose kujul.

 

            INIMESE SEITSE KEHA

            Teosoofilised andmed kirjeldavad inimese ehitust seitsmekihilisena.

 1. Füüsiline maine keha - sisaldab Füüsilise maailma ainet keemiliste elementide kujul
 2. Eeter ehk Praana keha­- sisaldab Füüsilise maailma eeter osa. Eeterkeha toidab Füüsilist keha, elustades  orgaanilistest molekulidest "nukku". Eeterkeha ulatub 15 - 30 sentimeetri kaugusele ja on keha kujuline. Nii nimetatakse teda ka eeter teisikuks- eeter meridiaanid Madalamast Astraalist ja eeter ainest loovad võrgukujulise karkassi. Nii nimetatakse seda keha ka "elukehaks", "tervise auraks", "eetervõrguks".
 3. Astraalkeha ehk emotsioonide keha - selle tasandi aura ulatub umbes 60-80 sentimeetri kaugusele. Ta meenutab viirastust oma kujult
 4. Mentaalne keha ehk "mõtete keha" -  see aura asetseb 1-3 meetri kaugusel ja omab kuni 16 meetrit kõrgust, moodustades selliselt "kookoni" kuju. Selle sama kookoni, millest räägib Castaneda oma raamatutes.
 5. Kausaalne keha ehk "Karma keha" - seda näevad selgeltnägijad ka kookoni kujulisena. Teda nimetatakse ka "Kausaalseks munaks". Kuid selgeltnägemise tase, mis võimaldab seda näha, peab olema väga kõrge. Karmat näevad väga vähesed. See ongi tolteekide uute nägijate manipuleerimise tasand s.o. see tasand, millest räägitakse Castaneda raamatutes. Tema raamatutes pööratakse tähelepanu kolmele pealmisele kategooriale - eeterteisikule, Astraalkeha kiirgavatele keskustele ja Mentaalkeha kookonile.
 6. Budhi keha ehk "Vaimne mõistus" - tohutute mõõtmetega Valgus pall, ulatudes väga kaugele Astraalkeha ja Mentaalkeha piiridest ja samal ajal läbides neid.
 7. Atma keha - kirjeldamatu eredusega Valgus punkt, üheaegselt olles suunaga alla,  paiknedes südames ja väljaspoole kui mõõtmatu sfäär. Ta võib ilmneda südame piirkonnas kui lootose sarnane struktuur. Seda "Jumala Kiirt" nimetatakse erinevalt - "Karikaks", "Atmaks", "vaimseks südameks", "Paramatmaks" ja teda aetakse väga sageli segi Anahata chakraga ( mis eksisteerib eeter ja astraalkeha tasandil) .

Peale füüsilise keha kõik kehad paistavad selgelnägijale kiirgusena, mida peenem tasand, seda kirkam kiirgus.

            Madalama Mina hulka kuuluvad neli maisemat keha. Füüsiline, Eeter, Astraalne ja Mentaalne. Kõrgema mina hulka kuuluvad Budhi keha ja Atma keha. Kausaalne ehk Karma keha asub nagu vahepeal, olles piiriks ja teda võib lugeda mõlema juurde kuuluvaks. Kuid kõige sagedamini kuulub ta kõrgema mina juurde, olles "südametunnistuse hääleks", teiseks kuulub ta ka Monaadi kolmainsuse juurde ( Kausaalne keha + Buddhi +Atma) . See on seesama monaad, mis igal inimesel taaskehastub, läheb ühest maisest kehast üle teise. Teiste sõnadega, Füüsiline, Eeter, Astraalne ja Mentaalne vormitakse ja ehitatakse igas kehastuses uuesti, samal ajal kui kolmik Atma - Buddhi - Kausaal keha jäävad puutumatuks üksuseks, kogudes oma evolutsioonilist kogemust. Lõpliku Vabanemise korral heidetakse ära neli madalamat keha ja siis kõrgemates Mentaalsetes tasandites ka Kausaalne muna.

            Jaotuse - Vaim, hing, keha korral . Keha juurde kuuluvad Füüsiline ja Eeterkeha. Hinge juurde Astraalne ja Mentaalne keha, samuti Kausaalne Keha, Vaimu mõiste sisaldab Buddhit ja Atmat. Tõeline Jumalik inimese loomus on seotud Atmaga "Jumala kiirega".

            -----

            Mõistust on jaotatud Indias kolmeks liigiks

 1. Madalam loomalik, instinktide mõistus. Mida E.P.Blavatski "Salaõpetuses" on nimetatud kama-manas-rupa. Ta puudutab mentaalkeha madalamaid tasandeid. Mõistus töötab justkui instinktiivselt
 2. Puhta intellekti tasandit nimetatakse "mõistuseks", puhtaks manaseks. See Mentaalne keha on oma tasandilt peenem kui  kama-manas-rupa, kuid ta on jämedam Kausaalsest kehast ehk " Karmilisest munast".
 3. On vaimse mõistuse ehk vaimse arukuse valdkond ja kuulub Buddhi ja Buddhi keha valdkonda. Tänu selle valdkonna arengule hakkab inimeses toimima Hea ja Kurja printsiip, võimalus Head ja Kurja märgata ja teadlikult teha ainult Head.

----

Kõik kehad on omavahel seotud, kuigi igaüks omab teatud autonoomsust ja igaüks neist tahaks inimesele sisendada "meie - see oleme mina". Tulemuseks on see, et inimene pal­ju­del eluhetkedel lihtsalt samastab ennast oma keha, soovide ja mõtetega.

Tõeline inimese "Mina" - on tema Atma. Kõik inimese kehad ehk katted on Atma instrumendid. Atmat on nimetatud ka Jumala Kiireks, Jumalikuks Monaadiks, Jumala Vaimu Seemneks. Väiksest kiirest peab saama suur leek, Jumalik Leek, milles ilmneb kogu Jumalik hiilgus. Kõik inimese ilmnenud omadused - võimest kontrollida oma füüsilist keha kuni vaimsete võimeteni - on oma olemuselt seotud Atma arenguga.

 

            KOOKON

            Kookonina paistab inimese aura Mentaalsel ja Kausaalses tasandil. Mentaalsel tasandil inimolend koosneb energianiitidest ehk niidisarnastest energiaväljadest. Need välja moodustavad iseendasse sulgunud valguskera, mis sarnaneb tohutu suurele munale. Muna kõrgus võib olla kuni 16 meetrit.

            KOOKON JA TEMA VORM

            Iidsed maagid kirjeldasid inimolendeid kui kirkaid moodustisi, mis meenutasid gigantset muna. Seda moodustist nimetati kiirgavaks kookoniks. Kui nägija näeb inimvormi, ta algul näeb ühtainust energia palli. Seda detailselt uurides selgub, et see kookon on asümeetriline - esimene osa - pool on palju tugevamalt arenenud, kui tagumine ehk seljapool. Seljapoolt on kookon silmnähtavalt kitsam. Munakuline vorm on ainult väliselt kookon, korpus, mis varjab endast endas keskpunkti.

            Energeetilised emanatsioonid sisemuses ja emanatsioonid väljas - need on energia niidid. Kõik tundlikud olendid on loodud nendest niitidest.

            Kõik kookonid on seotud lõputute emanatsioonidega. See elavate olendite kiirgus on osake Jumala emanatsioonideks ( tolteekide terminites "Kotkas") ja need on kiirgava kookoni sees. Väline kiirgus tõmbab ligi sisemist, ta püüab teda ja fikseerib. See fikseerumine ongi iga olendi eraldivõetav teadvus. Nägijad võivad samuti näha ,kuidas välised emanatsioonid on asetunud kookoni suhtes, kuidas nad avaldavad survet sellele osale, mis on sees. See surve määrab ära teadvuse, mida omab antud olend.

            Kotka emanatsioonid - see on midagi enamat, need on valgus niidid, igaüks neist on lõputu energia allikas. Kuna mõned emanatsioonid, välised emanatsioonid, on samad, mis sisemuses, nende energia avaldab pidevat survet. Kuid kookoni nn pind isoleerib emanatsioonid.

            Iidsed nägijad nägid, et inimteadvus - see on intensiivsem helendus kookonis. See helendus asus paremal pool üsna kitsal ribal. Vanade nägijate meisterlikkus seisnes selles, et olid võimelised nihutama seda helendust kookoni pinnalt sisemusse.

            Energeetilises universumis massi ei eksisteeri. On ainult eraldi indiviidid, ümbritsetud piiritust. Kui nägijal oleks võimalik väljuda Mentaalsest tasandist, siis ta näeks, tohutu hulga kookoneid, kellel on justkui ankur küljes. Need on kehastunud indiviidid.

            Enamus inimestel on kookoni energiaväli jaotatud kaheks. Kuid mõnedel meestel ja naistel on ta jaotatud neljaks, vahel ka kolmeks. Need  on inimesed, kes peale õppimist on võimelised saama nagualideks ( maagiliste gruppide liidriteks ehk "teejuhtideks" Peenes Maailmas). Nagual- mehel ja nagual - naisel on kookon neljaosaline. Naguali kookon näeb välja, justkui oleks neli kiirgavat palli seotud ühte.

            Igale kookonile on omane sisemine side, mis säilitab kookoni vormi püsivuse.

            Sanskriti terminites joogas ja tantras  seda sisemist sidet võimaldab Ahamkara. Tema kindlustab inimkuju vormid ja kõik seosed energiatega. Need vormide prototüübid asuvad küll Mentaalkeha pealmistes kihtides, kuid nad on ise tegelikult Monaadilise tasandi valgusvormide peegeldused. Ahamkara on tihedalt seotud füüsilise ja psüühilise tervisega.

            Kookoni esimene pool on seotud loogikaga, ratsionaalsega. Vasak pool on seotud irratsionaalse, abstraktse, vaimsega. Suurem osa üleloomulikke võimeid on seotud vasakpoolse tajuga. Õpetaja aitab  õpilasel täielikult puhastuda, "puhastada" parem pool ja viia kõik üle vasakule poole. Täpsemalt käib jutt sellest, et vabastada vasakupoole vibreeriv energia, et ta saaks tegutseda harmooniliselt parema poole rutiinse energiaga, mitte olles tema jämeda piirava kontrolli all.

 

            KOKKUPANEKU PUNKT.

            Ainult väga väike grupp energiaväljasid kiirgava palli  sisemuses on valgustatud intensiivse kiirgusega, mis asub palli pealispinnal. Ta kujutab endast intensiivset tennisepalli suurust laiku, mis on kiirgava palli sisemuses. Nähes kuidas see laik toimib, iidset maagid nimetasid seda "kokkupanku punktiks. Selles punktis toimub inimese taju. Seda helendavat laiku omavad kõik elusolendid. Kokkupanekupunkt on meie energeetilise olemuse juurde kuuluv. Vahetult kokkupanekupunkti kaudu tuleb ainult osa universumi miljonitest energianiitidest. Kokkupaneku punkti ümbritseb veel lisa kiirgus. Inimolendi kokkupanekupunkt võib nihkuda. Ja inimesele saab kättesaadavaks uus energiaväli. Kui kokkupanekupunkt nihkub ära tavapärasest seisust, siis inimesel muutub teadvustamise võime, käitumine ja teatud mõttes ka tajumise võime. Mida rohkem liigub kokkupanekupunkt oma tavalisest seisust, seda imelikumaks muutub indiviidi käitumine ja see tuleb tajust ja sellest mida teadvustatakse.

            Tolteegi- maagi seisukohalt tähendab elu - teadvuse omandamist, see tähendab omandada kokkupanekupunkti teda ümbritseva helendava teadvusega. Maagid leidsid et tajumine on elu vajalik tingimus. See puudutab suurem osa inimesi, kuid Pühitsetutel, alates teatud tasandilt, aura struktuur muutub radikaalselt. Me kujutame endast energiat, mis võtab teatud vormi ja asub teatud kohas tänu sellele, et kokkupanekupunkt asub teatud kohas. Kui see olukord muutub, siis ka vorm ja energia asukoht muutuvad.

            On olemas kaks tüüpi kokkupanekupunkti liikumist. Esimene tüüp - kokkupanekupunkti nihkumine kookonis. Teine tüüp - kokkupanekupunkti liikumine kiirgavast pallist välja.  Liikumise korral on positsiooni muutus nii sügav, et kokkupaneku punkt saavutab teisi energia diapasoone. Kuna nihkumine toimub helendava muna piires, siis maailmad, mida inimene selle tulemusena vastu võtab, ükskõik kui kummalised nad ka ei tunduks, need maailmad kuuluvad inimsfääri juurde.

            Inimsfäär koosneb energianiitidest, mis tulevad läbi kiirgava kera. Kokkupanekupunkti liikumine viib kiirgavast pallist välja, mille tulemusena hakkavad tegutsema teised energia niidid. Nende niitide tajumine kutsub elus esile maailmad, milleni mõte isegi ei küüni ja millel pole midagi ühist inimesemaailmaga.

            Mis paneb kokkupanekupunkti liikuma? Liikuma panevad kõrgete energiavoogude impulsid, mida juhi kõrgem Mina või Adepti Atma. Need impulsid genereerivad energeetilisi, sähvatusi meie energeetilise vormi sees ja väljas. Reeglina pole võimalik ennustada energiavoogude tekkimist ja nad toimuvad kõrgema seaduse kohaselt. Nad on seotud Monaadi arengu loogikaga. Kuid maagid võiva nii näha intuitiivselt energiavoogude liikumist lähitulevikus, kui ka allutada nad oma vaimsele taotlusele. Neid energiavoogusid tunnetab iga maag. Neid tunneb ka iga inimolend, kui tavaliselt inimesel on liiga seotud ma igapäevaste asjadega, et pöörata nendele tunnetele tähelepanu. Kerge ebamugavustunne, hetkeline kurbus, mis vaheldub eufooriaga. …Kuna  kurbusel, ega eufoorial ei ole selgitust, siis me tavaliselt ei võta neid märkidena tundmatu kohaloleku kohta. Me peame neid meeleolude kõikumiseks.

            Kui kokkupanekupunkt liigub energeetilise vormi piiridest välja, on tulemuseks inimolendi energeetilise vormi täielik muutumine. Selle asemel et jääda munaks ehk palli kujuliseks, ta transformeerub millekski, mis meenutab piipu. Ja kui kokkupanekupunkt jätkab liikumist on tulemuseks peenike energia niit. Iidsed maagid valdasid kokkupanekupunkti liigutamist.

            Inimkond tajub meile tuntud maailma sellisena, nagu me teda tajume, ainult tänu sellele, et me kõik oleme energeetiliselt ühesarnased. Me omandame automaatselt energeetilised omadused kasvatusega.

            Intellektuaalne mõistlikkus on ainult üks kokkupanekupunkti aspekte, seepärast teadmised sellest, mis toimub maailmas,  mõistlikkus, enesekindlus - need kõik on meie uhkuse tunnused ja meie mõistlikkuse mõõdupuud ja nad on lihtsalt tavalised  kokkupanekupunkti asetused. Mida jäigemalt on ta fikseeritud, seda enesekindlamad me oleme, seda kindlamalt me tunneme, et teame maailma ja et oleme võimelised tulevikku nägema.

            Meheks ja naiseks olemine on samuti seotud kokkupanekupunkti asetusega. Maagi jaoks füüsilise vormi vahetamine toimub tahte pingutuse ja treeningu tulemusena. Inimkond ei tea, et kokkupanekupunkt eksisteerib ja seepärast võtavad tema tavapärast asetust kui midagi iseenesestmõistetavat. Ainult tänu kokkupanekupunkti fikseerimisele tunneme me maailma raskena ja me ei suuda väljuda tema piiridest.

            Isiklik Enesetähtsuse Tunne fikseerib kokkupanekupunkti ühte asendisse, ta justkui kinnistaks selle koha liimiga. Kui isikliku enesetähtsuse tunne väheneb, näiteks läbi maailma illusoorsuse tunnetamise ja kõrgema Mina vaimsete omaduste arendamise, siis energia, mis kulus selle kokkupanekupunkti hoidmiseks, vabaneb. Selliselt energia kogumine võib olla hüppelauaks rännakutel Vaimsesse Maailma. Seepärast on maagi peamine omadust leplikus Vaimu ees, maailma võtmine sellisena nagu tema on. ..

            Tahteks nimetatakse sellist häälestatust, mis hoiab kokkpaneku punkti liikumatuna, kokkupanekupunkti liigutajat nimetatakse taotluseks.

            See surve, mida tekitavad emanatsioonid, välised kookoni suhtes ja mida nimetatakse "suurteks emanatsioonideks", osutavad sisemistele emanatsioonidele, on ühesugused kõigile tajuvatele olenditele, kuid selle surve tulemused on erinevad, sest nende kookonid reageerivad survele erinevalt. Kuid teatud mõttes on sarnasus olemas.

            Inimolendi kiirgava kookoni uurimine näitab järgmist. Inimese kiirgav vorm on sarnane sfäärile või pallile, mille sees on ketas tumedama ja vanema palli oma. Kui võtta ja jagada munataoline kookoni vorm 4 seksiooniks ( puhtalt tinglik), siis lai poolus esimese ja teise sektsiooni vahel moodustab kookoni sees midagi ketta taolist, läbides kogu kookoni eest taha. See tumedam ketas, kiirgava kookoni sees ongi see, mida nimetatakse inimemanatsioonide pooluseks.

            Kui maag-õpetaja ( nagual) avaldab survet kokkupanekupunktile, siis viimane liigub selle diski sees. Kõrgendatud teadvus ilmub, kui intensiivne kiirgav kokkupanekupunkt valgustab magavaid emanatsioone, mis läbivad  ketast. Selle nägemine, kuidas kiirgavad kokkupanekupunktid on  liiguvad selle ketta seest, loob mulje, et nad liiguvad vasakule kookoni pinnal. Kuid ainult kiirgavad kookoni läbipaistvus loob tunde liikumisest vasakule, kuna tegelikkuses iga kokkupanekupunkti liikumine toimub sügavamale, kiirgava muna keskusesse.

            Kuna see kokkupanekupunkti liikumine sügavamale kookonisse, siis õpilane ei kaota isiklikku eneseteadvust, kuigi seejuures on tegevad puutumatud emanatsioonid.

            Kuid on olemas ka võimalus, kus kokkupanekupunkt liigub pinnapeal. Tavaliselt nendes inimemanatsioonide äärealates on palju energeetilist prahti. Paremal pool on lõputud nägemused füüsilisest aktiivsusest, vägivallast, tapmistest, tunnete ilmingutest. Vasakul pool äärel vaimsus, religioossus, kõik, mis on seotud Jumalaga( inimlik ettekujutust Issandast, mis eelkõige sisaldavad igasugu religioosset fantaasiat).  Kokkupanekupunti kinnistudes, hakkab ta tavaliselt liikuma vasakule poole. Kuid vahel toimub ka nihkumine "alla" - loomalikesse vormidesse. Naistel juhtub seda sagedamini kui meestel. Kergus, millega kokkupaneku punkt liigub alumistesse positsioonidesse, teeb nad ahvatlevaks mõnedele maagidele - nägijatele. See "nihe alla" koos täieliku transformatsiooniga loomaks, toimub, kui kokkupanekupunkt on ületanud teatud kriitise läve ja siis maailma lakkab olemas see, mida inimene on harjunud nägema.

            Lastel algul kokkupanekupunkt on liikuv. Nende sisemised emanatsioonid on suures segaduses ja nende kokkupanekupunkt liigub kõikidel inimemanatsioonidel, mis annab lastele suure võimaluse fokuseerida emanatsioonidele, mis hiljem on juba raskem. Siis vastavalt nende kasvule, ümbrus, tänu oma võimule, sunnivad laste kokkupanekupunkti fikseeruma tänu kasvavale sisemisele dialoogile. Sisemine dialoog­ ­­- see on protsess, mis pidevalt kinnistab kokkupanekupunkti fikseerimist.  Fikseerudes blokeerib ta seose madalama ja kõrgema mina vahel, luues pidevalt müra. Keskmisel inimesel see kokkupanekupunkt vajab pidevalt kinnistumist, mis kindlustab ka sisemise dialoogi. Nägijate põhitegevuseks on sisemise dialoogi peatamine.

            Nagu tekib mõistuses, emotsioonides vaikus, nii kokkupanekupunkt hakkab vabanema ja saavutab liikumisvabaduse. 

Unenägemise kunst tähistab oskust valitseda kokkupanekupunkti nihkumist.

Varitsemine on oskus fikseerida kokkupanekupunkt selles kohas, kuhu teda on vaja nihutada. Fikseerida kokkupanekupunkt uues kohas tähendab harmoonia seisundit. Kui kokkupanekupunkti ei õnnestu fikseerida, siis pole mingit võimalust tajuda harmooniat