Skandinaavia mütoloogia

Muinaspõhja jumalad olid surelikud ja vaid tänu Iðunni õunadele lootsid nad elada Ragnarökini. J. Penrose, 1890.

Muinaspõhja või skandinaavia mütoloogia on Skandinaaviat ja Islandit asustanud põhjagermaani hõimude ja rahvaste ristiusu eelsete müütide ja legendide kogum. Skandinaavia mütoloogiast eraldi seisab Soome mütoloogia, kuigi sellel on eelmainituga mõningaid sarnasusi.

Skandinaavias säilis muistne germaani mütoloogia kõige kauem. Müüte anti viikingiajal edasi suuliselt, näiteks pikkade värssjutustustena. Praegune teave muinaspõhja mütoloogia kohta pärineb põhiliselt Vanemast ja Nooremast Eddast, Islandi saagadest ja teistest keskaegsetest tekstidest.

Skandinaavia folklooris säilisid muistsed uskumused ja legendid pikka aega ning mõnedes maakohtades püsivad need tänapäevani.

Muinaspõhja usku on taaselustatud või taasleiutatud germaani uuspaganlusena. Mütoloogia on ka inspiratsiooniks kirjandusele, lavateostele ja filmidele.

Aasid (vanapõhja Æsir 'vaiad', ainsuses Áss; germaani algkeeles *ansuz) on skandinaavia mütoloogias noorem jumalatesugu (vanem jumalatesugu on vaanid).

Noorema Edda järgi elavad kaksteist aasi jumalate asupaigas Asgardis. Nad valitsevad maailma ja inimeste üle, kuid neid piirab saatus, mida täiel määral teavad üksnes nornid. Neile omistatakse tugevust, võimu ja jõudu. Nad on üsnagi inimesetaolised, nende igapäevaelu on maine. Nad on surelikud nagu inimesedki. Ainult Iduni õunad hoiavad neid noorena, kuni peaaegu kõik neist tapetakse Ragnarökis.

Aaside sugu koosneb sõjakatest jumalustest, sellal kui vaanid on pigem viljakusjumalad.

Ühe teooria järgi kujutavad vaanid endast mälestust indoeuroopaeelsest rahvast, kelle kultuur muudeti sissetungivate indoeurooplaste poolt omamoodi sünkretismiks. Selle teooria järgi vastavad aasid indoeurooplaste jumalatele. Vaanide sõda, kus mõlemad jumalate sood omavahel võitlevad ja mis lõpeb rahu sõlmimisega ja pantvangide vahetamisega (mis toob kaasa meile tuntud vaanide jõudmise aaside juurde), esindab nende rahvarühmade vahelist kontakti.